HKU: Directeur Onderwijs, Onderzoek en Innovatie

HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) in Utrecht zoekt via Wesselo een Directeur Onderwijs, Onderzoek en Innovatie voor 40 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 26-04-2023De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is met ruim 4.400 studenten dé grootste kunsthogeschool in Nederland en tevens één van de grootste op kunst, cultuur, creatieve industrie en kunsteducatie gerichte kennisinstituten van Europa.

Met het oog op de talrijke gebeurtenissen in de samenleving en de wereld in haar totaal zijn ze met het onderwijs, onderzoek en innovatie gericht op ontwikkelen en veranderen. Waar je ook de HKU binnenloopt, er wordt veel geëxperimenteerd, onderzocht en uitgezocht, van Bio-Lab tot games, je voelt dat HKU haar maatschappelijke én artistieke rol pakt. De afdeling Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, kortweg OOI, trekt samen met de kunstopleidingen daarbinnen de kar.

De overkoepelende boodschap is de strategische ambitie: “Met ons kunstonderwijs en praktijkgericht onderzoek creëren wij de beste voorbereiding van de student op een loopbaan als professioneel maker met impact op mens en samenleving.”

HKU biedt de beste voorbereiding van de student met een breed aanbod aan associate degrees, bachelors en masters, verdeeld over zeven locaties en negen Schools: Beeldende Kunst, Creative Transformation, Design, Games en Interactie, Kunst en Economie, Media, Muziek en Technologie, Theater en Utrechts Conservatorium. De lectoraten werken op tal van actuele onderzoeksgebieden nauw samen met en in het onderwijs. Hun kracht zit onder meer in de diversiteit van hun aanpak en het geven van context.

De HKU vormt een kleurrijke gemeenschap van 941 medewerkers en zet jaarlijks evenzoveel gastdocenten in voor het onderwijs. Met zoveel slagkracht en kennis zijn zij een belangrijke partij voor het werkveld dat zich daar graag aan verbindt. Ze zijn trots op een goed uitgerust docententeam, voorlopers in diverse posities in de creatieve technologie én de kunstdisciplines. De professionele werkplaatsen zijn state of the art en bieden aan de studenten alle ruimte om zich te ontwikkelen. Deze staan een jaar na het afstuderen voor de alumni ter beschikking, waarmee ze de verdergaande professionalisering de ruimte geven. Met een jaarlijkse omzet van ruim 50 miljoen euro zijn zij financieel gezond.

HKU ziet de opgave om toekomstige creatieve makers bij te laten dragen aan een samenleving die volop in beweging is. Door kleur te bekennen aan de hand van lichtpunten; ‘De kunst van Zorg en Welzijn’, ‘De kunst van Identiteit en Inclusie’ en ‘De kunst van Duurzaamheid en Circulariteit’ geven richting aan de maatschappelijke inzet en geven focus. Ze zijn diepgeworteld in Utrecht en zoeken doorlopend de verbinding met partners in het werkveld, lokaal, nationaal en internationaal opererend.

Samen leren, onderzoeken en maken staan centraal. Met uiteenlopende talenten en ambities groeien de studenten uit tot creatieve en geëngageerde professionals. Klaar voor de beroepspraktijk. Ondernemend, nieuwsgierig en artistiek onderlegd. Hun kunst biedt nieuwe perspectieven, inspireert en brengt processen in beweging met prikkelende interacties naast kwalitatief hoogstaand esthetische ervaring.

Stafdienst Onderwijs, Onderzoek en Innovatie
Innoveren, versterken van onderwijs en onderzoek binnen creatieve maakprocessen van technologie gedreven kunsten tot leren, ondernemen tot muzische vorming: er is een brede scope activiteiten, programma’s en projecten belegd binnen de stafdienst Onderwijs, Onderzoek en Innovatie: OOI. Dit houdt bijvoorbeeld in:

 • Innovatie: op het gebied van kennisontwikkeling, disseminatie en professionalisering op de expertgebieden creatieve technologie, ondernemerschap en creativiteit, kunsteducatie en flexibilisering en leven lang ontwikkelen.
 • Ondersteuning: enthousiasmering, verbinden en organiseren van HKU-brede programma’s voor onderwijsontwikkeling.
 • Beleidsontwikkeling: adviseren aan College van Bestuur, directeuren van de schools en lectoraten op het gebied van onderzoek, onderwijsinnovatie, internationalisering en kwaliteitszorg.
 • Inzetten van de OOI-Experts voor tal van specifieke projecten binnen het onderwijs en onderzoek.

Hoe? HKU staat voor meer eenvoud, logica en lef ten behoeve van werkplezier en concentratie op het primaire proces. Altijd nabij medewerkers en studenten.

Om de kunsten maatschappelijk positie te geven is HKU op zoek naar een faciliterend leider,  een innovatieve, verbindende en inspirerende

Directeur Onderwijs, Onderzoek en Innovatie

40 uur per week

De nieuwe Directeur OOI geeft invulling aan de ingezette ontwikkeling van OOI op basis van de strategische ambitie van HKU. Jaagt het stimuleren van innovatie, het versterken van onderwijs en onderzoek aan. Zet zich in voor het bevorderen van kwaliteit en zichtbaar maken van de resultaten van onderwijs en onderzoek. Dat laatste is een schakel in het steeds groeiend beeld van HKU in haar voorhoedepositie.

Met deze positie en de vaart die daarbij hoort, is OOI één van de hoofdrolspelers in de transitie op weg naar het nieuwe Instellingsplan van HKU 2024-2030. Dit met een leidersgeest vol enthousiasme over een afdeling van 60 medewerkers (30 fte).

De Directeur OOI zit in de directe portefeuille van het College van Bestuur.

Resultaatgebieden

 • Leidinggeven aan een managementteam en de medewerkers van OOI, die samen een gedreven prachtteam van experts vormen. De HKU vraagt verbindend en krachtig leiderschap om te durven prioriteren, urgenties aan te geven, samenhang te brengen en knopen door te hakken. Concreet, resultaatgericht, samen en in samenwerking, met veel werkplezier en met partners buiten en binnen HKU. Maar altijd dichtbij en in het onderwijs;
 • Leidinggeven aan een centrum OOI dat:
  • Vraaggericht werkt en benodigde expertise aan onderwijs en onderzoek levert.
  • Signalerend, agenderend en inspirerend bijdraagt aan HKU-brede vraagstukken en een cruciale rol speelt in het bereiken van de strategische ambitie.
  • Co-auteurschap van (strategische) onderwijs- en onderzoeksdoelen van HKU en de samenhang daartussen levert.
  • De doorvertaling van de ambitie per eenheid en voor het totaal van HKU stimuleert en realiseert, onder andere vastgesteld in het nieuwe Instellingplan ’24 – ’30.
  • Zorg draagt voor inrichting en uitvoering van periodieke onderwijs- en onderzoek gerelateerde audits en metingen, het leveren van bevindingen en stuurinformatie voor College van Bestuur en directeuren van de Schools en het ontwikkelen van parameters en indicatoren voor resultaatmeting.

Dit alles betekent co-creëren, samenwerken, inspireren in samenwerking met de directeuren van de Schools en staven tijdens gezamenlijke ontmoetings- en managementdagen en in het transitietraject. De Directeur OOI neemt agenderend en proactief deel aan strategisch overleg met het College van Bestuur, schools, lectoraten en staven.

Functie-eisen en persoonlijkheidsprofiel
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring van en met onderwijsvernieuwing en onderzoek in de kunsten en de bedrijfsvoering. Je denkt en werkt op strategisch en academisch niveau. Je wilt graag voor lopen op de ontwikkelingen om het onderwijs en onderzoek in de kunsten duurzaam te vernieuwen. Bovenal ben je een persoon die graag en met elan bijdraagt aan innovatie en de rol van de kunsten in de samenleving.  

Je bent geïnteresseerd in de wereld van onderwijs in de kunsten met affiniteit met een of meerdere kunstdisciplines die HKU brengt. Je bent in staat om een gedragen visie te ontwikkelen op onderwijs en onderzoek en bent betrokken bij maatschappelijke transities en thema’s. Je weet verbanden te leggen met de HKU-lichtpunten (de Kunst van diversiteit & inclusie, zorg & welzijn en duurzaamheid & circulariteit) en anderen daartoe te motiveren. Je bent een inspirerend adviseur op strategisch niveau.

Je bent in staat verschillende leiderschapsstijlen in balans toe te passen: (in)formeel, collegiaal en verticaal. Ook ben je sterk taak- en resultaatgevoelig en hebt ervaring met opgavegericht werken. Je bent deskundig in het initiëren en aansturen van complexe ontwikkelprogramma’s op instellingsniveau en vlot en vaardig in verbinden, motiveren zowel inhoudelijk als mensgericht, in communiceren, plannen, organiseren, signaleren en onderhandelen.

Je bent in staat te werken in samenhang (doel en actie), je hebt lef zowel feedback te geven als te ontvangen om reflectief weer verder te gaan en maak je altijd ruimte te leren, zelf en met het team.

Arbeidsvoorwaarden
In deze geweldige organisatie biedt de HKU je natuurlijk een salaris conform de cao-hbo en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris bij een fulltime dienstverband is gebaseerd op schaal 14 (€ 5.398,- tot € 7.228,- exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (8,3%). Een dienstverband voor één jaar met – bij goed functioneren – uitzicht op een vast dienstverband.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van drs. Arieke Vermeulen, senior consultant. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 26 april 2023.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : 10 mei 2023
Eerste ronde selectiegesprekken                     : 12 mei 2023 – 10:00 tot 17:00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken                   : 17 mei 2023 – 12:00 tot 16:00 uur
Extra gespreksronde                                           : 25 mei 2023 – 11:00 tot 14:00 uur

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.