NPO: Commissielid NPO-fonds

NPO in Hilversum zoekt Commissieleden NPO-fonds voor een aantal uur in overleg | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 07-05-2023Met het budget voor het NPO-fonds stimuleert NPO hoogwaardige fictieproducties, documentaireproducties en talentontwikkeling bij de landelijke publieke omroep. NPO reserveert hiervoor jaarlijks een geoormerkt budget dat wordt toegekend op basis van verschillende regelingen. De project voorstellen moeten bestemd zijn voor uitzending of verspreiding via radio, televisie en online aanbodkanalen van NPO. Alleen landelijke publieke media-instellingen (omroepen) kunnen, via het intekenproces van de directies Video en Audio van NPO, project voorstellen indienen. Adviescommissies van onafhankelijke deskundigen beoordelen de voorstellen die voor NPO-fonds budget worden ingetekend inhoudelijk en brengen advies uit aan de raad van bestuur NPO. Het fonds heeft een aantal adviesrondes per jaar.

Wij willen onze huidige adviescommissies uitbreiden en zijn op zoek naar:

Commissielid NPO-fonds (m/v/x)

voor fictie, documentaire, talentontwikkeling / video en audio
aantal uur in overleg

Wat verwachten wij van je?

  • Van de commissieleden wordt verwacht dat zij aantoonbare kennis en ervaring hebben op het gebied van fictie, documentaire, of talentontwikkeling (video en/of audio) en dat zij hun kwaliteitsoordeel helder, zorgvuldig en onderbouwd kunnen motiveren;
  • Het meebrengen van vernieuwende expertise (lineair en/of online) is een pré;
  • Voor de commissieleden geldt dat zij niet verbonden mogen zijn aan één van de landelijke of regionale publieke media-instellingen, of aan de NPO-organisatie;
  • Voormalige commissieleden van het fonds die herbenoemd zouden willen worden dienen ten minste twee jaar eerder te zijn afgetreden.
  • Van de commissieleden wordt verwacht dat zij per adviesronde minimaal voor één commissievergadering (1 dagdeel) beschikbaar zijn;
  • De commissieleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en ontvangen vacatiegeld, conform de in de sector gebruikelijke tarieven.
  • De vergaderingen vinden online plaats via Microsoft Teams en op termijn mogelijk weer bij NPO in Hilversum.

Interesse?
De werkwijze van het fonds, de regelingen en het protocol voor commissieleden, zijn terug te vinden op www.npo-fonds.nl.

We nodigen kandidaten uit om voor 7 mei 2023 een mail te sturen met motivatie en CV naar npofonds@npo.nl onder vermelding van ‘NPO-fonds commissielid audio en/of video; fictie, documentaire, talentontwikkeling.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maya Schepers, Secretaris Audio: Maya.Schepers@npo.nl
Marianna Sterk, Secretaris Video – Fictie: Marianna.Sterk@npo.nl
Kaisa Kriek, Secretaris Video – Documentaire: Kaisa.Kriek@npo.nl
Yassin Karmoudi, Secretaris Talentontwikkeling: Yassin.Karmoudi@npo.nl

Wanneer ontvang je een reactie?
Je kunt tot en met zondag 7 mei 2023 solliciteren.
De gesprekken zullen plaatsvinden tussen half mei en half juni.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.