Art-fact: Bestuurslid

Art-fact in Tilburg zoekt een Bestuurslid voor 7 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-02-2023Art-fact stimuleert en ondersteunt Tilburgse cultuurmakers die zich binnen de kunst in de vrije tijd willen ontplooien in Tilburg, waarbij de stad zowel podium, broed- en speelplaats is van en voor zoveel mogelijk Tilburgers. Ooit opgericht als vooruitgeschoven loket voor de amateurkunstsector, heeft Art-fact zich in 25 jaar ontwikkeld tot een intermediair, platform en cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. Art-fact verbindt, adviseert en ondersteunt. Art-fact brengt mensen, kennis en middelen samen met als doel de kunst dichter bij Tilburgers en Tilburgers dichter bij de kunst te brengen.

Art-fact is gesprekspartner voor Tilburgse amateurkunstverenigingen en andere zelforganisaties binnen de amateurkunst, maar we richten ons nadrukkelijk ook op andere cultuurmakers in de vrije tijd.

Ter versterking van het huidige bestuur is Art-fact op zoek naar een

Bestuurslid

7 vergaderingen per jaar

Wij vragen van bestuursleden dat zij

  • Kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en hierbij geen tegenstrijdig belang hebben.
  • Zich informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur (participatie), landelijk en lokaal.
  • Actief bijdragen aan de missie en de organisatieontwikkeling van Art-fact, tijdens en buiten de vergadering.
  • Bereid zijn om aanvullende netwerken in te zetten ten bate van de stichting.
  • Incidenteel relevante netwerk- of kennisbijeenkomsten bijwonen door Art-fact of derden georganiseerd.
  • Hart hebben voor de missie en doelstellingen van de stichting.

Beoogde kandidaten hebben geen actieve rol in een amateurkunstorganisatie die via Art-fact financieel wordt ondersteund en zijn (bij voorkeur) woonachtig in Tilburg.

Praktische informatie
Art-fact werkt volgens een bestuur-directie model. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de directeur. Op dit moment bestaat het bestuur nog uit vier leden. In totaal streven we naar een bestuur van vijf personen. Statutair is vastgelegd dat het bestuur tenminste vier keer per jaar vergadert. In de praktijk komt het bestuur zo’n negen keer per jaar bijeen. Het bestuur treedt gefaseerd aan en af, om de continuïteit te kunnen waarborgen. De zittingstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode van vier jaar. Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

Voor informatie over de vacature, kun je contact opnemen met: Lex van Lith (voorzitter) bereikbaar via 06-45469279.

Geïnteresseerd?
Stuur uiterlijk 15 februari 2023 een motivatie en CV toe ter attentie van Art-fact. Lex van Lith, voorzitter bestuur Mail: info@art-fact.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.