Cultuur Eindhoven: Lid Cultuurraad

Cultuur Eindhoven in Eindhoven zoekt Leden Cultuurraad | Vacature voor een Betaalde functie| Sluitingsdatum: 25-06-2023Word je enthousiast van alle ontwikkelingen in de Eindhovense kunst- en cultuursector en wil jij graag jouw kennis inzetten om aanvragen te beoordelen?

Stichting Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het cultuurbeleid. Deze kaders staan in de Cultuurbrief, die beschrijft het uit te voeren beleid voor een periode van 4 jaar. Meer informatie over de organisatie kan je vinden op de website.

De Cultuurraad is het adviesorgaan van Cultuur Eindhoven. Deze beoordeelt en adviseert over alle meerjarige subsidieaanvragen en aanvragen voor incidentele projectsubsidies.

Cultuur Eindhoven zoekt voor uitbreiding van de Cultuurraad,voor het beoordelen van subsidieaanvragen van organisaties voor culturele activiteiten naar nieuwe

Leden Cultuurraad

Cultuur Eindhoven is op zoek naar inhoudelijke adviseurs met specifieke kennis van de volgende disciplines: nieuwe media en design, letteren, theater en dans en amateurkunst / cultuureducatie.

Kwalificaties en vaardigheden

 • Je beschikt over allround vakkennis en aantoonbare betrokkenheid bij en
  kennis van een van de hiervoor genoemde disciplines zowel regionaal, nationaal als internationaal.
 • Je beschikt over het vermogen te redeneren vanuit de positie van zowel de beleidsmaker als de kunstenaar.
 • Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in de Eindhovense kunst- en cultuursector en kan deze afzetten en spiegelen aan ontwikkelingen elders (regionaal, nationaal en/of internationaal).
 • Je bent in staat om kennis van de actuele Eindhovense kunst- en cultuursector om te zetten naar de doelstellingen van Cultuur Eindhoven.
 • Je kunt beleids- en activiteitenplannen beoordelen, begrotingen lezen en bijdragen aan discussies over kunst en cultuurbeleid in brede zin.
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Je bent in staat om een onafhankelijke en objectieve positie in te nemen als adviseur.

Taken

 • Je leest en beoordeelt subsidieaanvragen (digitaal vooraf).
 • Je geeft schriftelijk pre-advies over de aanvragen op basis van criteria uit de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven en geeft expliciet je oordeel over de duur en hoogte van de subsidie.
 • In voorkomende gevallen neem je deel aan de vergaderingen van een (sub)commissie.

Onafhankelijkheid
Adviseurs zijn niet (bestuurlijk, zakelijk of persoonlijk) betrokken bij aanvragende kunst- en cultuurinstellingen en/of kunstenaars en kunnen zelf geen aanvraag indienen bij Cultuur Eindhoven. Alle voor Cultuur Eindhoven werkzame adviseurs ondertekenen een verklaring inzake integriteit en onafhankelijkheid met betrekking tot de aanvragers.

Vergoedingen
Adviseurs ontvangen per digitaal preadvies een passende vergoeding (€ 80 per advies). Voor deelname aan de vergaderingen wordt een uurtarief van € 60 gehanteerd. Commissieleden ontvangen voor een commissievergadering een bedrag van € 200,- per dagdeel. Ook kunnen alle leden van de Cultuurraad kosten voor bezoek aan relevante voorstellingen, presentaties e.d. declareren tot een vastgesteld maximum van € 300,- per jaar.

Tijdbesteding
Er zijn minimaal drie subsidierondes per jaar. De tijdbesteding per ronde varieert op basis van het aantal aanvragen per indieningstermijn. Er worden per jaar meerdere algemene bijeenkomsten georganiseerd voor de Cultuurraad.

De samenstelling van (sub)commissies varieert. Leden van de Cultuurraad worden daar, afhankelijk van de in een ronde benodigde expertise, tijdig voor benaderd.

Nieuwe adviseurs worden vanaf 1 september 2023 ingezet.

Procedure
De benoemingstermijn is 4 jaar en kan één keer verlengd worden met een periode van maximaal 4 jaar.

 • Sluitingstermijn voor de vacature is zondag 25 juni 2023.
 • Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 10 juli.

Voor de samenstelling van de Cultuurraad vindt Cultuur Eindhoven een evenwichtige vertegenwoordiging van culturele achtergronden, leeftijdsgroepen en sekse van belang.

Reacties
Wij vragen je uitsluitend via e-mail te solliciteren. Je kunt tot en met uiterlijk 25 juni 2023 reageren door een motivatiebrief en cv (in het Nederlands, in pdf) te mailen aan info@cultuureindhoven.nl. Vermeld in je cv relevante nevenfuncties en in je motivatiebrief welk kennisgebied je beheerst.

Inlichtingen
Meer informatie is te verkrijgen via de website van Cultuur Eindhoven. Biedt dit niet voldoende informatie, dan is het mogelijk contact op te nemen met de secretaris van de Cultuurraad, Sophie Tutelaers, telefoon: 06-34624686 of via email: sophie.tutelaers@cultuureindhoven.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.