Kunst Centraal: Lid Raad van Toezicht

Kunst Centraal in Bunnik zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 4 à 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-03-2023Kunst Centraal zorgt samen met scholen, kunstaanbieders en culturele partners voor goede cultuureducatie voor iedereen van 4 tot 18 jaar. Met passie, gedrevenheid en gedegen ervaring geven we hiermee invulling aan onze rol als partnerorganisatie van de Provincie Utrecht. Met onze projecten en programma’s voor leerlingen, live en digitaal, weten we te inspireren. En met bijeenkomsten, trainingen, opleidingen en advies dragen we bij aan deskundigheidbevordering van leerkrachten en docenten. Met een vast team van 35 medewerkers (24 fte) en een goede samenwerking met bekwame vakdocenten, versterken we de creatieve kracht in het primair en voortgezet onderwijs. Kunst Centraal hanteert de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en heeft diversiteit en inclusie hoog op de agenda staan.

Kunst Centraal is per september 2023 op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

met het aandachtsgebied financiën

4 à 6 vergaderingen per jaar

Raad van Toezicht van Kunst Centraal
De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang zaken bij Kunst Centraal. De leden van de Raad van Toezicht fungeren individueel en als team als klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar. De leden tonen daadwerkelijk betrokkenheid bij activiteiten en de organisatie. De Raad van Toezicht streeft qua samenstelling naar diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

Profiel
Voor deze positie van lid Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een kandidaat die affiniteit heeft met kunst en cultuur en belang hecht aan goed kunst- en cultuuronderwijs. Iemand met ervaring ten aanzien van financieel management en bedrijfseconomische processen waarvoor u binnen de Raad van Toezicht eerste aanspreekpunt bent. Verder hechten we eraan dat u als kandidaat, net zoals de andere leden van de Raad van Toezicht:

  • affiniteit heeft met de missie van Kunst Centraal;
  • bewust bent van de taken en verantwoordelijkheden van een Raad van toezicht;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling toont;
  • inzicht heeft in de eisen die voor wat betreft kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kunst Centraal worden gesteld;
  • een juist evenwicht bewaart tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen en de attitude heeft om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • in staat bent het functioneren van de raad van toezicht kritisch te evalueren;
  • werkzaam en/of woonachtig bent in of rond de provincie Utrecht.

Achtergrondinformatie over de organisatie is te vinden op onze website.

Stuur uw motivatie en cv vóór 31 maart 2023 naar Ellen van Dijk: ellen.van.dijk@kunstcentraal.nl. Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Jeroen Willem Klomps (voorzitter RvT): 06-24636859. De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 14 april 2023. De aanstelling zal formeel op 1 september 2023 ingaan, ten behoeve van een warme overdracht hechten we belang aan betrokkenheid vanaf juni 2023.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.