Bibliotheek aan den IJssel: Lid van de Raad van Toezicht

Bibliotheek aan den IJssel in Capelle aan den IJssel zoekt een Lid van de Raad van Toezicht voor gemiddeld 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenDigitaal vaardig zijn en goed kunnen lezen en schrijven, zijn noodzakelijke vaardigheden voor iedereen die zich staande wil houden in de huidige maatschappij. Bibliotheek aan den IJssel helpt de inwoners van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel deze basisvaardigheden te (blijven) ontwikkelen. Dat doen we, samen met onze maatschappelijke partners, professioneel, efficiënt en resultaatgericht.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel voert het openbaar bibliotheekwerk uit voor de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Onze organisatie telt zo’n 39 medewerkers en 165 vrijwilligers. Onze kerncompetenties zijn omgevingsbewustzijn, flexibiliteit en resultaatgerichtheid. In beide gemeenten hebben we een mooie centrale vestiging waar naast de collectie ook ruimte is voor ontmoeting, studie en activiteiten. Ook hebben we een Kinderbibliotheek en Haal- en Brengpunt in Capelle aan den IJssel en op 29 basis- en 2 middelbare scholen een de Bibliotheek op school. Als Bibliotheekorganisatie staan wij voor een belangrijke transformatie naar de maatschappelijk educatieve bibliotheek. Wij zoeken naar de synergie tussen de diverse producten en diensten, zijn steeds meer gericht op de markt en de klant. Hierbij staat ondernemerschap centraal.

Wij zijn voor de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuw

Lid van de Raad van Toezicht

gemiddeld 5 vergaderingen per jaar

Functie van de Raad van Toezicht
De stichting wordt geleid door de Directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij haar beleidsvorming en beleidsrealisatie uitgaat van bovenstaande visie van de organisatie en of zij bij de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang en de functie van de stichting in het maatschappelijke veld. Hieruit vloeit voort dat de Raad van Toezicht zowel toeziet op de realisatie van beleid en beleidsvoornemens, klankbord is en tevens werkgever.

Kaders voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn de stichtingsstatuten, het reglement van de Raad van Toezicht, de Code Goed Bestuur en het (strategisch) beleid van de Bibliotheek.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en is zo samengesteld dat er een goede verdeling is tussen de benodigde toezichthoudende competenties. Door het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden ontstaat er per augustus een vacature.

Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn op zoek naar kandidaten die (in algemene zin)

  • Zich herkennen in de missie en visie van onze bibliotheek en geloven in de koers van de bibliotheek zoals omschreven in het beleidsvisie 2021-2025
  • Relevante netwerken in het werkgebied van de bibliotheek hebben
  • De Governance Code Cultuur onderschrijven
  • Goede communicatieve vaardigheden hebben
  • Politiek sensitief zijn
  • Financiële stukken kunnen lezen
  • Omgevingsbewust zijn
  • Affiniteit hebben bij strategie, besturen en/of toezichthouden. Ervaring is een pre, maar niet vereist

Startende toezichthouders worden van harte uitgenodigd te reageren.

Hoewel de Raad geen portefeuillehouders kent, is er behoefte aan versterking op het gebied van educatie, sociaal domein en/of cultuur, liefst in de regio.

Aanbod
Wij bieden een uitdagende functie in een professioneel samenwerkende, enthousiaste Raad van Toezicht van een organisatie in volle bloei en ontwikkeling, in een boeiend maatschappelijk en politiek werkveld.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Daarnaast zijn er enkele contactmomenten gericht op (evaluatie van) strategie en beleid, contacten met derden en/of eigen functioneren. De Raad zoekt naar een goede diversiteit binnen de raad (culturele achtergrond, leeftijd en gender). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding.

Geïnteresseerd?
We nodigen je van harte uit de website van Bibliotheek aan den IJssel te bezoeken om alvast op deze wijze kennis te maken met onze organisatie.

Nadere informatie, ook over de procedure, wordt verstrekt door Dionne Dinkhuijsen, directeur-bestuurder, op telefoonnummer 06 191 36 180 of Marino Blommers, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoonnummer op te vragen bij Dionne Dinkhuijsen.

Reacties, voorzien van motivatie en cv, ontvangen wij graag per mail o.v.v. ‘vacature RvT.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.