Watersnoodmuseum: Medewerker Internationalisering

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zoekt een Medewerker Internationalisering voor 32 tot 40 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime, Parttime | Sluitingsdatum: 27-03-2023Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is gevestigd in de vier Phoenix caissons die in 1953 zijn gebruikt voor de sluiting van het grootste en tevens laatste dijkgat van de watersnood van 1 februari 1953. In de caissons wordt sinds 2001 het verhaal verteld van de Watersnood. Hierop voortbouwend is er ruime aandacht voor de steeds duidelijker klimaatverandering, zeespiegelstijging en de bewustwording rondom deze thema’s, vooral bij jongeren.

Sinds 2016 is het Watersnoodmuseum erkend als Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953 en vervult het meer en meer de rol als publieksvenster over vraagstukken rondom water en klimaat(verandering). In 2019 is het museum uitgebreid met het naastgelegen ‘Vijfde Caisson’, waarin de museumbrasserie met faciliteiten en zalen voor vergaderingen, bijeenkomsten en congressen (het kenniscentrum) zijn gevestigd.

Medewerker Internationalisering

32 tot 40 uur per week

De achtergrond
Het Watersnoodmuseum gaat de functie als publieksvenster verder internationaliseren. Enerzijds om de groeiende groep buitenlandse gasten beter te faciliteren maar vooral om als kenniscentrum inzake wereldwijde overstromingen, de vraagstukken over klimaat en zeespiegelstijging bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Dit willen we doen door de kennis van maatschappelijke- en kennisinstellingen (o.a. KNMI) in Nederland te ontsluiten door het aangaan van samenwerkingsverbanden. Best practises op te sporen en deze te vertalen naar museale toepassingen zowel in tentoonstellingen als in workshops en lezingen. De op te zetten Watersnoodacademie biedt een prima podium voor lezingen en debatten.

Ook het doen (of uitbesteden) van onderzoek naar de collectie van 1953 in relatie tot de internationale gemeenschap is onderdeel van de functie. Hoe verliep de hulpverlening vanuit het buitenland? En de liefdadigheid? Welke kennis is internationaal toegepast?

Ook willen we nauwere samenwerking zoeken met internationale maatschappelijke organisaties (vb. VN, Global Center on Adaptation), Delta’s wereldwijd (vb. Mekongdelta) en gebieden waar recente overstromingen hebben plaatsgevonden (vb Pakistan). Ook participeren we in het Geopark Schelde Delta en het netwerk van watermusea (Unesco Global Network) wat onze rol als publieksvenster benadrukt en versterkt.

Educatie voor buitenlandse scholieren en het betrekken van buitenlandse studenten bij onderzoek naar de collectie en debat over klimaat en zeespiegelstijging zijn van essentieel belang. Dat geldt uiteraard ook voor wetenschappers en kunstenaars.

In 1953 stond de hele wereld op om Nederland te helpen: voor het eerst in de geschiedenis verzamelden landen op grote schaal hulpgoederen in, landen als Noorwegen en Zweden schonken noodwoningen, Italië organiseerde vakanties voor kinderen uit de getroffen regio, uit verschillende landen kwamen ‘moddermeisjes’ om te helpen met schoonmaken, kunstenaars boden waardevolle kunstwerken aan, enzovoort.

Als nu ergens in de wereld een watersnood plaatsvindt (denk aan Katrina en Irma) kijkt de hele wereld opnieuw naar Nederland, nu om hulp te krijgen in de vorm van oplossingen voor de waterproblemen. Internationale delegaties die Nederlandse kennisinstituten bezoeken willen allemaal naar het Watersnoodmuseum en de Deltawerken: de bakermat van de huidige wereldwijd geprezen waterkennis. Het museum gaat zich nog meer richten op deze bezoekers.

Het Watersnoodmuseum wil de rol als publieksvenster voor kennis over water en klimaat uitbreiden. Dat gebeurt al door complexe wetenschappelijke kennis van andere instituten op een toegankelijke manier te presenteren en te verbinden met de verhalen in het museum. Het Watersnoodmuseum werkt hiervoor al samen met gerenommeerde kennisinstituten in Nederland, zoals het KNMI, Deltares, TU Delft, Global Center on Adaptation en het nieuw op te richten Delta Climate Center.

De medewerker Internationalisering gaat deze ambities verder uitwerken en de daarbij ontwikkelde plannen uitvoeren, bestaande samenwerkingsverbanden uitbreiden en nieuwe opzetten.

De missie
Het museum wil uitgroeien naar een hybride model van fysiek museumbezoek, digitaal museumbezoek en bezoekers van bijeenkomsten en evenementen in en rond het museum. De inzet is jaarlijks structureel ten minste 100.000 bezoekers in het museum in Ouwerkerk te ontvangen en minstens een half miljoen mensen te bereiken via de verschillende (digitale) middelen, in binnen en buitenland.

Om die aantallen te bereiken moet het museum blijven investeren in goede marketing, communicatie en PR en daar steeds nieuwe middelen voor inzetten (nieuwe media), maar ook aansprekende campagnes ontwikkelen en activiteiten in binnen- en buitenland ontplooien. De komende jaren wil het museum zo de nationale én internationale bekendheid vergroten. Dit onder meer door actiever aandacht te geven aan (potentiële) buitenlandse bezoekers.

Wie ben jij?
Jij bent iemand die weet wat nodig is om een breed nationaal en internationaal publiek te bereiken. Je hebt hier vanuit je opleiding (watermanagement, waterbouwkunde, international business management) of achtergrond mbt water of klimaat (aantoonbaar) ervaring mee. Je ziet in gedachten al hoe je onze toekomstige bezoekers (individueel, in groepsverband of als organisatie) op een creatieve en innovatieve manier gaat stimuleren tot een bezoek aan ons fysieke en/of digitale museum. Je weet tevens hoe je partijen en partners van het museum kunt motiveren gebruik te maken van de faciliteiten binnen ons kenniscentrum. Je bent bekend met de museale sector, maar weet bovenal hoe je (groepen) mensen kunt interesseren en enthousiasmeren voor onze organisatie en zijn doelstellingen.

Je kunt goed werken in teamverband, maar bent ook in staat zelfstandig zaken op te pakken en uit te voeren. Zo maken we als museum deel uit van een mondiaal netwerk van watermusea (Unesco Global Network) om samen tot wereldwijde voorlichting en educatie op het gebied van water en duurzaamheid te komen.

Ook hebben we contacten met andere landen die getroffen zijn door overstromingen, zoals België en Engeland en maken we deel uit van het Unesco Geopark Scheldedelta. Al deze contacten en samenwerkingen moeten de komende jaren verder worden uitgewerkt en benut. Ook daar ligt een belangrijke rol voor de medewerker Internationalisering. Een goede kennis (in woord en geschrift) van de Nederlandse en Engelse taal is daarbij vanzelfsprekend.

Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen. Je hebt een groot inlevingsvermogen en aandacht voor het opbouwen van duurzame relaties. Je kunt ingewikkelde onderwerpen eenvoudig en begrijpelijk verwoorden. Je hebt een open, positieve en vooral proactieve werkhouding en je bent servicegericht.

Je voelt je aangesproken door de toekomststrategieën van onze organisatie (meerjarenbeleid 2021-2024).

Wat hebben wij te bieden?
Een uitdagende baan in een sterk groeiende organisatie. Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is. Een gezellig team met enthousiaste collega’s, bijgestaan door een grote groep gedreven vrijwilligers. Een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Een breed scala aan werkzaamheden en projecten. Een markt conforme beloning.

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen via directie@watersnoodmuseum.nl. Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum kan je hier meer over vertellen. Zijn nummer is 06-32278103.

Weet je genoeg en wil je meteen solliciteren? Mail dan naar: directie@watersnoodmuseum.nl, onder vermelding van: medewerker Internationalisering. Solliciteren kan tot en met maandag 27 maart 2023.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.