Noordje: Bestuurslid

Noordje in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-02-2023Bij Noordje ontdek je de magie van kunst & taal en krijg je zelfvertrouwen.
Stichting Noordjes Kinderkunst is in 2007 opgericht en werd in 2016 ‘gewoon’ Noordje. De non-profit organisatie richt zich op kunsteducatie en taalontwikkeling door middel van creatief schrijven. Hierbij ligt de focus met name op kinderen en jongeren van 6-16 jaar die van huis uit niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst, cultuur en hun eigen creativiteit.

Met 15 jaar ervaring in Amsterdam-Noord is Noordje goed op de hoogte van ontwikkelingen op gebied van cultuur, onderwijs en politiek. Ze manifesteert zich in deze soms hectische dynamiek, en speelt vanuit haar ervaring en bevindingen in op de mogelijkheden om haar missie uit te voeren: bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren middels kunsteducatie en creatief schrijven, met het doel om hun kansen te vergroten op een volwaardige deelname aan de maatschappij.

Noordje maakt met haar beleid “Ruimte en Basis voor de Jeugd” deel uit van het Kunstenplan 2021-2024 en wordt hiermee in de kern ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Met subsidies vanuit de gemeente en private fondsen worden Noordjes activiteiten op projectbasis ondersteund. Daarnaast zijn er de Vrienden van Noordje. Dit zijn circa 100 bedrijven uit Amsterdam-Noord die Noordje financieel of in natura ondersteunen.

Om de missie van Noordje ook in de toekomst te kunnen blijven uitdragen zoekt Noordje gedreven en enthousiaste personen die een bestuursfunctie willen bekleden. Het is mogelijk om te reageren voor een van de functies in het bestuur.

Bestuursleden

6 vergaderingen per jaar

De stichting werkt met een bestuurs-directiemodel, opgesteld volgens de Governance Code Cultuur en de waarden uit de Fair Practice Code. De uitwerking hiervan is vastgelegd in een bestuursreglement en een directiereglement. Het bestuur treedt adviserend op.

Er wordt zes keer per jaar vergaderd in de avond.

Van deze bestuursleden is integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de organisatie van belang. Gezien het profiel van het bestuur zijn we op zoek naar kandidaten met deskundigheid op gebied van bedrijfsvoering in culturele organisaties, netwerken, juridische zaken, kunst en cultuur, beeldende kunst en onderwijs.

Solliciteren
Wij ontvangen uw brief met korte motivatie en CV in een Pdf-bestand graag uiterlijk vrijdag 10 februari 2023, ter attentie van Saskia Noordhuis via onderstaande sollicitatiebutton. Tevens is Saskia Noordhuis telefonisch te bereiken op 06-24848332.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.