Grand Theatre: Lid Raad van Toezicht

Grand Theatre in Groningen zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 4 tot 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-10-2023Grand Theatre biedt theater voor een veranderende wereld. We plaatsen toonaangevend theater- en dansaanbod in actueel maatschappelijk perspectief. Vanuit het hart van de stad Groningen spelen we een actieve rol tussen theatermakers en publiek in het noorden en de rest van de wereld. Samen met kunstenaars, publiek, culturele en maatschappelijke partners zoeken we naar nieuwe gedachten, verbanden en werkwijzen om de waarde van hedendaagse, professionele podiumkunst te vergroten. Samenwerken, coproduceren en cocreëren zijn daarbij vanzelfsprekend.
Grand Theatre is opgenomen in de Cultuurnota van de gemeente Groningen en in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS). We volgen de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. De organisatie wordt geleid door de algemeen directeur, bijgestaan door de artistiek directeur en een betrokken team.

Door het aflopen van de benoemingstermijn zoeken we een nieuw lid, met als aandachtsgebied de lokale inbedding en samenwerkingen van Grand Theatre. Het gaat daarbij om de positie en rol binnen een bredere maatschappelijke context en (nieuwe) samenwerkingsverbanden en -vormen. De huidige raad is een betrokken groep met expertises op financiën, organisatie, politiek, publiek en artistiek vlak. Voor het profiel kijken we naar een goede spreiding van gender, leeftijd, achtergrond, expertise en bestuurlijke ervaring binnen de raad.

Lid Raad van Toezicht

4-5 vergaderingen per jaar

Profiel raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op de gezondheid van de organisatie, zowel wat betreft personeel en financiën, als de positie binnen netwerken en samenwerkingsverbanden. Zij houdt toezicht op de artistieke en maatschappelijke koers van de organisatie, met oog voor toekomstige uitdagingen en kansen. De raad steunt de algemeen directeur vanuit vertrouwen en kritische betrokkenheid. De raad van toezicht komt vier tot vijf keer per jaar samen. De leden ontvangen vergoeding van gemaakte kosten en worden uitgenodigd voor bijzondere activiteiten, zoals premières van nieuw werk.

Algemeen profiel leden raad van toezicht

  • Affiniteit met de inhoudelijke en maatschappelijke doelen van Grand Theatre.
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring (of geïnteresseerd die te ontwikkelen).
  • In staat het algemeen, artistiek en zakelijk beleid van de organisatie op hoofdlijnen te beoordelen.
  • Vanuit eigen specifieke deskundigheden bijdragen aan het geheel.
  • In staat sparringpartner te zijn voor de algemeen directeur en de artistiek directeur.
  • Nieuwsgierig en een open blik naar de culturele en maatschappelijke omgeving van de organisatie.
  • Voldoende tijd om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Profiel nieuw lid

  • Ervaring in een verantwoordelijke rol in een maatschappelijke organisatie of sociale onderneming, bij voorkeur in Groningen.
  • Kennis van (nieuwe) manieren om maatschappelijke of sociaal-artistieke waarde te creëren.
  • Een relevant maatschappelijk netwerk in Noord-Nederland.

Inlichtingen
Bij vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht Sandra van Gaalen (per mail of via 06 20430546), of de algemeen directeur Niek vom Bruch (per mail of via 06 15384375).

Gesprekken staan gepland voor donderdag 19 oktober 2023.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.