Het Filiaal theatermakers: Bestuurslid

Het Filiaal theatermakers in Utrecht zoekt twee Bestuursleden voor 3 à 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenHet Filiaal theatermakers is een gezelschap van meerdere makers. Naast de artistieke kern van Monique Corvers (Artistiek Directeur/Regisseur) en Gábor Tarján (Componist/Musicus) werken we met wisselende teams van (jonge) gastregisseurs, acteurs, ontwerpers, objecttheatermaker, musici, schrijvers, vormgevers en wetenschappers.

Onze producties zijn beeldend, muzikaal, speels en inventief. Artistiek wordt onze beeldtaal rijker door een steeds verdergaand gebruik van digitale media, video en installaties. Het interdisciplinaire karakter van ons werk vergroot de toegankelijkheid, ook als onderwerpen soms pittig zijn. We maken daarmee nadrukkelijk podiumkunst en kunsteducatie voor alle kinderen, óók voor kinderen die van huis uit niet gewend zijn om naar het theater te gaan, óók voor kinderen met een taalachterstand en óók voor speciaal onderwijs.

Het Filiaal theatermakers is een succesvol gezelschap met gezonde ambities voor de toekomst. We bereiken gemiddeld 25.000 bezoekers per jaar, zowel in Nederland als in het buitenland. We zijn een belangrijke speler in stad en regio Utrecht. Bij Het Filiaal theatermakers werken 12 mensen in vaste dienst en afhankelijk van de grootte van de uit te voeren producties en kunsteducatieprogramma’s wordt dit flexibel uitgebreid met mensen in tijdelijk dienstverband en freelancers. We ontvangen meerjarige ondersteuning van OCW (BIS) en de gemeente Utrecht.

Het gezelschap wordt geleid door een tweekoppige Directie (Zakelijk en Artistiek) en heeft een Bestuur met op het ogenblik vier Leden. We zijn op zoek naar een nieuw Lid en daarnaast naar vervanging voor een Bestuurslid dat volgend jaar zal vertrekken. Het betreffen onbezoldigde functies.

Wij zijn op zoek naar twee Bestuursleden.

Bestuurslid

3 à 4 vergaderingen per jaar

Het Filiaal theatermakers werkt met het Bestuur en Directie-model. Het Bestuur vergadert 3 à 4 keer per jaar. De agenda wordt voorbereid door de Directie in overleg met de Voorzitter. We streven naar een Bestuur dat is samengesteld vanuit verschillende disciplines:

  • Podiumkunsten
  • Politiek
  • Onderwijs (primair onderwijs of kunstvakonderwijs)
  • HR
  • Bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties
  • Pr en marketing
  • Juridisch en financieel

Tussen het Bestuur en de dagelijkse leiding bestaat een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden.

Profiel bestuurder
De Bestuurder vormt een aanvulling op de huidige leden. Dit betekent concreet dat Het Filiaal theatermakers met name geïnteresseerd is in kandidaten die een bijdrage kunnen leveren op het gebied van lokale en regionale (culturele) politiek, pr en marketing en/of HR. Kennis van het culturele veld of het onderwijsveld is een pre.

We zoeken iemand die affiniteit heeft met de podiumkunsten. Iemand die beschikt over een helikopterview en die niet de ambitie heeft om de organisatie zelf te gaan leiden. We zoeken iemand met energie en uitstraling die met verve de rol van ambassadeur van ons gezelschap op zich neemt en zijn of haar netwerk actief in wil zetten. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur en de standplaats van het gezelschap hebben kandidaten uit de regio Utrecht de voorkeur.

Diversiteit is voor Het Filiaal een belangrijk aandachtspunt. We hebben een divers (school)publiek en het lukt ons om de acteurs een afspiegeling daarvan te laten zijn. Toch kan dat beter achter de schermen en op kantoor. We kunnen we een critical friend gebruiken die ons bevraagt en wijst op valkuilen en kansen.

Solliciteren
Als je interesse hebt in de vacature, stuur dan jouw cv en motivatie via het sollicitatieformulier. Na het klikken op de sollicitatiebutton wordt je doorgestuurd naar dit formulier.

Meer informatie over ons gezelschap en over de huidige samenstelling van het bestuur vind je op onze website.

Uiteraard kun je voor vragen of informatie ook contact opnemen met Jacqueline Duerinck, Voorzitter bestuur Het Filiaal Theatermakers via jacqueline@duerinck.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.