De Nieuwe Cultuur Stichting / We Are Public: Lid Raad van Toezicht

De Nieuwe Cultuur Stichting / We Are Public in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht (eveneens lid financiële commissie) voor 1 uur per week (3 à 4 uur per maand) | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 08-02-2023De Nieuwe Cultuur Stichting is de stichting die verantwoordelijk is voor zowel We Are Public als Subbacultcha. De Stichting wordt bestuurd door een tweehoofdige directie, bijgestaan door een operationeel manager. De organisatie bestaat uit circa 25 medewerkers en freelancers. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene en financiële gang van zaken. Daarnaast is de Raad van Toezicht een klankbord voor de directie.
We Are Public is een nieuwe manier van cultuur ontdekken en financieren. Een beweging van cultuuroptimisten die vinden dat spannende kunst en cultuur meer publiek en inkomsten verdient. We hebben een uniek cultuur lidmaatschap ontwikkeld waarmee je voor € 18 per maand toegang krijgt tot een scherpe en avontuurlijke selectie culturele programma’s. We Are Public werkt samen met meer dan 300 culturele partners en is actief in 13 verschillende steden. (Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Delft, Breda, Tilburg, Amersfoort, Eindhoven, Helmond en Den Bosch). De inkomsten vloeien voor een groot deel terug naar de podia en makers.

In de jaren voor de corona crisis is het platform hard gegroeid tot zo’n 10.000 leden. Tijdens de crisis zijn we 40% van onze leden kwijtgeraakt. Het afgelopen jaar is hard (en met succes) gewerkt een terugkeer naar het oude ledenaantal en de verdere uitbreiding van het aantal steden.

Subbacultcha is een onafhankelijk kunst en muziekplatform dat zich inzet om nieuwe en avontuurlijke makers te ondersteunen en promoten. Het platform organiseert maandelijks concerten, maakt publicaties en werkt net als We Are Public met een lidmaatschap. Voor 10€ per maand krijgen leden toegang tot alle door Subbacultcha georganiseerde evenementen. Ook krijgen abonnees regelmatig publicaties thuisgestuurd.

Daarnaast heeft de stichting in de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd waarbij het verbinden van kunst, makers en publiek centraal staat. Enkele voorbeelden hiervan zijn Free Art Now, In Art We Trust Fund, Front Row en Het Museum voor Niet-Essentiële Kunst.

Wij zoeken een

Lid Raad van Toezicht

eveneens lid financiële commissie
1 uur per week
3 à 4 uur per maand

In verband met het vertrek van een van de leden is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe lid die vanaf april 2023 de Raad kan versterken.

De Raad komt ten minste twee keer per jaar plenair samen.

  • Tijdens die vergaderingen worden onder andere de jaarbegroting, jaarplannen en jaarverslagen vastgesteld. Verder komt de raad in kleiner comité samen in een aantal commissies, waarin specifieke onderwerpen worden besproken. We werken op dit moment met twee actieve commissies: een financiële commissie en een technische commissie (voor de ontwikkelingen van de website). Dit jaar gaan we daarnaast een commissie instellen die zich bezig houdt met onze inhoudelijke projecten en doelstellingen.
  • Van Raadsleden wordt verwacht dat zij de Raad vertegenwoordigen bij activiteiten van de Stichting.
  • De zittingsperiode is vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging naar een tweede periode van vier jaar.
  • De huidige Raad van Toezichtleden zijn: Esther Kwaks (voorzitter), Cyril van Sterkenburg, vertrekkend lid Susanne Mostertman, Angelique Spaninks en Aiman Hassani.
  • Het huidige bestuur bestaat uit Leon Caren en Bas Morsch.

Specifiek zoeken we naar

  • Een kandidaat met gedegen financiële kennis, die plaatsneemt in de financiële commissie en meekijkt met en de rest van de raad adviseert over financiële stukken zoals de jaarbegroting, kwartaal- en jaarrapportages.
  • Een kandidaat met (sociale) ondernemers-achtergrond, die meedenkt en input geeft over hoe de stichting zijn zakelijke doelen kan behalen richting de toekomst.
  • Een kandidaat die zijn kennis en ervaring wil inzetten om bij te dragen aan een wereld die een klein beetje mooier, avontuurlijker, inclusiever en eerlijker wordt. Bij onze stichting richten we ons daarbij specifiek op kunst en cultuur. Maar we staan open voor kandidaten met een brede maatschappelijke betrokkenheid.
  • Gezien de ontwikkelingen van ons nieuwe online platform, is enige kennis van ICT en webdevelopment een pre.
  • De stichting vindt het belangrijk dat onze raad van toezicht toegankelijker wordt in de breedste zin van het woord.

Heb je kennis die aansluit bij bovenstaande criteria, maar nog weinig ervaring op het gebied van toezicht houden, dan nodigen we juist uit om te reageren.

Ben je geïnteresseerd?
Reacties, bestaande uit een motivatie en curriculum vitae, kunnen worden gestuurd naar: vacature@wearepublic.nl t.a.v. Esther Kwaks, onder vermelding van “Sollicitatie Raad van Toezicht 2023”. Reageren kan tot 8 februari 2023.

Voor inhoudelijke vragen kan gemaild worden met Esther Kwaks, voorzitter van de Raad van Toezicht via esther.kwaks@me.com.

We Are Public onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wil daarnaast bijdragen aan een inclusievere kunst en cultuurwereld. Daarom vinden we het belangrijk dat de organisatie divers is in de breedste zin. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt van harte uitgenodigd om te reageren. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die de diversiteit binnen de raad versterkt.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.