Huis van Vervoering: Secretaris Bestuur

Huis van Vervoering in Den Haag zoekt een Secretaris Bestuur voor circa 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 14-02-2023Huis van Vervoering is dé broedplaats voor podiumkunst voor alle 55+ers van Den Haag en omstreken. Voor mensen die staan te popelen om in beweging te komen en nieuwsgierig zijn naar onontdekte nieuwe werelden. De deelnemers bestaan uit amateur toneelspelers, muzikanten en dansers, al dan niet ervaren is deze disciplines. Naast een gedegen artistiek inhoudelijk niveau, wordt er vooral gestreefd naar voldoening en plezier scheppen in het samen beoefenen van podiumkunsten.

De professionele staf van Huis van Vervoering bestaat uit Annoushka Claassens, Roeland Drost (artistieke leiding), Marijn van de Boogaard (regisseur) en Marije van Rest (zakelijk coördinator). Het bestuur is afkomstig uit de wereld van cultuur en/of welzijn.

Huis van Vervoering timmert in de Haagse cultuur- en welzijnssector behoorlijk aan de weg en manifesteert zich op projectbasis met de jaarlijkse Zomerschool, diverse locatie-theatervoorstellingen en educatieve activiteiten. Doel daarbij is om een vaste plek in deze tak van participerende podiumkunst te veroveren, specifiek voor de 55+ doelgroep.

In verband met het aftreden van een bestuurslid is het bestuur van Huis van Vervoering op zoek naar een nieuwe

Secretaris Bestuur

circa 4 vergaderingen per jaar

Profielschets van het bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de stichting. Er wordt in de samenstelling gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Tevens is het streven dat een meerderheid van de leden gevestigd is in of een sterke band heeft met de stad Den Haag.

Het is wenselijk dat de leden gezamenlijk beschikken over de volgende kwaliteiten en kennis

 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring.
 • Kennis van personeelsbeleid.
 • Kennis van juridische zaken.
 • Kennis van zakelijk en financieel management.
 • Kennis van marketing en publiciteit.
 • Bekendheid met de Haagse cultuur- en welzijnssector.

Daarnaast is het van belang dat elk lid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de zakelijke en artistieke leiding met raad en daad bij te staan en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Huis van Vervoering.

Profiel Secretaris
Als Secretaris en bestuurslid

 • Heb je affiniteit met (Haagse) podiumkunsten, in het bijzonder amateurkunst.
 • Beschik je over algemene bestuurlijke kwaliteiten, heb je bij voorkeur ervaring als bestuurder bij een culturele, welzijns- en/of fondsenwervende organisatie.
 • Ben je in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Kun je besturen op hoofdlijnen en kun je de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
 • Ben je in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet je door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden. Met andere woorden, je hebt een goed analytisch vermogen en je beschikt over een helikopterview.
 • Onderhoud je contact met de leden van de directie over de voortgang van bepaalde projecten.
 • Breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur.
 • Ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen, in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele- en welzijnssector.

Uitvoerende taken Secretaris

 • De agenda opstellen en aan de bestuurders versturen.
 • Erop toezien dat de vergadering tijdig bijeen wordt geroepen.
 • Notuleren tijdens de vergadering en na de vergadering het verslag opstellen.
 • In de gaten houden van de procedures en het vastleggen van actiepunten.
 • De administratie reguleren i.s.m. de penningmeester.

Praktisch informatie

 • Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.
 • De zittingstermijn voor bestuursleden is drie jaar, waarna het bestuurslid eenmalig (en in uitzonderlijke gevallen twee keer) voor opnieuw drie jaar herkozen kan worden.
 • Tijdsinvestering: circa vier bestuursvergaderingen (elk ± anderhalf uur) in Den Haag per jaar. Zo mogelijk representatie bij belangrijke momenten zoals premières en bezoeken aan stakeholders.
 • De functie van Secretaris zal op een zo kort mogelijke termijn vervuld worden.

Heb je vragen over de vacature, neem contact op met de voorzitter van het bestuur, Jaap Postma, jpostma@ziggo.nl of 06-22441548 (tevens WhatsApp).

Reageren kan per e-mail: info@huisvanvervoering.nl. Fijn als je je CV meestuurt.

We kijken uit naar je reactie!

Huis van Vervoering hecht waarde aan een divers samengesteld bestuur en nodigt kandidaten met een bi-culturele achtergrond van harte uit om te solliciteren. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur, geven wij voor de invulling van de functie van Secretaris bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.