Museumregister NL: Auditor Museumnorm

Museumregister NL in Hilversum zoekt twee Auditoren Museumnorm voor gemiddeld 4,5 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP, Parttime | Sluitingsdatum: 05-02-2023De stichting Museumregister Nederland beheert het kwaliteitsregister voor Nederlandse musea. Het doel van het Museumregister is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea. Inmiddels zijn ruim 500 musea geregistreerd.

Zie voor meer informatie: www.museumregisternederland.nl

Voor het verkrijgen en behouden van een registratie worden door auditoren toetsingen uitgevoerd aan de hand van de in de Museumnorm vastgelegde kwaliteitscriteria. Geregistreerde instellingen worden getoetst bij aanmelding voor registratie en daarna steekproefsgewijs. De toetsingen aan de hand van de Museumnorm worden uitgevoerd door zelfstandige auditoren in opdracht van de stichting Museumregister NL.

Wij zoeken per voorjaar 2023 tweemaal een

Auditor Museumnorm

gemiddeld 4,5 uur per week

Werkzaamheden
De auditoren van Museumregister NL brengen bij een toetsing samen met het museum in kaart hoe er invulling gegeven wordt aan de 17 criteria van de Museumnorm. De auditoren bespreken hun bevindingen vervolgens met de registratiecommissie van Museumregister NL. Daarna wordt het stichtingsbestuur geadviseerd inzake het behalen/behouden van een vermelding in het Museumregister. Samengevat omvatte de werkzaamheden van de auditoren:

 • Uitvoering van schriftelijke analyses aan de hand van de Museumnorm.
 • Het voeren van gesprekken met medewerkers en vrijwilligers inzake de invulling van de Museumnorm in de praktijk.
 • Het bewaken van de voortgang met betrekking tot de aan de auditor toegewezen dossiers.
 • Het op een heldere en volledige, doch beknopte, wijze rapporteren inzake de bevindingen.
 • Het bijwonen van de vergaderingen van de registratiecommissie en het verzorgen van een toelichting op de uitgevoerde toetsingen.
 • Het verwerken van eventueel commentaar en het uitvoeren van eventueel aanvullend onderzoek n.a.v. de bespreking van de bevindingen met de registratiecommissie.
 • Het deelnemen aan bijeenkomsten ter bevordering van de kennis op de verschillende deelgebieden van de Museumnorm.
 • Het deelnemen aan een periodieke evaluatie betreffende het functioneren van het museumregistratiesysteem.

Vereisten
Voor de uitvoering van toetsingen aan de hand van de Museumnorm zijn zowel inhoudelijke expertise als persoonlijke vaardigheden nodig.

Expertisegebieden

 • Kennis van de werkprocessen binnen museale instellingen.
 • Kennis van landelijke museale ontwikkelingen en cultuurbeleid.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en (inter)nationale kwaliteitskaders voor musea (incl. ethische code voor musea, SPECTRUM, e.d.).

Opleiding, training en werkervaring

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Ruime werkervaring in het museale veld.
 • Ervaring of affiniteit met audits en kwaliteitszorg.

Competenties

 • Positief kritische opstelling.
 • Discreet en integer.
 • Analytisch denkvermogen.
 • Uitstekende communicatie (schriftelijke en mondeling, incl. gesprekstechnieken).
 • Nauwkeurig en consequent.

Een positieve VOG-verklaring is vereist.

Vergoeding
De auditoren werken als zelfstandig ondernemer of via (omgekeerde) payroll. Vergoedingen worden uitgekeerd per toetsing en variëren per type toetsing van circa € 275 tot € 2.250. Het aantal en de planning van toetsingen wordt in overleg bepaald, met een minimum van vijf toetsingen per jaar. Gangbaar zijn circa tien tot twaalf toetsingen per jaar.

Urenspreiding
De urenbelasting is na een inwerkperiode gemiddeld circa 20 uur per maand, op basis van circa twaalf toetsingen per jaar (variërend in type, van schriftelijke pretoetsen tot een volledig toetstraject bij hertoetsing van een geregistreerd museum). Het inplannen van toetsingen vindt plaats in overleg. Na ontvangst van een auditdossier moet deze binnen een periode van twee tot zes weken opgepakt kunnen worden (korte, schriftelijke toetsingen binnen twee tot drie weken, integrale toetsingen binnen zes weken). De piek van toetsingen zit aan het begin van het toetstraject inlezen, dossieronderzoek, auditgesprekken en rapportage. Daarnaast zijn er circa zes vaste dagen per jaar voor vergaderingen met commissie en auditorenteam en educatie.

Reageren
Herken je jezelf in dit profiel? Dan ontvangen we graag je CV en een korte motivatie.

 • Stuur deze uiterlijk 5 februari 2023 naar: vacature@museumregisternederland.nl
 • De eerste gesprekken vinden eind februari plaats te Hilversum.

Vragen
Neem bij vragen contact op met ons via vacature@museumregisternederland.nl of 085-060 89 08 (contactpersonen: Ellie Bruggeman en Nicole Vieveen).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.