Young Perspectives (YOPE): Lid Raad van Toezicht

Young Perspectives (YOPE) in Amsterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor ongeveer 2 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-04-2023Young Perspectives (YOPE) ontmoet jongeren en professionals in detentie en gesloten jeugdhulp. We werken met creatieve methoden – van spoken word tot social design – en stellen het perspectief van jongeren centraal in alles wat we doen. De mensen van YOPE vormen een energieke beweging. De Urban Arts & Sports Docenten brengen 24 verschillende disciplines zoals theater, filosofie, songwriting en voetbal met zich mee. Samen met de Experts en Mentoren zijn ze positieve rolmodellen voor jongeren èn kritisch bondgenoot van het jeugdrecht- en zorgsysteem.

Succesvolle rehabilitatie betekent voor ons dat jongeren zich opnieuw ‘thuis’ kunnen voelen in de wereld. We geloven dat het beste pad van jongeren in het verlengde ligt van waar ze vandaan komen. Ons werk moet daarom bijdragen aan nieuwe stimuli en positieve relaties voor een betekenisvol leven. Zo kunnen jongeren na detentie of geslotenheid zich opnieuw verhouden tot de mensen en plekken om hen heen.

Profiel Young Perspectives
De mensen van YOPE staan voor de groep in (forensische) instellingen met lesprogramma’s, trainen en adviseren professionals en ondersteunen jongeren in het vinden van een nieuw netwerk voor verandering. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt op dit moment in Nederland, alwaar YOPE een bereik heeft van ongeveer 60% van jongeren die verblijven in justitiële jeugdinrichtingen. Sinds 2017 werkt YiP in toenemende mate samen met wetenschappers en kennisinstellingen, om de eigen aanpak te valideren en/of ook in meer wetenschappelijke termen de eigen aanpak te funderen. YOPE werkt ook internationaal met uitwisselingen en verschillende partnerschappen.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijnen is de Raad van Toezicht van Young Perspectives op zoek naar twee nieuwe

Leden Raad van Toezicht

ongeveer 2 uur per maand

Taken van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen en houdt toezicht op de algemene zaken bij Young Perspectives. De Raad richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie en de maatschappelijke doelstelling. De Raad is tevens werkgever van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord. Eéns per jaar ontmoet de Raad de medewerkers van de stichting.

Daarnaast komt de Raad 5 tot 6 keer per jaar bijeen, waarin het:

 • Al dan niet de stukken goedkeurt zoals het jaarplan, de begroting, jaarverslag en de jaarrekening.
 • Alert en kritisch het functioneren volgt van de directeur-bestuurder van de stichting.
 • De Raad bespreekt in elk geval één keer per jaar buiten de aanwezigheid van de directie het eigen functioneren.

Profiel lid Raad van Toezicht Young Perspectives
De Raad van Toezicht is momenteel divers samengesteld wat betreft kennis en ervaring. We streven naar nog meer diversiteit wat betreft leeftijd en culturele achtergrond. Voor één van de twee posities vraagt Stichting Young Perspectives met nadruk kandidaten te solliciteren met een grote financiële en bedrijfskundige kennis. Het betreft een onbezoldigde functie, de tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per maand.

Profiel lid Raad van Toezicht bevat de volgende aspecten

 • Affiniteit met de missie en visie van Stichting Young Perspectives.
 • Ervaring met de forensische jeugdzorg, jeugdhulp en/of kinderjeugdpsychiatrie.
 • Een inhoudelijk sterke affiniteit en/of wetenschappelijke kennis van de (forensisch) orthopedagogiek,
 • Criminologie, jeugdstrafrecht of een ander voor de stichting relevant kennisgebied.
 • Beschikt over een relevant netwerk in Nederland en bij voorkeur ook internationaal.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als YOPE stellen.
 • In staat om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Gedragscode van stichting YOPE.

Reageren
Voor uw sollicitatie of meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Marinke van Riet, lid van de Raad van Toezicht via marinkevanriet@gmail.com of Esther Overweter, de directeur-bestuurder van de stichting via info@youngperspectives.org, onder vermelding van ‘vacature raad van toezicht Young Perspectives’. We ontvangen uw reactie met CV graag vóór 1 april 2023.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.