Creatieve Coalitie: Directeur

Creatieve Coalitie in Amsterdam zoekt een Directeur voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 26-02-2023Wij zijn de Creatieve Coalitie. Wij zijn een vereniging van 44 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector die in totaal meer dan 45.000 leden vertegenwoordigen. Samen maken we ons sterk voor de positie van iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector. We strijden voor een goede, veilige en eerlijke arbeidsmarkt in onze sector. Fair Practice, waaronder Fair Pay, Fair Share en Fair Chain, zijn de prioriteiten van de Creatieve Coalitie voor de komende periode.

De vereniging bevindt zich na een oprichtingsfase in een transitie naar stabilisering. Momenteel leggen we de nadruk op het verbinden en professionaliseren van de leden in de vereniging, kennis opbouw en externe vertegenwoordiging van de vereniging, opzetten en aansturen van de werkorganisatie en verkrijgen van duurzame financiering door bijvoorbeeld het maken van afspraken met de sector en het werven van fondsen. Afgelopen jaren heeft de Creatieve Coalitie samen met haar leden een steeds stevigere positie in de politiek van Den Haag verworven, om de stem van de werkenden te vertegenwoordigen. Het is mede aan de nieuwe directeur om deze ontwikkelingen voort te zetten.

Wil je meer weten over wat we doen, kijk dan op onze website.

Heb je hart voor kunst en cultuur? Wil jij bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector? Ben je een ervaren directeur? Weet jij wat er nodig is voor de opbouw van een werkorganisatie en het uitvoeren van het beleid voor een vereniging? Dan zijn we op zoek naar jou!

Directeur

32 uur per week

Wie zoeken we?
Je bent de eerste directeur van de Creatieve Coalitie en geeft met het inrichten en opbouwen van de werkorganisatie kleur aan de processen en de cultuur die van belang zijn voor een goede ondersteuning van de vereniging. Je komt te werken in een bevlogen omgeving met leden die hard werken in hun eigen beroepspraktijk in de culturele en creatieve sector. Jij hebt hart voor de culturele en creatieve sector en de arbeidsmarktproblematiek die daar is. Wij zoeken een doortastende, enthousiaste collega, die het leuk vindt om in een politieke omgeving een werkorganisatie op te bouwen en het beleid van de Creatieve Coalitie concreet en met resultaat uit te voeren. Je bent een choreograaf die de koers bewaakt en deze weet vast te houden.

We zoeken iemand die kan luisteren, vragen stelt, politiek sensitief is en analyseert. Je bent in staat om vele meningen samen te brengen, over schaduwen heen te stappen en zoekt naar de best mogelijke oplossingen binnen een zeer divers palet aan wensen en belangen binnen de leden-organisaties. Je weet knopen door te hakken. Je bent in staat om met visie en kennis van de materie tot constructief beleid en uitvoering te komen, rekening houdend met diverse belangen. Gezien de omvang van de organisatie is een ‘hands on mentaliteit’ best fijn! Je hebt WO werk- en denkniveau. Je bent een netwerker pur sang en hebt een goede sociale antenne. Ervaring met organisaties in verandering of in opbouw is een pre.

De directeur geeft leiding aan de werkorganisatie en ondersteunt, professionaliseert en vertegenwoordigt (extern) de vereniging en rapporteert daarover aan het bestuur. De directeur heeft binnen de beleidskaders een eigen mandaat maar werkt nauw samen met de onafhankelijke voorzitter en portefeuillehouders in het bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden.

De werkorganisatie ondersteunt de vereniging en het bestuur. De werkorganisatie bestaat uit een directeur (0,8 fte) een bureausecretaris (0,6 fte) een projectleider (0,8 fte) een marketing- en communicatiemedewerker (0,6 fte) en inzet op (freelance) projectbasis.

Wat ga je doen?

 • Stuurt de werkorganisatie aan en bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de output van de werkorganisatie en voor de afstemming/samenhang binnen de werkorganisatie.
 • Stelt prioriteiten, geeft focus en realiseert adequate acties en snelheid in prestatie en ontwikkeling binnen de werkorganisatie.
 • Draagt zorg voor een efficiënte en effectieve – administratieve – organisatie en werkt volgens afgesproken werkprocessen en protocollen.
 • Stuurt de projectorganisatie aan en bent eindverantwoordelijk voor de projecten.
 • Samen met het bestuur en de werkorganisatie ontwikkelen, formuleren en uitvoeren van een visie en strategie passend bij de behoefte van de leden die de werkenden in de sector vertegenwoordigen en ten behoeve van de groei en positionering van de Creatieve Coalitie in het veld.
 • Samen met het bestuur en de werkorganisatie voorstellen doen voor het strategische beleid over adhoc-ontwikkelingen in de sector.
 • Reflecteert en evalueert het gevoerde beleid.
 • Is verantwoordelijk voor het ophalen van de mening van de vereniging als het gaat om het gevoerde beleid en de standpunten in de lobby en het eenduidige en adequaat (laten)uitvoeren daarvan.
 • Vertegenwoordigt – in overleg met de voorzitter- de Coalitie bij diverse externe gremia / besturen.
 • Onderhoudt relaties met de vereniging en relevante organisaties in het veld.
 • Realiseren van de doelstellingen van de Creatieve Coalitie, op basis van het met het bestuur overeengekomen beleidsplan en de begroting.
 • Bewaken van de voortgang en strategische doorvertaling van de missie van de Creatieve Coalitie in fondsenwerving en organisatieontwikkeling.
 • Zorgdragen voor de ontwikkeling van de medewerkers van de werkorganisatie.
 • Vergroot de zichtbaarheid en versterkt de positionering van de Creatieve Coalitie en haar leden in de sector.
 • Draagt mede zorg voor groei van het ledenaantal van de Creatieve Coalitie én het aanjagen en promoten van individueel lidmaatschap van werkenden in de sector bij één van de leden van de Creatieve Coalitie.
 • Bereidt voor het bestuur de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het beleidsplan en het jaarplan voor.
 • Ondersteunt het bestuur bij de inhoudelijke agendabepaling van (bestuurs)vergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.

Wat bieden we je?

 • De functie is in loondienst.
 • De functie is vooralsnog voor een periode van één jaar, en bij gebleken geschiktheid en het behalen van de gewenste financiële doelen, mogelijkheid tot vast.
 • De functie is vacant voor 32 uur, waar afhankelijk van de ervaring een bruto salaris tegenover staat van maximaal € 5.510,- voor 32 uur, exclusief vakantiegeld en exclusief eindejaarsuitkering van 3%.

We streven naar een goede balans van diverse achtergronden in ons bestuur en onze werkorganisatie, denk aan leeftijd, sekse, gender, ervaring en culturele achtergrond. Wij nodigen alle geïnteresseerden daarom van harte uit om te solliciteren.

Als je interesse hebt, mail dan je motivatie en CV voor 26 februari 2023 naar annemarieharmsen@decreatievecoalitie.nl, ter attentie van Anne-Marie Harmsen. Voor meer informatie: 06-46613250. Kennismakingsgesprekken worden in de laatste week februari en eerste week van maart 2023 gepland.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.