Het Prins Bernhard Cultuurfonds: Commissielid Muziekadviescommissie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in Haarlem zoekt twee Commissieleden Muziekadviescommissie Noord-Holland voor 16 dagdelen per per jaar | Vacature voor een Vrijwillige functie | Sluitingsdatum: 01-10-2023Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert in cultuur en natuur en is het grootste particuliere cultuurfonds in Nederland. We werven fondsen en geven daarmee financiële bijdragen aan zo’n 3.500 projecten per jaar. Groot en klein, over de hele breedte van de cultuur en natuur, door het hele land. We zijn er voor iedereen, ongeacht afkomst, achtergrond, geloof of identiteit. Ons werk wordt ondersteund door de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en duizenden schenkers en donateurs.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, is voorzitter van het bestuur. Op het werkterrein muziek wordt het bestuur geadviseerd door de muziekadviescommissie. De muziekadviescommissie bestaat uit 7 personen die ieder een regio uit Noord-Holland vertegenwoordigen.

Per 1 november 2023 zoekt het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland twee nieuwe commissieleden voor de muziekadviescommissie voor de regio Amsterdam.

Commissielid Muziekadviescommissie Noord- Holland

16 dagdelen per per jaar

Functieomschrijving
Als commissielid neem je deel aan de vergaderingen van de muziekadviescommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland die viermaal per jaar plaatsvinden, meestal op het provinciehuis Paviljoen Welgelegen in Haarlem. Hierin wordt advies gegeven over de aanvragen voor financiële bijdragen aan muzikale stichtingen en verenigingen uit heel Noord-Holland. Ter voorbereiding geef jij advies over de aanvragen uit de regio Amsterdam en bestudeer je daarvoor de relevante stukken.

Van het commissielid van de muziekadviescommissie wordt verwacht dat hij/zij:

  • aantoonbaar betrokken is met de Noord-Hollandse samenleving;
  • aantoonbare kennis heeft van het volledige werkterrein muziek, met name wat daarbinnen speelt in de regio Amsterdam;
  • vier vergaderingen per jaar kan bijwonen en tijd heeft om de daarvoor opgestelde stukken te lezen;
  • over goede communicatieve eigenschappen beschikt;
  • weloverwogen en onvooringenomen kan oordelen over aanvragen voor financiële bijdragen en over ontwikkelingen binnen het werkterrein muziek, met name wat daarbinnen speelt in de provincie Noord-Holland;
  • de doelstelling van het Cultuurfonds onderschrijft, alsmede instemt met missie en werkwijze;
  • een bijdrage wil leveren aan het uitdragen van het werk van het Cultuurfonds in de Noord-Hollandse samenleving;
  • bereid is om namens het bestuur ondersteunde projecten te bezoeken.

Overige informatie
Het is belangrijk om te weten dat het lidmaatschap van de commissie een vrijwillige functie is, wat betekent dat er geen vergoeding tegenover staat. Als je dat wilt, kun je wel een vergoeding krijgen voor reiskosten. Je moet rekening houden met ongeveer zestien dagdelen per jaar voor vergaderingen en voorbereiding. Je blijft vier jaar lid van de commissie, en dit kan één keer met dezelfde duur verlengd worden.

We houden ons aan de Bestuurscode van het Prins Bernhard Cultuurfonds, waarin de belangrijke principes van goed bestuur staan beschreven.

We vinden het belangrijk dat de muziekadviescommissie een goede afspiegeling vormt van de diverse samenleving in Noord-Holland, met al haar verschillende facetten.

Meer informatie over het Cultuurfonds Noord-Holland vind je hier: Noord-Holland – Prins Bernhard Cultuurfonds.

Meer informatie over de inhoud van het commissielidmaatschap en over de procedure kun je opvragen Janneke Groot, medewerker Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, via 023 514 4667 of noordholland@cultuurfonds.nl.

Enthousiast geworden?
Stuur dan een motivatiebrief met cv vóór 1 oktober 2023 per e-mail naar het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland via noordholland@cultuurfonds.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode 9 t/m 20 oktober a.s.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.