BAK, basis voor actuele kunst: Lid Raad van Toezicht

BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht zoekt Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenBAK, basis voor actuele kunst is sinds 2000 een internationaal toonaangevende beeldende kunstinstelling, gevestigd in Utrecht, die werkt op het snijvlak van hedendaagse kunst en maatschappij.

BAK is een basis voor kunst die niet gaat om ‘making things’, maar juist om ‘making things happen’. Hoe kunnen kunst en kunstenaars bijdragen aan maatschappelijke verandering? Met deze missie in gedachten brengt BAK kunst, kennis/wetenschap en politiek bijeen om met het publiek de wereld anders vorm te geven. Dit doet zij door publieke programmering en het maken van tentoonstellingen te combineren met onderzoek, onderwijs, kennisdeling en talentontwikkeling.

BAK wordt structureel gesubsidieerd door het ministerie van OCW en door de Gemeente Utrecht. Naast de functie van presentatie-instelling combineert BAK sinds 2017 als enige deze functie met die van een postacademische instelling. Jaarlijks krijgen tien kunstenaars, wetenschappers, curatoren, activisten uit binnen- en buitenland de mogelijkheid als BAK Fellows om hun onderzoeksprojecten op het snijvlak van kunst en maatschappij binnen BAK te ontwikkelen en uit te voeren.

BAK, basis voor actuele kunst zoekt en drietal nieuwe leden voor de Raad van Toezicht (onbezoldigd).

Leden Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht (RvT) van BAK bestaat uit ten minste vijf leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie/bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de organisatie. Daarin onderschrijft hij de inhoudelijke missie en visie. De RvT onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code alsmede de Code Diversiteit & Inclusie. BAK streeft ernaar een ruimte te zijn die vrij is van enige vorm van structurele onderdrukking, waaronder racisme, seksisme, validisme, homo-, trans-, xenofobie en leeftijdgerelateerde discriminatie.

Algemene profielkenmerken:

 • Affiniteit met BAK en waar BAK voor staat;
 • Onderschrijft de visie/missie van BAK;
 • Is bereid kennis, kunde, ervaring en netwerk in te zetten ten dienste van de stichting;
 • Levert kritisch en onafhankelijk een bijdrage aan de besluitvorming binnen de RvT en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang;
 • Is een ‘networked’ persoon en heeft bij voorkeur bestuurlijke/toezichthoudende ervaring;
 • Is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en bestuurders met advies bij te staan.

Op de korte termijn zoeken wij iemand met juridische kennis, op middellange termijn een nieuwe voorzitter van de Raad en iemand uit de jonge generatie die de BAK-community weerspiegelt in termen van inclusiviteit en diversiteit.

Wij zoeken kandidaten die zich in ten minste drie van de onderstaande profielkenmerken herkennen ter aanvulling op de reeds in de Raad aanwezige competenties en ervaring:

 • Kennis van en affiniteit met (de gemeentepolitiek van) de stad Utrecht;
 • Alsmede met de diverse gemeenschappen in de stad;
 • Kennis, ervaring en netwerk op het gebied van sponsoren/donateurs;
 • Kennis en ervaring op het gebied van nieuwe verdienmodellen;
 • Kennis van en ervaring met het bedrijfsleven;
 • Ervaring met het aansturen van een (middelgrote) organisatie;
 • Kennis en ervaring op het gebied van financiën;
 • Kennis, ervaring en netwerk op het gebied van nationale en/of Europese overheid en/of politiek.

De nieuwe leden zijn beschikbaar voor een termijn van drie jaar. BAK maakt gebruik van zittingstermijnen van drie jaar; de statuten geven de mogelijkheid tot een benoeming van maximaal drie maal drie jaar.

Meer informatie
Geïnteresseerde kandidaten kunnen voor meer informatie en vragen contact opnemen met: Kitty Zijlmans (Interim voorzitter Raad van Toezicht) via: c.j.m.zijlmans@hum.leidenuniv.nl.

Voor meer informatie over BAK, basis voor actuele kunst: www.bakonline.org.

De Raad van Toezicht streeft ernaar om de nieuwe leden vanaf het eerste kwartaal van 2023 te benoemen.

Reageren?
Stuur uw motivatiebrief naar: lodewijk@bakonline.org.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.