Roffa Mon Amour: Bestuurslid

Roffa Mon Amour in Rotterdam zoekt een Bestuurslid voor 4 tot 5 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenRoffa Mon Amour is een jaarlijks openlucht filmfestival in de zomer in Rotterdam. In 2023 vindt de elfde editie van het festival plaats. Voor 2023 en 2024 heeft Roffa Mon Amour de Impulsregeling toegezegd gekregen vanuit de gemeente Rotterdam, een tweejarige ontwikkelsubsidie. De komende twee jaar versterkt Roffa Mon Amour haar activiteiten en werken we toe naar het cultuurplan 2025-2028.

Het is de missie van Roffa Mon Amour om jonge mensen (18-38 jaar) te raken met een kleurrijk en uitdagend filmprogramma en hen te stimuleren in hun filmsmaakontwikkeling. Dat doet de stichting met een jaarlijks 12-daags festival in augustus in Rotterdam en met filmevenementen door het jaar heen in samenwerking met diverse partners, van horeca tot festivals.

Roffa Mon Amour verbindt publiek met film. Op bijzondere locaties waar normaal geen films worden vertoond brengt Roffa Mon Amour jonge mensen samen om cinema te ontdekken (zoals een dakpark, drijvend gebouw of beeldentuin). Sinds 2013 is het filmfestival onmisbaar op de culturele agenda in Rotterdam. Het festival presenteert een rijk buffet aan filmsmaken die op dat moment nergens anders op het witte doek te zien zijn en divers zijn in land van herkomst, genre, taal, cultuur en onderwerp.

Bouw mee aan een filmfestival in opmaat naar het cultuurplan.

De stichting is op zoek naar een vierde, algemeen

Bestuurslid

4 tot 5 bijeenkomsten per jaar

Rol van het bestuur
Het bestuur van de stichting draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft een adviserende rol ten opzichte van de uitvoering door de directie. Het meerjarenbeleid en strategie wordt in samenspel met de directeur opgesteld. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur in kwartaalvergaderingen. De bestuursleden hebben een zittingstermijn van vier jaar welke eenmaal verlengd kan worden met vier jaar.

Alle bestuursleden hebben affiniteit met film en ervaring als bestuurder. Leden bezitten de capaciteiten om onafhankelijk en kritisch te opereren en werken belangeloos en onbezoldigd voor de stichting. De stichting onderschrijft de drie codes: Cultural Code of Governance, Code Inclusie en Diversiteit en Code Fair Practice.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat elk lid een eigen specifieke deskundigheid heeft waardoor op verschillende terreinen bijdragen kan worden aan het gezamenlijke doel van de stichting.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met de balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van het bestuur. Het betreft een onbezoldigde functie. Het huidige bestuur bestaat uit Ulrike Söbbeke (voorzitter), Martijn van Opstal (penningmeester), Erik Tijman (secretaris).

Profiel

  • Ervaring met bestuurlijke, organisatorische en culturele werkzaamheden.
  • Bij voorkeur ervaring met Human Resources / werkgevers ervaring in de culturele sector.
  • Affiniteit en binding met de missie van stichting Roffa Mon Amour.

Werkwijze
Vier vergaderingen per jaar met het bestuur en directeur op het kantoor in het centrum van Rotterdam. Optioneel en naar behoefte: een-op-een sparrings gesprekken met de directeur.

Reageren
Wil jij graag meebouwen aan een filmfestival in de lift. Kom je kennis en ervaring delen bij Roffa Mon Amour. Reageer door een e-mail te sturen naar work@roffamonamour.com met een korte motivatie en je CV.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.