vfonds: Directeur-bestuurder

Vfonds in Utrecht zoekt een Directeur-bestuurder voor 32 tot 36 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime, Parttime | Sluitingsdatum: 12-06-2023


“Vfonds brengt heel Nederland in beweging voor vrijheid en democratie”

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is een onafhankelijk en particulier fonds. De missie: vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict bijdragen aan
een sterke democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving. Vanuit deze missie ondersteunt vfonds projecten die passen bij de verwezenlijking van vier doelstellingen:

 1. Het vergroten van kennis van oorlog en conflict.
 2. Het vergroten van waardering van de democratische rechtsstaat.
 3. Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie.
 4. Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving.

Jaarlijks maakt vfonds ruim 200 bijzondere en vernieuwende initiatieven en projecten mede mogelijk door te subsidiëren, te initiëren en/of partijen binnen en buiten het werkveld met elkaar te verbinden. Het beleidsplan 2021-2025 is hierin richtinggevend.

Het vfonds krijgt haar middelen van de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en eigen fondsenwerving, naast opbrengsten uit eigen vermogen. In totaal komt het uit op circa € 15 miljoen per jaar.

Ontwikkelingen en urgentie
Vrijheid en democratie voelen voor veel mensen als vanzelfsprekend. Tegelijkertijd staan tolerantie en gelijkheid in de samenleving onder druk. We zien dagelijks voorbeelden van uitsluiting en polarisatie in de media. Het gebeurt zelfs in de politiek. De oorlog in Oekraïne laat ons zien wat de impact van oorlog op het dagelijks leven is. Onze vrijheid en de democratie vragen aandacht en onderhoud.

Om nog meer te kunnen betekenen, zal vfonds zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een fondsenwervende organisatie, met name gericht op particuliere schenkers. Het doel is het jaarlijkse budget te verhogen om meer te kunnen betekenen op de missie en doelen.

Vfonds ontwikkelt zich bovendien meer en meer niet alleen als financier, maar ook als verbinder en initiator van activiteiten en programma’s op het gebied van vrijheid en democratie.

Om verder te groeien en professionaliseren past vfonds de governancestructuur aan naar een Raad van Toezicht en één directeur-bestuurder. In de nieuwe functie van directeur-bestuurder komen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de huidige Raad van Bestuur en de huidige secretaris-directeur samen

Vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, draagt vfonds bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Als financier en als verbinder en initiator van activiteiten en programma’s. Vfonds is per 1 oktober op zoek naar een

Directeur-bestuurder

36 uur per week

Functieprofiel
De directeur-bestuurder is – in nauwe samenwerking met het MT en het team –
verantwoordelijk voor:

 • De algehele missie en doelstellingen van vfonds, de strategie, financiën, fondsenwerving, subsidietoekenning, personeelsbeleid, ICT, marketing en communicatie.
 • Besluitvorming over de toekenning van projecten door vfonds. Wordt hierin geadviseerd door een adviescommissie.
 • Het professionaliseren van de fondsenwervende capaciteiten van de organisatie. Het actief werven van alternatieve bronnen van inkomsten, met name van particuliere schenkers.
 • Draagt zorg voor de juiste mensen op de juiste plek. Creëert een professionele lerende en inclusieve en sociaal veilige cultuur. Betrekt medewerkers bij het beleid van vfonds.
 • De financiering, begroting, het bestuursverslag en de jaarrekening en beleggingen van vfonds.
 • Het bewaken van maatschappelijke belangen, rechtmatigheid, de naleving van
  relevante wet- en regelgeving en met oog voor risicobeheersing.

De nieuwe directeur-bestuurder herkent zich in deze vijf selectiecriteria

 1. Heeft ervaring als bestuurder in het maatschappelijk domein en is bewezen in staat een organisatie (integraal) operationeel aan te sturen.
 2. Is bekend met het (brede) werkveld van vfonds en daarmee een ‘logisch’ en charismatisch boegbeeld. Pakt van nature graag het podium, ter vertegenwoordiging van de organisatie. Heeft affiniteit met de thema’s vrijheid, democratie en veteranen
 3. Ervaring in een (politiek-) maatschappelijke bestuurlijke context. Is gewend samen te werken in een veelzijdig stakeholderveld. Brengt een voor vfonds relevant netwerk mee.
 4. Heeft voldoende financieel en bedrijfskundig inzicht om de allround eindverantwoordelijkheid te dragen voor een organisatie met belegd vermogen.
 5. De ervaring die nodig is om vfonds verder te ontwikkelen als fondsenwerving
  organisatie. Ondernemend, contactueel vaardig en in staat om een netwerk te benutten ten faveure van vfonds.

Verder worden de volgende competenties gevraagd

 • Daadkrachtig en besluitvaardig. Zet besluiten om in concrete acties. Stelt kaders, geeft richting en hakt knopen door. Ziet en verzilvert kansen. Durft risico’s te nemen.
 • Samenwerkingsgericht. Betrekt anderen en luistert, richt zich op het bereiken van gezamenlijk resultaat. Is een coachend en faciliterend leidinggevende. Heeft oog voor de ontwikkeling van medewerkers.
 • Netwerker. Is extern gericht, haalt plezier uit het onderhouden en aangaan van samenwerkingsrelaties. Beweegt zich feilloos in diverse gremia. Stijgt boven de partijen uit.
 • Strategisch en analytisch. Overziet complexe situaties en geeft richting. Kan vanuit daar verbanden leggen en oplossingen vinden. Vertaalt ontwikkelingen in de samenleving naar kansen voor vfonds: “haalt buiten binnen”. Bedenkt innovatieve plannen en zorgt voor de uitvoering hiervan.
 • Communicatief vaardig. Transparant, duidelijk en integer. Natuurlijk gesprekspartner voor alle betrokkenen bij vfonds. Sociaal, combineert zakelijkheid en warmte.

Informatie en werving
Het bruto fulltime salaris bedraagt maximaal € 120.000,- (inclusief vakantiegeld). De regeling directeursbeloning Goede Doelen Nederland is van toepassing.

 • Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week
 • Een parttime dienstverband van 32 uur per week is mogelijk.

Werving en selectie
Vfonds wordt in de werving begeleid door Britt Blomsma van Ebbinge:

Tel: 06-2602 2265
Email: britt.blomsma@ebbinge.nl

Vfonds werkt met, namens en voor iedereen. De organisatie hecht waarde aan diversiteit en inclusie en nodigt nadrukkelijk ieder die zich herkent in het profiel, uit om te solliciteren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.