Cinetol: Bestuurslid

Cinetol in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-06-2023Cinetol is een klein poppodium voor opkomend talent, dat muziek ademt en waar je je gelijk thuis voelt. We willen met Cinetol een plek zijn, waar voor elke muziekliefhebber wat valt te ontdekken. Dagelijks zijn er muzikanten te vinden in onze repetitieruimtes, werkend achter de bar in ons gezellige eetcafé́ en natuurlijk op ons podium.

We zijn een hecht team met DIY-mentaliteit dat deze plek met passie en vakkundigheid in acht jaar tijd heeft gemaakt tot wat het nu is. Het kernteam bestaat uit 4 personen en daaromheen werkt een team aan stagiairs en freelancers.

Ook is Cinetol een broedplaats, met werkruimtes en -plekken voor freelancers uit de creatieve en culturele sector. Daarnaast zit in het gebouw het eetcafé de Tolbar, dat dezelfde oprichters heeft als Cinetol en dus door dezelfde personen wordt beheerd. Cinetol zit in de meerjarige subsidieregeling 2021-2024 van het AFK.

Door het verlopen van de zittingstermijn van ons huidige bestuur zijn we op zoek naar drie nieuwe bestuursleden:

Bestuursleden

4 vergaderingen per jaar

  • Een voorzitter: iemand met ervaring op het gebied van (cultureel) ondernemerschap of bestuurservaring met een soortgelijke stichting of vereniging.
  • Een penningmeester: iemand met de nodige financiële expertise en ervaring.
  • Een secretaris: iemand die zelf actief is in de culturele sector en een voor Cinetol relevant netwerk met zich meebrengt.

Er is een overdrachtsperiode, waardoor nieuwe bestuursleden goed ingewerkt worden door de vertrekkende bestuursleden.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar een algemeen bestuurslid. Ben jij een muzikant of andere maker of denk je dat je waardevol kan zijn voor Cinetol? Twijfel dan niet en solliciteer naar deze functie.

Functieomschrijving

  • Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Concrete stukken die besproken en beoordeeld worden in deze overleggen zijn het jaarplan, de begroting en het jaarverslag. Ook wordt de financiële stand van zaken besproken en ook vraagstukken van algemene aard.
  • Daarnaast is de voornaamste rol van het bestuur die van een adviesorgaan voor de directie, zoals bij het toetsen van subsidieaanvragen en het oplossen van grotere vraagstukken waarmee de stichting van tijd tot tijd te maken kan hebben. Vanuit hun vakgebied en expertise kunnen de bestuursleden een advies uitbrengen en waar mogelijk meewerken.
  • Bestuursvergaderingen duren doorgaans 1,5 uur, rekening houdend met ongeveer 2 uur voorbereidingstijd.
  • Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

Cinetol onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur. We zijn een stichting die het ‘bestuur-op-afstand’ model hanteert, waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een tweekoppige directie.

Huidige samenstelling van het bestuur:

  • Robert van ’t Veld (voorzitter) – directeur De Ruimte en eigenaar van De Nieuwe Anita.
  • Samira Ben Messaoud (secretaris) – zakelijk leider van NEST.
  • Kitty Slagter (penningmeester) – producer.

Interesse?
Stuur een mail voor 1 juni 2023 met motivatie en cv naar info@cinetol.nl gericht aan Quico Touw (artistiek directeur) en Quirijn Zijlmans (zakelijk directeur).

Mocht er iets niet duidelijk zijn en heb je vragen? Twijfel dan niet en stuur ons een mail op info@cinetol.nl of bel naar 020 248 0186.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.