Zuilens Fanfare Corps: Voorzitter

Het Zuilens Fanfare Corps in Utrecht zoekt een Voorzitter voor 4 tot 8 uur per week | Vacature voor een Vrijwillige functie | Sluitingsdatum: 31-03-2023Het Zuilens fanfare Corps is een vereniging van amateurmuzikanten en bestaat uit 56 spelende leden en een 6 koppig bestuur. We staan als vereniging ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 40467173.

Het ZFC is 122 jaar jong en de enig overgebleven fanfare in de stad Utrecht, die in de oorspronkelijke fanfare-bezetting speelt . Het orkest heeft zowel leden die al vele jaren lid zijn, als veel twintigers en dertigers die net zijn afgestudeerd. Dit is een doelgroep die andere muziekverenigingen moeilijk aan zich weten te binden. De vereniging heeft een rijke geschiedenis en is hier trots op. Jong en oud voelen zich binnen onze vereniging betrokken bij elkaar en omarmen het artistieke en muzikale concept van het Zuilens Fanfare Corps. Deze fanfare is niet alleen intern gericht maar juist ook sterk omgevingsbewust. We zijn ‘eigentijds erfgoed’ en daarmee boeiend voor zowel leden als publiek. Als ‘stadsfanfare’ vertellen we verhalen van de stad Utrecht

We nemen voor de 2e keer deel aan de Cultuurnota Utrecht. Nog steeds redelijk uniek voor een amateurgezelschap. Wij kunnen echter voldoen aan de criteria die de gemeente hieraan stelt. Met name door onze expertise op het vlak van interdisciplinair samenwerken, juist met professionele partners. Professionalisering is daarbij ook een noodzaak als je met vrijwilligers werkt. Dit betekent voor ons dat we in het verleden regelmatig professionele ondersteuningen hebben ingehuurd op gebied van zakelijk leiderschap, communicatie en productie. Zakelijk en communicatief hebben we de zaken goed kunnen implementeren in onze vereniging. Voor een grote productie als de Cross over huren we iemand in als productieleider. Daarbij is op artistiek gebied het schrijven en regisseren ook professioneel belegd.

Wij zoeken een voorzitter voor het bestuur van de vereniging

Voorzitter

4 tot 8 uur per week

Het Zuilens Fanfare Corps is een sprankelende muziekvereniging van bijna 60 leden met een geschiedenis van ruim 120 jaar muziek! Geworteld in de wijk Zuilen hebben we de ambitie om stadsfanfare van Utrecht te zijn en maken we jaarlijks interdisciplinaire voorstellingen die Utrechtse verhalen vertellen.

De leden zijn muzikaal ambitieus en actief betrokken bij de organisatie. Allen dragen een stukje van de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen. Hiervoor wordt jaarlijks een uitgebreid takenpakket verdeeld. Het bestuur kan hierdoor als beleidsbestuur optreden, meer op afstand, grote lijnen uitzettend en bewakend.

De fanfare is sinds 2016 opgenomen in de Cultuurnota van de stad Utrecht op basis van haar artistieke plannen. Het artistiek leiderschap is verankerd bij de leden in een Artistieke Commissie onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur kent een (op dit moment) externe voorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden, waarvan 1 extern. Dirigent is Martin Wernsen. De fanfare is huisorkest van ZimiHC Theaters.

Voor de komende tijd is met name de repetitielocatie een issue, de fanfare zoekt hiervoor passende huisvesting. Daarnaast zal de voorzitter in nauwe samenwerking met Artistieke Commissie en andere bestuursleden het beleidsplan voor de periode 2025-2028 gaan vormgeven, een proces waar ook de leden bij worden betrokken.

Wat de voorzitter doet

 • Representeert de fanfare en is aanspreekpunt, ‘het gezicht’, voor bijvoorbeeld gemeente, ZIMIHC, fondsen, andere culturele instellingen en samenwerkingspartners;
 • Leidt de bestuursvergaderingen en de ALV;
 • Bewaakt en stimuleert met de andere bestuursleden de voortgang van het op dat moment vastgestelde beleidskader (momenteel: 4 jarenplan 2021-2024);
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit het perspectief van de vereniging;
 • Coördineert de bestuurstaken;
 • Onderhoudt goed contact met Artistieke Commissie en dirigent;
 • Is toegankelijk aanspreekpunt voor leden en dirigent om bestuursbeleid en besluiten toe te lichten en reacties te beluisteren;
 • Is regelmatig aanwezig bij voorstellingen / concerten van de fanfare.

Er is een profiel van het bestuur van het ZFC, hierin staan ook de taken van de andere bestuursleden beschreven. De tekst is op te vragen bij de secretaris, Brigitte Witjes (contactinformatie onderaan deze vacature).

Wie zoeken we?
Aan geïnteresseerden stellen we de volgende vragen

 • Heb je affiniteit met een vereniging van amateurs?
 • Heb je relevante bestuurlijke ervaring ?
 • Ben je communicatief en bereikbaar?
 • Beschik je over een relevant netwerk (culturele en andere Utrechtse organisaties)
 • Ken je de weg bij de gemeente?
 • Heb je gevoel voor de balans tussen pro-actief zijn en initiatieven uit de vereniging stimuleren?
 • Heb je oog voor de permanente dilemma’s in onze vereniging: de balans tussen groot dromen tegenover de belastbaarheid bij de leden, maar ook tussen muzikale ambitie én een inclusieve fanfare met een brede instroom willen zijn?

Als persoon ben je stimulerend en verbindend, beschik je over leiderschapskwaliteiten die passen bij het bovenstaande, flexibel maar daarbij de grote lijn bewakend. Extern zijn biedt het voordeel van op afstand zijn. Je kijkt met een outside eye naar de vereniging. Brengt aanvullende expertise. Een interne voorzitter biedt snellere communicatie intern, vinger aan de pols, je kunt nog gemakkelijker de interne verbondenheid bewerkstelligen.

Soort functie en tijdsbeslag:
Het voorzitterschap is een vrijwilligersfunctie. Tijdsbeslag: varieert tussen 4 en 8 uur per week, daarnaast flexibel beschikbaar zijn.

Procedure
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Geschikte kandidaten nodigen wij uit voor een gesprek met een sollicitatiecommissie bestaande uit leden van bestuur en de vereniging.

Reacties graag vóór 1 april 2023 richten aan secretaris Brigitte Witjes, info@zfc-utrecht.nl.

De gesprekken zullen in de loop van april 2023 plaatsvinden. We streven naar een besluit voor het einde van april 2023.

Informatie
Informatie over de functie en de vereniging kun je opvragen bij de huidige voorzitter Maria Wüst (mwust@ziggo.nl) en/of bij de secretaris, Brigitte Witjes, info@zfc-utrecht.nl.

Contactgegevens ZFC
Brigitte Witjes | Secretaris Zuilens Fanfare Corps, T: 06-22034650, E: info@zfc-utrecht.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.