Nederlands Fotogenootschap: Voorzitter Bestuur

Het Nederlands Fotogenootschap zoekt een Voorzitter Bestuur voor 2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenHet Nederlands Fotogenootschap (NFg) is een vereniging van instellingen in Nederland die foto- en negatievencollecties beheren (ca. 80) en ook van personen die professioneel werken in de fotografie. Netwerken, kennisbevordering en belangenbehartiging zijn de kerntaken van het NFg. We organiseren lezingen en seminars over relevante en interessante thema’s op het gebied van fotografie. Ook geeft NFg drie keer per jaar het tijdschrift Fotografisch Geheugen uit. Naast de leden ontvangen ook ca. 90 abonnees dit mooi vormgegeven, rijk geïllustreerde en inhoudelijk verdiepende tijdschrift.

Wij zijn op zoek naar een

Voorzitter Bestuur

2 uur per week (werken vanuit huis)

Profiel:
Binnen het bestuur van het Nederlands Fotogenootschap (NFg) is de voorzitter van het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee van de vereniging. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en andere besprekingen, die aan de orde zijn; zij/hij wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een der andere bestuursleden. De bestuurder heeft affiniteit met fotocollecties en fotografie en met de taken en de lange termijnplanning die behoren bij deze functie. Zij/Hij heeft ook gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Een nadruk de komende periode zal liggen op positionering in een steeds veranderend veld van beeld en fotografieorganisaties. Het NFg is sinds najaar 2022 van identiteit veranderd nu ook fotografiegebruikers (onderzoekers, beeldredacteuren etc.) als leden worden toegelaten. De voorzitter zal als boegbeeld van de vereniging deze positie duidelijk neerzetten en uitdragen. Ook zal daarbij nadruk worden gelegd op te ontwikkelen marketing en sponsoring. Alhoewel de voorzitter niet al dat werk zelf hoeft uit te voeren, is hij of zij wel belangrijk voor de lobby voor het NFg op dit gebied en het warm houden van de relaties met sponsoren en partners.

Taken:

 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur.
 • Ontwikkelt mede een visie op sponsoring en het sluiten van relaties met andere organisaties/netwerken.
 • Treedt op als vertegenwoordiger in het uitvoeren van de visie op sponsoring en het onderhouden van partnerships.
 • Coördineert het dagelijks en algemeen bestuur van de vereniging.
 • Zit de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging voor en legt daarin bestuurlijke verantwoording af.
 • Bevordert de samenwerking tussen de leden van de vereniging onderling.
 • Zit de bestuursvergaderingen voor.
 • Bewaakt de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.
 • Houdt nieuwe ontwikkelingen bij en zorgt indien nodig voor de implementatie.
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging binnen het bestuur.
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid.

Functie-eisen:

 • Is in staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en het vastgestelde beleid uit te dragen.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Heeft affiniteit met besturen en management.
 • Conformeert zich aan het beleid en de visie van de vereniging.
 • Ervaring met sponsoring en het beheer van externe relaties en partnerships is een pre.

Het betreft een onbezoldigde functie zoals alle bestuurs- en redactiefuncties binnen het NFg.

De vijf huidige bestuursleden zullen een selectie uit de kandidaten maken en deze voorstellen aan de Algemene ledenvergadering, die uiteindelijk de beslissing neemt.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.