Young Talent Music LAB: Kwartiermaker

Young Talent Music LAB in Rotterdam zoekt een Kwartiermaker voor een nader te bepalen aantal uur | Vacature voor een Vrijwillige functie | Sluitingsdatum: geenSteeds minder Nederlandse kinderen maken muziek. Met de groei van de kloof tussen arm en rijk, de krimp van het aantal muziekscholen in de buurt en de forse bezuinigingen op muziekonderwijs op school, is het kunnen volgen van muziekles steeds meer een privilege. Muziekdocenten geven als zelfstandigen (zzp) les aan huis, maar voor veel ouders zijn de gangbare tarieven onbetaalbaar. Ook zijn hierdoor de mogelijkheden tot samenspelen in een ensemble of orkest beperkt: leerlingen en docenten die verschillende instrumenten bespelen komen elkaar niet zoals voorheen tegen in de wandelgangen.

Onontdekt muzikaal talent blijft jaar in, jaar uit verborgen en waait over, terwijl internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die hun muzikaal talent in groepsverband ontplooien, uitgroeien tot volwaardige deelnemers aan het maatschappelijk verkeer.

“ …the experience of immersive, ambitious and joyful music-making together can help young people develop not only musical mastery but also self-esteem, mutual respect and cooperative skills, qualities that can change their lives and the lives of their families and communities…”

Kwartiermaker

nader te bepalen aantal uur

Een kwartiermaker bereidt voor. YTML is in de voorbereidende of opstartfase. Ons initiatief betreft een nieuw soort muziekeducatie. U moet denken aan muziek maken door jonge mensen die, net als bij een Johan Cruijff Court bij ons kunnen binnenlopen en mee kunnen doen aan een muziekactiviteit (muziek, koor / zang, dans). We streven een TOPSPORT-omgeving na (maar dan rondom muziek).

Behalve dat we (nu al) over een Young Talent Orkest beschikken willen we jonge mensen stimuleren om muziek te maken en alles over muziek te leren kennen. Dat doen we ook met projecten op de basisschool. Er zijn echter een heleboel andere activiteiten om te initiëren en projecten om mee op pad te gaan (concerten, presentaties en dergelijke).

De  activiteiten en bij YTML deelnemen aan projecten kan heel goed naast de opleiding of studie waarmee onze deelnemers nu bezig zijn. Dat stimuleren we ook. YTML is ambitieus en gedreven. TOP kwaliteit.

Kernwaardes zijn inclusie, diversiteit, Good Governance, Fair Pay policy (FNV), laagdrempeligheid en toegankelijkheid (denk daarbij ook aan uitleen muziek instrumenten).

Hopelijk kunnen we dit jaar van start. De voorbereidingen zijn bijna klaar en nu moeten operationele en uitvoerende stappen gemaakt worden.

Een kwartiermaker zou

  • of een social media marketeer;
  • of een enigszins ervaren donatie / subsidie aanvrager;
  • of iemand met een onderwijsbevoegdheid;
  • of iemand die een bestuursfunctie wil uitvoeren en weet van ANBI, stichtingen en Raad van Toezicht of Raad van Bestuur kunnen zijn.

Kwartiermakers met een andere achtergrond zijn ook zeer welkom om te reageren.

Voor meer informatie graag even contact opnemen. Het aantal uren als kwartiermaker die u bereid bent in dit project te steken willen we graag in overleg bepalen.

De functie van kwartiermaker is vrijwillig. Wanneer we draaien kunnen we in overleg met een geschikte kandidaat kijken wat hij/zij zou willen (en dan tegen betaling, Fair Pay).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.