Creatieve Coalitie: Voorzitter

Creatieve Coalitie in Amsterdam zoekt een Voorzitter voor circa 6 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 26-02-2023Wij zijn de Creatieve Coalitie. Wij zijn een vereniging van 44 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector die in totaal meer dan 45.000 leden vertegenwoordigen. Samen maken we ons sterk voor de positie van iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector. We strijden voor een goede, veilige en eerlijke arbeidsmarkt in onze sector. Fair Practice, waaronder Fair Pay, Fair Share en Fair Chain, zijn de prioriteiten van de Creatieve Coalitie voor de komende periode.

De vereniging bevindt zich na een oprichtingsfase in een transitie naar stabilisering. Er ligt veel nadruk op het verbinden en professionaliseren van de leden in de vereniging, externe vertegenwoordiging van de vereniging en samenwerking met de werkorganisatie. Afgelopen jaren heeft de Creatieve Coalitie samen met haar leden een steeds stevigere positie in de politiek van Den Haag verworven en de stem van de werkenden vertegenwoordigd. Het is mede aan de nieuwe voorzitter om deze ontwikkelingen voort te zetten. Voor de aansturing van de werkorganisatie wordt een directeur geworven.

De Creatieve Coalitie breidt uit met een werkorganisatie! Daarom is de vacature voor voorzitter van de Creatieve Coalitie herzien.

Voorzitter

circa 6 uur per week

Heb jij hart voor kunst en cultuur? Wil jij bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt voor mensen die werken in de culturele en creatieve sector? Ben je een ervaren bestuurder en een effectieve belangenbehartiger? Weet je een vereniging verder te professionaliseren door de kracht van diversiteit in te zetten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zoeken we?
Je hebt hart voor de culturele en creatieve sector en de arbeidsmarktproblematiek die daar is. Je bent een voortrekker en verbinder en je staat open voor signalen. Je ben doortastend en weet op conceptueel niveau de problematiek in de sector te vertalen naar beleid, dit beleid extern uit te dragen en intern in overleg met de directeur te vertalen naar uitvoering. De voorzitter geeft samen met het bestuur en de directeur leiding aan de vereniging, met ondersteuning van de werkorganisatie. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden, waarbij de verschillende verantwoordelijkheden zijn verdeeld in portefeuilles. De voorzitter is het enige onafhankelijke bestuurslid, de overige bestuursleden zijn gekozen en benoemd vanuit de lid-organisaties van de Creatieve Coalitie. Je hebt WO werk- en denkniveau.

De werkorganisatie ondersteunt de vereniging en het bestuur. De werkorganisatie bestaat uit een directeur (0,8 fte) een bureausecretaris (0,6 fte) een projectleider (0,8 fte) een marketing- en communicatiemedewerker (0,6 fte) en inzet op (freelance) projectbasis.

Wil je meer weten over wat we doen, kijk dan op onze website.

Wat zoeken we?
In de nieuwe voorzitter zoeken we een ervaren bestuurder die invulling kan geven aan drie hoofdverantwoordelijkheden:

 1. Opbouwen van de Creatieve Coalitie: de voorzitter is een verbindende factor in de vereniging die de kracht van de verschillende lid-organisaties en hun vertegenwoordigers op de juiste manier weet te betrekken en in te zetten in de professionalisering van de Creatieve Coalitie. Deze inzet kan variëren van deelname aan lobbygesprekken tot bijdrages bij netwerkbijeenkomsten; van inhoudelijke verdieping ter versterking van de verenigingen tot het mede opstellen van goede beleidslijnen.
 2. Werkgeverschap: de voorzitter is samen met de penningmeester en secretaris het eerste aanspreekpunt voor de directeur.
 3. Lobby en beleidsbeïnvloeding: de voorzitter weet door diens netwerk, ervaring en persoonlijke capaciteiten een effectieve bijdrage te leveren in de lobby en beleidsbeïnvloeding van de Creatieve Coalitie. De voorzitter voert, daar waar nodig, lobbygesprekken. De voorzitter kan een begeleidende en coachende rol vervullen naar de leden op het gebied van professionalisering.

Wat worden je taken?

 • Helpen inrichten van goede besluitvormingsprocessen in de vereniging en het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen met het bestuur en de leden.
 • Helpen opstellen van strategische kaders voor de ontwikkeling van de vereniging, de organisatie en de lobbyagenda.
 • Het (mee)voeren van lobbygesprekken en het begeleiden van vertegenwoordigers van leden daarin, vanuit de gezamenlijk gedragen lobbyagenda.
 • Bewaken van de voortgang en strategische doorvertaling van de missie van de Creatieve Coalitie.
 • De vereniging, in samenspraak met de directeur, vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen bij bijeenkomsten en in de media.
 • Externe contacten onderhouden en daarin de activiteiten van de vereniging promoten.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de directeur.

Welke capaciteiten breng je bij voorkeur mee?

 • Bestuurlijke capaciteiten om op een participatieve manier met leden tot besluiten te komen.
 • Ervaring in de culturele en creatieve sector en een visie op een eerlijke en veilige werkomgeving voor werkenden in deze sector.
 • Ervaring in de belangenbehartiging van werkenden gericht op de verbetering van hun arbeidsmarktpositie.
 • Ervaring met het op- en uitbouwen van een vereniging en verbinding tussen leden.
 • Een (politiek) netwerk dat relevant is voor de missie van de Creatieve Coalitie.
 • Ervaring met lobby voeren, onderhandelen en conflicthantering.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Transparantie, sensitiviteit, toegankelijkheid, en de kunst om te enthousiasmeren, te delegeren en mensen in hun kracht te zetten.

Wat bieden we je?

 • Een uitdagende positie in een jonge vereniging met ambitieuze doelen in een complex maatschappelijk veld.
 • De functie maakt onderdeel uit van het bestuur van de Creatieve Coalitie. De benoemingsperiode is vier jaar met de mogelijkheid om aansluitend herbenoemd te worden voor een periode van vier jaar.
 • Het betreft een onbezoldigde functie voor een gemiddelde inzet van ongeveer zes uur per week, waarvoor een onkostenvergoeding van € 12.000 per jaar beschikbaar is.

We streven naar een goede balans van diverse achtergronden in ons bestuur en onze werkorganisatie, denk aan leeftijd, sekse, gender, ervaring en culturele achtergrond. Wij nodigen álle geïnteresseerden daarom van harte uit om te solliciteren.

Als je interesse hebt, mail dan je motivatie en CV voor 26 februari 2023 naar annemarieharmsen@decreatievecoalitie.nl, ter atttentie van Anne-Marie Harmsen. Voor meer informatie: 06-46613250. Kennismakingsgesprekken worden in de laatste week van februari en eerste week van maart 2023 gepland.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.