Gemeente Tilburg: Commissielid Cultuurplan 2025-2028

Gemeente Tilburg in Tilburg zoekt Commissieleden 2025-2028 voor een nader te bepalen aantal uur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-10-2023Tilburg is een echte cultuurstad. Een stad met een (inter)nationaal aansprekend aanbod. Een stad die experimenten mogelijk maakt en waar cultuur midden in de samenleving staat. Een stad van makers met een strekte culturele infrastructuur.

De gemeente vindt het belangrijk dat instellingen, makers en publiek zich kunnen blijven ontwikkelen. Om deze ontwikkeling mede mogelijk te blijven maken werkt de gemeente op dit moment aan een nieuw Cultuurplan 2025-2028 en de daarbij behorende subsidieregelingen. Over de meerjarige subsidieregelingen laat het college van burgemeester en wethouders zich adviseren door een onafhankelijke adviescommissie.

Wij zoeken daarom zes commissieleden en een voorzitter.

Commissieleden Cultuurplan 2025-2028

nader te bepalen aantal uur

We zoeken commissieleden die voldoen aan het volgende profiel:

 • Je bent kritisch en objectief;
 • Je hebt geen persoonlijk belang bij Tilburgse culturele makers en/of instellingen;
 • Je bent in staat om aanvragen in samenhang te beoordelen en deze beoordeling helder te onderbouwen;
 • Je kent de Tilburgse en/of Brabantse cultuursector goed;
 • Je hebt kennis van/ ervaring met één of meer van de volgende aspecten: programmeren, produceren, presenteren, educatie, bestuur, zakelijke leiding, marketing en communicatie, collectiebeheer en –behoud;
 • Je bent goed op de hoogte van de landelijke codes en hun implementatie;
 • Indien je solliciteert voor voorzitter zijn middels ervaring opgedane aantoonbare voorzitterskwaliteiten een vereiste;
 • Je beschikt over deskundigheid op het gebied van kunst en cultuur in brede zin. Daarmee doelen we op kennis van een specifieke discipline. Of kennis van/ ervaring met buurtcultuur projecten of andersoortige culturele projecten met sociale doelstellingen.

Onderstaande kwalificaties worden gezien als pre:

 • Kennis van/ ervaring met interdisciplinaire projecten;
 • Je hebt kennis van/ ervaring met culturele bedrijfsvoering, financiën en governance;
 • Kennis van kunst en cultuur in relatie tot andere beleidsterreinen zoals gezondheid en stedelijke ontwikkeling;
 • Kennis van (inter)nationaal cultuurbeleid;
 • Kennis van de ontwikkelingen bij landelijke cultuurfondsen en De Raad voor Cultuur.

De commissie zal in het najaar van 2023 door het college benoemd worden waarna de beoordeling van aanvragen zal plaatsvinden in februari en maart van 2024. Als commissielid ontvang je een vergoeding in de vorm van vacatiegeld. Deze bedraagt € 300, per vergadering (dagdeel). Voor de voorzitter € 350,-.

De gemeente Tilburg hecht in haar cultuurbeleid veel waarde aan de code diversiteit en inclusie en hanteert deze zelf in het kader van de adviescommissie. wij streven ernaar de adviescommissie een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Tilburgse samenleving te laten zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teun van Irsel, Strateeg Cultuur via teun.van.irsel@tilburg.nl of 06-311 386 12.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.