Cultuur+Ondernemen: Lid Raad van Toezicht

Cultuur+Ondernemen in Amsterdam zoekt drie Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 07-06-2023De voorzitter van de Raad van Toezicht en de twee zittende leden zijn op zoek naar interessante, prettige, ervaren en aanvullende collega’s in het team. De Raad van Toezicht wenst met de komst van de nieuwe leden de huidige goede sfeer, die open en op samenwerking is gericht te continueren. De kunst van het stellen van de juiste vragen wordt aangemoedigd. Er is ruimte voor ieders inbreng, juist nieuwe inzichten en zienswijzen worden zeer gewaardeerd. De ontwikkeling van het team wordt geagendeerd, waarbij professionalisering door het volgen van scholing of training gesteund wordt.

De missie van de stichting Cultuur+Ondernemen
Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector en financier voor cultureel ondernemers.

Wij zijn er om culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die willen ondernemen te versterken, zodat zij kunnen floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van wat cultuur teweegbrengt. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om de effecten van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten. Wij staan voor een inclusieve kunst-en cultuursector en zijn ervan overtuigd dat diversiteit en inclusie ons sterker maakt.

Als kennisplatform focussen we op drie expertisegebieden: besturen, zakelijk ontwikkelen en financieren. Expertise hierop is nodig voor succesvol ondernemerschap. Binnen elk expertisegebied bieden we passende activiteiten en programma’s ten behoeve van een sterke culturele en creatieve sector. We zijn houder en hoeder van de Governance Code Cultuur voor de sector.

Daarnaast verstrekken we leningen aan cultureel ondernemers. We hebben daarvoor bijna € 110 miljoen tot onze beschikking.

Cultuur+Ondernemen wordt gefinancierd vanuit de Basisinfrastructuur Cultuur (BIS) door het ministerie van OCW en voert opdrachten uit voor diverse overheden en andere opdrachtgevers. De middelen voor het verstrekken van leningen zijn afkomstig van het ministerie van OCW en een aantal regionale partners.

Voor meer informatie over onze activiteiten zie onze website.

De Raad van Toezicht nodigt kandidaten uit om te reageren op

Lid Raad van Toezicht

 

Profiel A.
Bestuurlijke ervaring en kennis van de culturele en creatieve sector, bijvoorbeeld vanuit de podiumkunsten of de filmsector. Strategisch inzicht en gevoel voor politieke verhoudingen. Een kandidaat met een goed netwerk en bewezen succes in cultureel ondernemerschap. Te typeren als een persoon met denkkracht, aangesloten op de ontwikkelingen in het veld, met visie en het vermogen te inspireren.

Profiel B.
Kennis van en ruime ervaring met financiering, in het bijzonder investment – risk bancaire financiering, revolverende fondsen. Een kandidaat met een goed netwerk in de financiële sector. Kent de issues rond risico-financieringsvraagstukken. Werkt op eindverantwoordelijk niveau. Te typeren als een zorgvuldig, stevig en betrouwbaar persoon. Staat voor solide verantwoording van het te besteden publiek geld.

Profiel C.
Een stevige jurist met kennis en ervaring in de ondersteuning en advisering van (semi)publieke organisaties. Specifieke expertise op het vlak van publiek private samenwerkingen en (product)ontwikkeling. Levert door een interessant netwerk en eigen input een uitdagende bijdrage aan de toekomstverkenningen. Is in staat risico’s te signaleren en kansen te herkennen. Snapt en heeft zicht op de complexiteit van de context inzake de positionering van de organisatie.

Reageren
De procedure wordt begeleid door extern adviseur Elisabeth Dielesen. Reacties in de vorm van een curriculum vitae en motivatie kunnen worden ingediend via elisabethdielesen@gmail.com.

Vragen kunnen worden gesteld via 06-29000231. Reageren kan tot en met 7 juni 2023.

Wij zien uit naar uw reactie.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.