Stichting Hart voor het Vondelpark: Coördinator Vondelpark Informatie Punt

Stichting Hart voor het Vondelpark in Amsterdam zoekt een Coördinator Vondelpark Informatie Punt voor 16 uur per week maart-oktober / 8 uur per week november-februari | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 15-04-2023Stichting Hart voor het Vondelpark is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) die met behulp van enthousiaste vrijwilligers de betrokkenheid van mensen bij het monumentale Vondelpark bevordert, bezoekers en buurtbewoners informeert en een bijdrage levert aan het onderhoud van het Vondelpark, met name het Rosarium en het parkmeubilair.

Het Vondelpark naar ontwerp in landschapsstijl van J.D. en L.P. Zocher is van grote landschappelijke, cultuurhistorische, tuinarchitectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde: sinds 1996 is het park een rijksmonument.

De stichting draagt met haar activiteiten zorg voor dit cultureel erfgoed door een aantal onderdelen van het Vondelpark, het Rosarium, de ontworpen parkbanken en het Informatiepunt te beheren.

Per april/mei 2023 is de Stichting op zoek naar een Coördinator Vrijwilligers voor de werkzaamheden van het Vondelpark Informatie Punt (VIP).

Coördinator Vondelpark Informatie Punt

omstreeks 16 uur per week maart-oktober; andere maanden omstreeks 8 uur per week

Het VIP is een kiosk gelegen in het Vondelpark ter hoogte van de Vossiustraat 54. In de periode van april tot oktober is de kiosk geopend om bezoekers van het Vondelpark in verschillende talen van informatie te voorzien en/of van merchandise die ze er kunnen kopen.

De werkzaamheden van de coördinator omvatten

  • Contactpersoon voor de vrijwilligers, opstellen van maandelijkse roosters.
  • Werven, inwerken en begeleiden van nieuwe vrijwilligers.
  • Afstemming met coördinator Rosarium en de daar werkzame vrijwilligers.
  • In voorjaar en najaar de start- en afsluitingsborrel voor alle vrijwilligers coördineren.
  • Openen en sluiten van het VIP in samenwerking en overleg met de vrijwilligers.
  • Inkoop, verkoop en indien nodig vernieuwing van merchandising voor het VIP.
  • Vergaren en aanleveren van info voor de nieuwsbrief, website en social media.
  • Voorbereiden en afronden van het VIP-seizoen, vooraf opstellen nieuw VIP jaarplan, na sluiting aanleveren VIP jaarverslag met alle relevante cijfers (onder andere bezoekersaantallen, verkoop, W&V, et cetera).

We zoeken een enthousiaste kandidaat met hart voor de vrijwilligers en een talent voor verkoop.

Voor de werkzaamheden wordt een reële vergoeding betaald welke in een overeenkomst van opdracht met de Stichting wordt vastgelegd, welke overeenkomst jaarlijks wordt herzien.

In de maanden maart-oktober betreft het omstreeks 16 uur per week en de andere maanden omstreeks 8 uur per week.

De aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor april / mei 2023.

Sollicitaties kunnen samen met het CV worden gestuurd naar info@vondelpark.com ter attentie van Paula van Zijl.

Solliciteer!

Voor verdere informatie zie: www.vondelpark.com.