Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek: Directeur-bestuurder

Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek in Enschede zoekt een Directeur-bestuurder voor 1,0 fte | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 15-02-2023Rijksmuseum Twenthe is een landelijk kunstmuseum waar in ambitieuze tentoonstellingen met oude, moderne en hedendaagse kunst verhalen worden verteld over maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de afgelopen eeuwen en wat de betekenis daarvan voor het heden is. De Museumfabriek (voorheen TwentseWelle) is een stedelijk museum dat zich richt op de samenhang tussen natuur, cultuur en techniek. De Museumfabriek richt zich op brede publieksgroepen en stimuleert hen om de wetenschap en haar toepassingen kritisch en constructief te volgen.

Sinds de zomer van 2016 zijn de twee musea samengevlochten en werken samen als één organisatie met één directie en één raad van toezicht. Twee musea met sterk verschillende programmeringen, collecties en publieksgroepen, die werken vanuit één missie en visie; in Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek bestuderen, presenteren en stimuleren we de menselijke verbeelding. Want het is de verbeelding waarmee we vorm en betekenis geven aan onze wereld.

Directeur-bestuurder

1,0 fte

Wie ben jij
We zoeken een nieuwe directeur-bestuurder voor Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek. Je hebt een heldere en vooruitstrevende visie op beide musea die voortbouwt op de ingezette koers. Je zet je vol overgave in om beide musea nóg nadrukkelijker op de kaart te zetten, regionaal en nationaal. Je doet dit vanuit de gevoelde noodzaak om als musea midden in de maatschappij te staan en het debat aan te jagen. Je perspectief hierop is ‘wereldwijd’. Je zet je (internationale) netwerk en contacten in voor het realiseren van tentoonstellingen en evenementen met allure, die kwalitatief hoogwaardig zijn en aansprekend voor een breed publiek. Samenwerking is voor jou een tweede natuur. Extern met stakeholders, de gemeente en andere financiers, intern met de raad van toezicht, het MT, de medewerkers en vrijwilligers. Je verbindt je met mensen en met de regio.

Wat is de opdracht
In 2021 is door en voor beide musea een transformatieplan voor de komende jaren opgesteld. Dat vraagt om aandacht voor de inhoudelijke programmering én voor de doorontwikkeling van de organisatie zelf. Op basis van de ontwikkeling in de afgelopen tien jaren kunnen en moeten de musea verdere stappen zetten.

Speerpunten zijn het ontwikkelen van een breed museaal aanbod, waar nieuwe en veelal jongere publieksgroepen actief bij worden betrokken, een educatief aanbod met onder andere presentaties voor scholen, en de aanleg van een museumpark. Daarbij zijn toegankelijkheid en verduurzaming van het museum belangrijke thema’s. Bij de realisatie van deze ambitieuze plannen kan de nieuwe directeur-bestuurder steunen op de competente leden van het managementteam (waarin ook nadrukkelijk expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering een plek heeft), op ter zake kundige conservatoren en andere gedreven en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. De musea worden gesteund door fondsen, bedrijfsleven, gemeenten, provincie en rijk.

Wat ga jij hieraan bijdragen

 • Als onze directeur-bestuurder beschik je over een inspirerende museale visie en zet je voor onze organisatie de grote lijnen uit, intern en extern. In die zin ben je een boegbeeld voor onze beide musea in hun onderlinge samenhang.
 • Je doet dat in nauwe samenwerking met het MT. Met hen samen realiseer je deze koers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van beide musea met aandacht voor een duurzaam gezonde financiële basis. Je vertaalt de ambities van de musea naar financiële doelstellingen en neemt het voortouw in realisatie hiervan.
 • Je maakt verbinding met andere kunst- en cultuurinstellingen in de regio en draagt bij aan branding van de regio. Je doet dit met een combinatie van bravoure en nuchterheid, passend bij de musea en de stad en de regio.
 • Je geeft sturing aan ruimtelijke ambities, waaronder de uitbreiding en verduurzaming van het gebouw en de ontwikkeling van het museumpark.
 • Je bent de personificatie van ‘nieuw leiderschap’ en geeft op een inspirerende en coachende wijze sturing aan het MT en de conservatoren. Je hebt oog voor de ontwikkeling van de organisatie als geheel, van je team en van alle medewerkers en vrijwilligers in de organisatie. Je stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van eigenaarschap. Je ziet toe op bedrijfsvoering met oog voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategisch HR-beleid en diversiteit.

Wat zijn jouw vaardigheden

 • Strategisch en inspirerend leiderschap.
 • Communicatief en sociaal vaardig.
 • Leidinggeven, samenwerken en coachen.
 • Netwerkvaardigheden.
 • Besluitvaardigheid.
 • Zelfreflectie.

Waar beschik je over

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Minimaal vijf jaar ervaring in een (eindverantwoordelijke) managementfunctie binnen een culturele organisatie.
 • Relevante ervaring met de (door)ontwikkeling van een organisatie.
 • Grote affiniteit met culturele instellingen en de wijze waarop deze gefinancierd worden;.
 • Brede ervaring met interne en externe informatievoorziening en stakeholdermanagement.
 • Netwerkvaardigheden op regionaal en (inter)nationaal niveau.

Wat bieden wij jou
Stichting Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek biedt je de eindverantwoordelijkheid voor onze unieke musea. Aanstelling is in principe voor onbepaalde tijd. Qua salariëring volgen wij de Museum CAO.

Inclusie
Stichting Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek is een inclusieve organisatie. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw unieke combinatie van talent, kennis en ervaring en wat je daarmee voor onze organisatie kunt betekenen.

Hoe nu verder
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt Stichting Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek tijdens de sollicitatieprocedure.

Wil je meer informatie over de vacature? Voor vragen over het profiel of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791. Wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature verzoeken we je jouw motivatiebrief en CV te uploaden via onderstaande sollicitatiebutton. In verband met de regels omtrent privacy / AVG kun je uitsluitend reageren via de website.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment en integriteitsscan kunnen er deel van uit maken.

Reageren kan tot uiterlijk woensdag 15 februari 2023.

De planning voor de gespreksrondes, een eventueel assessment, en het arbeidsvoorwaardengesprek is als volgt: 1e gespreksronde 13 maart (middag), 2e gespreksronde 22 maart (middag), eventueel assessment eind maart (datum nader te bepalen), arbeidsvoorwaardengesprek 13 april 2023 (16:00 tot 17:00 uur).

Ga via onderstaande sollicitatiebutton naar de vacature op de website van Bestman Bestuur & Management. Je komt op de webpagina waar je jouw brief en CV kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels. Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze Rijksmuseum Twenthe | De Museumfabriek