Gemeente Velsen: Lid Kunstcommissie

De Gemeente Velsen in IJmuiden zoekt twee Leden Kunstcommissie voor gemiddeld 8 keer per jaar | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 14-04-2023Gemeente Velsen is een dynamische gemeente waarin veel gebeurt. We worden niet voor niets ‘Nederland in het klein’ genoemd. We hebben het zelf of we hebben het in de buurt. IJmuiden is de grootste kern van Velsen. Hier liggen met de visserij, haven, staalindustrie en het toerisme economisch gezien ook de grootste kansen. Andere kernen zijn Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Velserbroek, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid. In de gemeente Velsen wonen zo’n 80.000 mensen, waarvan ongeveer de helft in IJmuiden.

De gemeente Velsen zoekt voor haar Kunstcommissie per 1 juli en 1 augustus 2023 twee nieuwe commissieleden.

Lid Kunstcommissie

gemiddeld 8 keer per jaar

Over de Kunstcommissie
De commissie bestaat uit drie leden en wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, die geen deel uitmaakt van de commissie. Het takenpakket van de Kunstcommissie is omschreven in de Regeling Kunstcommissie 2011. De commissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, burgemeester en wethouders over de artistieke aspecten van het kunst- en cultuurbeleid met betrekking tot kunstopdrachten, schenkingen, tentoonstellingen, beheer en dergelijke, in de ruimste zin van het woord.

De leden van de Kunstcommissie verrichten voorbereidende, begeleidende en uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de besluitvorming. Er wordt overdag vergaderd, met een frequentie van gemiddeld acht maal per jaar.

De leden ontvangen een presentiegeld van € 112,31 per dagdeel c.q. vergadering en een reiskostenvergoeding. De benoeming vindt plaats voor drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

De gemeente Velsen nodigt kandidaten uit te reageren die zich in onderstaand profiel herkennen:

  • Deskundigheid als professioneel beeldend kunstenaar of op een andere manier beroepsmatig werkzaam op het terrein van de beeldende kunst, vormgeving en/of nieuwe media.
  • Een ruime bekendheid en affiniteit met hedendaagse ontwikkelingen in de beeldende kunst.
  • Ervaring met beeldende kunst in opdrachtsituaties.
  • Bereidheid zich te verdiepen in inhoudelijke en beleidsmatige aspecten van de beeldende kunst.
  • Ervaring met het opstellen van stukken en het maken en geven van presentaties.
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Solliciteren
U kunt uw sollicitatie alleen indienen via VacaturesKunstcommissie@velsen.nl, tot en met 14 april 2023. Wij verzoeken u de navolgende stukken bij te sluiten (in pdf-formaat):

  • Een heldere motivatiebrief, ter grootte van maximaal 1 A4.
  • Een curriculum vitae, ter grootte van maximaal 2 A4.

De selectie zal geschieden door de huidige leden van de Kunstcommissie en de ambtelijke ondersteuning.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. v.d. Horst (ambtelijk secretaris), ehorst@velsen.nl.

  • De eerste ronde selectiegesprekken zal op 17 mei 2023 plaatsvinden.
  • De tweede op 1 juni 2023.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.