ArtEZ University of the Arts: Bestuurssecretaris

ArtEZ University of the Arts in Arnhem zoekt via Wesselo een Bestuurssecretaris voor 0,81 fte | Vacature voor een Betaalde Functie, Parttime | Sluitingsdatum: geenArtEZ University of the Arts (ArtEZ) is de thuisbasis voor een diverse, internationale gemeenschap van studenten, docenten en onderzoekers die bij ArtEZ de ruimte vinden voor artistieke, intellectuele en persoonlijke groei. Kunst bindt hen. Kunst zet aan tot vernieuwende ideeën en alternatieve denkwijzen. Het motto van ArtEZ is: kunst verandert. Art changes. Met inspirerend kunstonderwijs op hbo bachelor- en masterniveau en toonaangevend artistiek onderzoek op het gebied van beeldende kunst, mode, vormgeving, architectuur en muziek, dans en theater en artist educator / docentenopleidingen in deze disciplines creëert ArtEZ de plek waar je een verschil kunt maken, in de kunst én in de samenleving. ArtEZ heeft circa 3.000 studenten, 900 docenten en andere medewerkers en locaties in Arnhem, Enschede en Zwolle.

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Veel van de opleidingen zijn van topkwaliteit en genieten (inter)nationaal aanzien. De afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze – in samenwerking met anderen – maatschappelijk betekenis te geven. De studenten staan bij ArtEZ centraal en worden voorbereid op een professioneel bestaan op het hoogste niveau binnen een internationale context.

Het College van Bestuur van ArtEZ is via Wesselo op zoek naar een stevige, onafhankelijke en verbindende

Bestuurssecretaris

0,81 fte

Plaats in de organisatie
Als bestuurssecretaris met hart voor ArtEZ maak je deel uit van het bestuursbureau. Het bestuursbureau ondersteunt en adviseert het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad bij de uitvoering van hun taken (organisatorisch, inhoudelijk, financieel en juridisch). De bestuurssecretaris opereert functioneel onafhankelijk.

Je bent de leidinggevende van nagenoemde leden van het bestuursbureau en (bege)leidt hen bij het afbakenen en kwalitatief goed uitvoeren van hun taken: managementassistenten, een adjunct-secretaris, een ambtelijk secretaris van de medezeggenschapsraad, een projectleider Inclusie & Diversiteit en incidentele projectleiders. Je werkt samen met de concerncontroller en de crisismanager / woordvoerder, beiden ook deel uitmakend van het bestuursbureau.

Functieprofiel
De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor een goed besturing- en besluitvormingsproces in de bestuurlijke driehoek van College van Bestuur, Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad. De voorbereiding hiervan geschiedt door de adjunct secretaris en het bestuurssecretariaat in samenspraak met jou. Je bevordert en bewaakt de ‘Good Governance’ en bent strategisch sparringpartner en vraagbaak voor het College van Bestuur vanuit een breed perspectief, zowel gevraagd als ongevraagd. Daaronder valt het signaleren van externe ontwikkelingen, wet- en regelgeving en overige informatie die van belang kan zijn voor de strategie / positionering van ArtEZ.

Je bent tevens onafhankelijke adviseur voor de Raad van Toezicht en ondersteunt de Raad van Toezicht bij de vervulling van zijn rol en taken.

De bestuurssecretaris vervult binnen ArtEZ een inhoudelijk verbindende rol tussen het College van Bestuur, de (academie)directeuren, ondersteunende diensten en de medezeggenschap. Je hebt een belangrijke schanierfunctie in de vertaalslag van de bestuurlijke beleid- en besluitvorming naar de dagelijkse operatie. Je stroomlijnt en professionaliseert (de planning van) bestuurlijke processen en besluitvorming.

De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor de totstandkoming en het beheer van instellingsdocumenten als statuten, bestuurs- en beheerreglement, instellingsplan en jaarverslag. Je volgt de voortgang van het instellingsplan en signaleert interne ontwikkelingen, initiatieven, projecten en programmalijnen die daarvoor van belang zijn. Je werkt daarbij nauw samen met de directeuren, de concerncontroller en de adjunct-secretaris.

Je ziet toe op de compliance binnen ArtEZ. Je zorgt voor een goede bestuurlijke kalender en bewaakt de tijdigheid, kwaliteit en opvolging van de besluitvorming over de daarin geagendeerde onderwerpen. De voorbereiding hiervan geschiedt door de adjunct- secretaris en het bestuurssecretariaat in samenspraak met de bestuurssecretaris.

Functie-eisen en persoonlijkheidsprofiel

  • Je bent een procesgerichte adviseur met ruime ervaring in het functioneren in een bestuurlijk complexe omgeving, bij voorkeur opgedaan in de onderwijssector. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een afgeronde bedrijfskundige of bestuurlijke opleiding. Je bent analytisch sterk en hebt ervaring met het optimaliseren van bestuurlijke en besluitvormingsprocessen.
  • Je beschikt over de senioriteit om op te treden als onafhankelijk, kritisch gesprekspartner en beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor (politiek-)bestuurlijke verhoudingen en het eigen functioneren daarbinnen.
  • Je handelt hierin integer en weet de balans te vinden tussen openheid en vertrouwelijkheid. Je hebt een uitstekend gevoel voor verhoudingen, bent in staat om verschillende belangen te verenigen, creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en maakt op natuurlijke en zorgvuldige wijze verbinding.
  • Je bent in staat verbindend, tactisch en overtuigend op te treden met waar nodig doorzettingsvermogen.
  • Je hebt een stevige persoonlijkheid met reflectieve instelling en uitstekend rolbesef. Een coachend leidinggevende met oog en oor voor het individu en gevoel voor persoonlijke ontwikkeling. Je hebt een aanjagende rol, neemt initiatief en bent zelf ook proactief. Brengt tegelijkertijd rust, overzicht en relativeringsvermogen.
  • Je beschikt over uitstekende contactuele en mondelinge/schriftelijke vaardigheden en bent accuraat en zorgvuldig. Je hebt een hoge mate van integriteit en bent bereid om anderen hierin mee te nemen en op aan te spreken. Een vakvolwassen professional die intrinsiek gemotiveerd is en die past in de rol van een professionele en kwaliteitsbewuste partner in de governance en medezeggenschap van de organisatie.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van drs. Arieke Vermeulen, senior consultant. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatiebutton. Hier vindt u ook de volledige profielschets.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.artez.nl.