Concordia Film Theater Beeldende kunst: Lid Raad van Toezicht

Concordia Film Theater Beeldende kunst in Enschede zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenConcordia brengt kunst die iets bij je losmaakt. Film, theater, beeldende kunst: het liefst in kruisbestuiving. We werken met hart voor inhoud, kunst en de mensen in de stad en de regio. Concordia betekent niet voor niets: eendracht, met een hart.

Het is onze missie om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. In co-creatie met anderen krijgen we de mooiste projecten en evenementen van de grond. We gaan voor ontspanning en plezier, voor die glinstering in de ogen. Voor inspiratie en een breder blikveld. Dat geeft veerkracht. En dat hebben we allemaal nodig!

Ons profiel

 • Liefde voor kwaliteit, avontuur en verdieping
 • Kunst mag uitdagen!
 • Inclusief door te doen & in co-creatie
 • We gaan voor een ‘eager’ publiek, door een programma dat schuurt en raakt
 • Kunst laagdrempelig maken zonder aan de artistieke inhoud te sleutelen. We willen het publiek wegwijs maken.

Concordia zoekt een nieuw lid raad van toezicht, met portefeuille “bedrijfsleven, met expertise vastgoed, financieel of marketing”.

Lid Raad van Toezicht

5 vergaderingen per jaar

De raad van toezicht bestaat statutair uit minimaal vijf leden. In 2023 treden 2 leden af. Voor de vacature wordt een kandidaat gezocht die, naast onderstaande algemene criteria, voldoet aan de criteria passend bij de specifieke portefeuille “bedrijfsleven met expertise vastgoed, financieel of marketing”.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.

De leden van de raad van toezicht beschikken over uitgebreide, relevante ervaring in leidinggevende en /of toezichthoudende functies. De leden van de raad dienen de doelstellingen en de missie van Concordia als uitgangspunt van beleid te hanteren. De leden van de raad zullen onafhankelijk oordelen en laten zich bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen en buiten de stichting. De leden van de raad beschikken over een relevant netwerk en zijn bereid tijd vrij te maken voor de werkzaamheden voor de raad van toezicht.

Elk lid van de raad is in staat om:

 • mee te denken met de directie en deze van waardevolle adviezen te voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder te treden
 • te werken met een relatief beperkte informatie en in staat zijn om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan haar/hem voorgelegde vraagstukken
 • de ontwikkelingen op het gebied van cultuurbeleid en cultuurpolitiek zelfstandig te volgen
 • een constructief kritische dialoog met de directie te voeren
 • onafhankelijk, integer en positief-kritisch te denken en handelen
 • haar/zijn eigen functioneren te (laten) evalueren
 • in voldoende mate tijd en aandacht in te zetten

Van elk lid van de raad wordt verwacht dat zij/hij:

 • beoordelen/controleren combineert met adviseren/stimuleren
 • het organisatiebelang behartigt met oog voor het algemeen maatschappelijk belang en het politieke krachtenveld
 • verstrekkende besluiten kan nemen, ook over personen verantwoordelijk voor bestuur en toezicht

Belangstelling?
Belangstellenden die menen over de gevraagde achtergrond, kennis, ervaring en vaardigheden te beschikken worden opgeroepen te solliciteren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Klopper (voorzitter RvT) tel. 06-128 264 78.

Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar sollicitatie@concordia.nl, ter attentie van Carla Gelink, HR-manager, onder vermelding van sollicitatie lid RvT.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.