Creatieve Coalitie: Projectleider

Creatieve Coalitie in Amsterdam zoekt een Projectleider voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 26-02-2023Wij zijn de Creatieve Coalitie. Wij zijn een vereniging van 44 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector die in totaal meer dan 45.000 leden vertegenwoordigen. Samen maken we ons sterk voor de positie van iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector. We strijden voor een goede, veilige en eerlijke arbeidsmarkt in onze sector. Fair Practice, waaronder Fair Pay, Fair Share en Fair Chain, zijn de prioriteiten van de Creatieve Coalitie voor de komende periode.

De vereniging bevindt zich na een oprichtingsfase in een transitie naar stabilisering. Afgelopen jaren heeft de Creatieve Coalitie samen met haar leden een steeds stevigere positie in de politiek van Den Haag verworven en de stem van de werkenden vertegenwoordigd. Het is mede aan de projectleider om deze ontwikkelingen over het voetlicht te brengen en de Coalitie bekendheid te geven. Er ligt binnen deze functie veel nadruk op het verstevigen van de Creatieve Coalitie in de gesprekken over de arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector. Er lopen bij de coalitie en bij stakeholders diverse projecten. Projectmatig aanpakken van diverse werkzaamheden die -al dan niet in samenwerking met stakeholders- is de kern van het werk van deze functie.

Wil je meer weten over wat we doen, kijk dan op onze website.

Heb je hart voor kunst en cultuur? Wil jij bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector? Ben je een ervaren projectleider? Weet jij wat er nodig is om in een vereniging projecten te initiëren, te schrijven en uit te voeren? Dan zijn we op zoek naar jou!

Projectleider

32 uur per week

Wie zoeken we?
Je komt te werken in een bevlogen omgeving met leden die hard werken in hun eigen beroepspraktijk in de culturele en creatieve sector. Ook jij hebt hart voor de culturele en creatieve sector en de arbeidsmarktproblematiek die daar is. Wij zoeken een enthousiaste collega, die het leuk vindt om in een politieke omgeving de projecten te initiëren, beschrijven en – al dan niet samen met de leden – te leiden. Je zoekt naar financieringsbronnen voor de projecten en je bent in staat het budget te bewaken en verantwoording over budget en voorgang af te leggen aan de directeur, financier en het bestuur. Je weet de projecten in te passen in de doelstellingen van de Creatieve Coalitie en bewaakt dat projecten hun koers behouden. Je hebt goed overzicht over alle werkzaamheden, je kan uitstekend plannen en je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je weet goed samen te werken en legt makkelijk contact met de leden en de stakeholders.

Je legt verantwoording af aan de directeur en werkt nauw samen met je collega’s en, afhankelijk van de activiteit, met leden van het bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden.

De werkorganisatie ondersteunt de vereniging en het bestuur. De werkorganisatie bestaat uit een directeur (0,8 fte) een bureausecretaris (0,6 fte) een projectleider (0,8 fte) een marketing- en communicatiemedewerker (0,6 fte) en inzet op (freelance) projectbasis.

Wat ga je doen?

 • Je zorgt dat de projectopdrachten en -plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en directie, je maakt het plan en zorgt dat deze is geaccordeerd door opdrachtgever (bestuur) en (indien aanwezig) externe financier.
 • Je zorgt dat alle plannen in lijn liggen met de missie, visie en doelstellingen van de Creatieve Coalitie.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan scope en formulering van de projectopdracht, maakt het plan en zorgt dat dat gedeeld is met de opdrachtgever.
 • De plannen zijn SMART, afgestemd met de opdrachtgever en wederzijdse acceptatie van de randvoorwaarden en beschikbare middelen zijn verkregen.
 • Je zorgt voor een juiste en tijdige uitvoering van het plan en je bewaakt het budget dat efficiënt en kostenbewust is ingezet en je voert een uitstekende projectadministratie.
 • Opdrachtgever en directie zijn conform afspraken en naar verdere behoeften geïnformeerd en verantwoording is afgelegd.
 • Je onderhoudt de relatie met opdrachtgever efficiënt en effectief.
 • Het proces om te komen tot projectresultaten is efficiënt en transparant verlopen. Je weet gedurende het project adequaat en flexibel in te spelen op ontwikkelingen en indien nodig is nazorg geleverd.
 • Je hebt je netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectdoelen/organisatiedoelen ingezet en betrokkenen zijn effectief ingeschakeld.
 • Projectleiding is uitgevoerd en processen zijn transparant, aangestuurd conform de geldende afspraken en subsidiekaders.
 • Je coördineert de projectmedewerkers, -vrijwilligers en externe inhuur.
 • Je hebt ervaring met fondsenwerving en crowdfunding

Wat hebben we nodig?
Je houdt van overzicht en processen en je vindt het leuk om samen te werken. Je bent een uitstekende communicator (in woord en schrift). Je hebt oog voor diversiteit, het niveau van de personen waarmee gecommuniceerd wordt en politieke verhoudingen. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. We verwachten nauwkeurigheid en zorgvuldigheid in het uitvoeren van de taken. Je herkent en erkent de diversie posities in de vereniging en de invloed die men heeft en je weet die invloed positief te benutten voor het doel waarvoor de Creatieve Coalitie staat. Je overziet situaties en processen en herkent uitdagingen die zich voordoen. Je kan deze systematisch aanpakken om te komen tot goede oplossingen. Je doet dat door middel van het aanbrengen van een projectstructuur en samenwerking met de leden en stakeholders.

Wat bieden we je?

 • De functie is in loondienst.
 • De functie is vooralsnog voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid is verlenging mogelijk.
 • De functie is vacant voor 32 uur, waar afhankelijk van de ervaring een bruto salaris tegenover staat van maximaal € 3.400,- voor 32 uur, exclusief vakantiegeld en exclusief eindejaarsuitkering van 3%.

We streven naar een goede balans van diverse achtergronden in ons bestuur en onze werkorganisatie, denk aan leeftijd, sekse, gender, ervaring en culturele achtergrond. Wij nodigen alle geïnteresseerden daarom van harte uit om te solliciteren.

Als je interesse hebt, mail dan je motivatie en CV voor 26 februari 2023 naar annemarieharmsen@decreatievecoalitie.nl, ter attentie van Anne-Marie Harmsen. Voor meer informatie: 06-46613250. Kennismakingsgesprekken worden in de laatste week februari en eerste week van maart 2023 gepland.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.