Stichting Art Projects: Lid Raad van Toezicht

Stichting Art Projects (Young Collectors Circle) in Amsterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenStichting Art Projects initieert projecten die de kunstsector versterken en de verbinding tussen kunst en (nieuw) publiek te bewerkstelligen. De missie is het verbeteren van de economische positie van de kunstenaar en zo bij te dragen aan een florerende kunstsector. Wij doen dat door zowel nieuw publiek te activeren als door kunstenaars meer inzicht en kennis te verschaffen over hun kansen in het kunstveld.

Op dit moment werken wij onder meer aan:
Ons bestaande platform Young Collectors Circle, waarbij we kunstenaars in contact brengen met een nieuw publiek; daartoe behoort momenteel ook de uitbreiding van Young Collectors Circle middels nieuwe kringen, een grootschalig publieksprogramma, diverse internationale hubs en een podcast
Een nieuw kunstsupportersplatform voor maatschappelijk geëngageerde kunstenaars en -liefhebbers (in samenwerking met Voordekunst)
Lesprogramma’s en trainingen over ondernemerschap voor studerende, startende en mid-career kunstenaars. Diverse projecten in binnen- en buitenland.

Lid Raad van Toezicht

4 vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht van Stichting Art Projects bestaat uit minimaal 3 leden, waarvan een voorzitter. Binnen de Raad van Toezicht vormen twee leden de financiële commissie. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Zayènne van Heesen-Laclé en Raad van Toezicht-leden Amanda Pinatih en Frederieke Sanders. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Team Stichting Art Projects
Het team van Stichting Art Projects bestaat uit oprichter en directeur-bestuurder Nienke van der Wal en directeur van Young Collectors Circle Nadine van den Bosch, die een eigen team aanstuurt. Voor overige projecten wordt gewerkt met freelance professionals en samenwerkingspartners.

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Eén van die bijeenkomsten staat in het teken van zelfevaluatie. Voor de overige vergaderingen wordt door de voorzitter in overleg met de directeur-bestuurder en de directeur van Young Collectors Circle een agenda opgesteld. De leden zijn daarnaast minimaal drie keer per jaar aanwezig bij openingen en events. Naast de vergaderingen is er elk kwartaal een overleg met elk van de bestuursleden ten aanzien van zijn/haar/hen specifieke deelgebied (middels een zogenaamde strippenkaart) met de directeur-bestuurder van de stichting en/of de directeur van Young Collectors Circle.

Elk lid van deze Raad beschikt over de volgende kwaliteiten

  • Affiniteit met de hedendaagse beeldende kunst en de missie en visie van Stichting Art Projects Amsterdam.
  • Een passende rolopvatting dus een goed evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Het vermogen om de directeur-bestuurder van de stichting alsmede de directeur van Young Collectors Circle als klankbord en sparringpartner bij te staan.
  • Maatschappelijke sensitiviteit, een onafhankelijke opstelling en verantwoordelijkheidsgevoel voor het geheel.
  • Een toegankelijke persoonlijkheid met relativeringsvermogen en humor.
  • Een relevant netwerk en de bereidheid dat in te zetten.
  • In staat een opbouwende rol te vervullen in het geheel van de Raad van Toezicht.

Voor de Raad van Toezicht zoeken we momenteel twee leden, met als profiel:

  1. Raad van Toezicht-lid 1: Kennis en (bestuurlijke) ervaring op het gebied van ondernemerschap en financiering, dit lid denkt onder meer mee over nieuwe verdienmodellen en de financiële haalbaarheid ervan.
  2. Raad van Toezicht-lid 2: Kennis en (bestuurlijke) ervaring op het gebied van marketing en positionering, dit lid denkt mee over doelgroepen- en stakeholdersstrategie.

Er wordt een plek gereserveerd voor een jonge, ambitieuze cultuurprofessional die ervaring wil opdoen als toezichthouder en als junior RvT lid wil meedraaien. We nodigen dan ook nadrukkelijk onervaren toezichthouders uit te reageren.

Vragen of reacties kan naar Nienke van der Wal, directeur-bestuurder via nienke@youngcollectorscircle.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.