Gemeente Amersfoort: Lid Adviescommissie

Gemeente Amersfoort in Amersfoort zoekt twee Leden Adviescommissie voor een aantal vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 19-02-2023Gemeente Amersfoort stimuleert een diversiteit aan culturele en kunstprojecten van professionals. Ze dragen er aan bij dat Amersfoort voor inwoners, ondernemers, bezoekers en nieuwkomers een aantrekkelijke stad is. Met ruim 160.000 inwoners ontwikkelt Amersfoort zich in hoog tempo en bruist van de initiatieven. We staan ook op cultuur gebied voor een grote schaalsprong.

BACK is de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat van Gemeente Amersfoort. De leden adviseren het college van burgemeester en wethouders over de projectsubsidies en meerjarige subsidies (professionele) kunst en cultuur. Denk aan subsidies voor evenementen, fotografieprojecten, tentoonstellingen, vernieuwende theaterproducties of jongerenevents. Het gaat om projecten die bijdragen aan de intrinsieke waarde van cultuur voor de gemeente Amersfoort, haar inwoners en de Amersfoortse culturele sector. Leden werken op vrijwillige basis.

Leden Adviescommissie

een aantal vergaderingen per jaar

Leden voor adviescommissie
Draag bij aan kunst en cultuur van Amersfoort met uw kennis en ervaring

We zoeken 2 nieuwe leden, die ons binnen de kaders van de Subsidieregeling projecten professionele kunst en cultuur kunnen adviseren over projectaanvragen.

Bent u een professionele kunstenaar, maker of culturele ondernemer en wilt u bijdragen aan de kunst en cultuur in de stad? Lees dan verder en solliciteer voor 20 februari 2023 naar een plek in de BACK (Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat).

Subsidies voor kunst- en cultuur in Amersfoort
Binnen de Subsidieregeling projecten professionele kunst en cultuur stelt de gemeente Amersfoort jaarlijks subsidie beschikbaar voor professionele kunst- en cultuurprojecten.

Met zeven andere BACK-leden adviseert u als adviseur bij de BACK het college van burgemeester en wethouders over de subsidieaanvragen. Denk aan aanvragen voor evenementen, fotografieprojecten, tentoonstellingen, vernieuwende theaterproducties of jongerenevents.

Gezien de samenstelling van de commissie zoeken we leden die specifiek kennis en ervaring hebben op het gebied van culturele evenementen en/of klassieke muziek.

Wat BACK-leden brengen:

 • Kennis van de Amersfoortse culturele sector.
 • Ervaring op het gebied van advisering in het kader van subsidieregelingen is een pre.

Wat BACK-leden doen:
Twee keer per jaar lezen en beoordelen zij subsidieaanvragen aan de hand van de criteria en voorwaarden van de Subsidieregeling projecten professionele kunst en cultuur.

Tijdens bijeenkomsten van de BACK gaat het om het beoordelen van de plannen en presentaties (pitches) van professionals in de kunst en cultuur, waarmee zij de aanvraag voor een subsidie onderbouwen. De BACK-leden vergaderen en bereiden een gezamenlijk advies aan het college van burgemeester en wethouders voor.

Praktisch:

 • De bijeenkomsten en vergaderingen zijn over het algemeen ’s avonds.
 • Zo’n 2 keer per jaar voorbereiding en vergadering: 6-10 uur per keer.
 • Deelnemen aan commissievergaderingen, elke ronde beslaat gemiddeld drie vergaderdagen.
 • Vanaf 6 maart zal het lezen en beoordelen van de aanvragen voor de 1e ronde starten.
 • De pitchavonden voor de 1e ronde staan gepland op 20, 21 en 22 maart 2023.
 • Het werk is vrijwillig, leden ontvangen:
  • Een vergoeding van € 140,- per dagdeel waarop de vergaderingen plaatsvinden;
  • Een aanstelling voor een periode van vier jaar;
  • Reiskostenvergoeding op basis van het openbaar vervoer.

Meer specifiek:

 • Projectplannen beoordelen en begrotingen lezen;
 • Goed onderbouwd advies schrijven aan het college;
 • Adviseren bij tussentijdse vragen, bijvoorbeeld bij bezwaarprocedures of een nieuwe subsidieregeling.

Interesse?
Reageer voor 20 februari. Reageer per e-mail of neem telefonisch contact op.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van BACK, Yvette Kamsteeg T: 033-469 59 53 /06-500 715 21.

Mail uw brief met motivatie en cv naar: Ondersteuning-WW@amersfoort.nl.

Op donderdag 23 februari hoort u of u uitgenodigd wordt voor een gesprek.
Gesprekken zullen plaatsvinden op het stadhuis, op donderdag 2 maart 2023

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.