Boost Producties: Bestuurslid

Boost Producties in Amsterdam zoekt Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 19-02-2023Gezelschap Boost, met activiteiten in studioNDD532 te Amsterdam-Noord, maakt interdisciplinaire voorstellingen op het snijvlak van circus, dans, theater, beeldende kunst en performance art. Boost duidt de signatuur als BAT; beeldend, acrobatisch, theater. Hiervoor werkt Boost, horizontaal georganiseerd, samen met technici, dramaturgen, componisten, choreografen, designers, circusartiesten, dansers, fysiek acteurs en musici. Met festivals, het kleine theatercircuit in NL&BE en het VO, o.a. opvangklassen voor statushouders. Boost is opgericht in 2015 en een van de nieuwkomers in de meerjarenregeling van Fonds Podiumkunsten 2021-2024.

Missie; Boost stimuleert ontmoeting en uitwisseling van mensen vanuit de overtuiging dat kunst een manier is om universele gevoelens naar de oppervlakte te halen om zo het gesprek aan te gaan, als mens te groeien en nieuwe community’s te ontdekken.

Doelstelling; Boost wil interdisciplinair creëren om vanuit diverse perspectieven eenzelfde onderwerp te onderzoeken en meningen te delen. Boost wil in de circusdiscipline voorbij de truc groeien en verdieping vinden in de acrobatische ontmoeting. Boost produceert en presenteert producties die toegankelijk zijn voor iedereen van 8 jaar en ouder op diverse locaties en verschillend in duur en voorwaarden.

Boost producties is op zoek naar enthousiaste

Bestuursleden

minimaal drie vergaderingen, drie voorstellingen bijwonen en ± 12 uur adhoc per jaar

Profiel expertise en ervaring

  • Leden van het bestuur zijn enthousiast en voelen zich aangesproken en verbonden met de missie, doelstelling en werkwijze van Boost.
  • Zij luisteren en denken op een open, betrokken en constructieve manier mee en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de activiteiten en toekomst van Boost.
  • Leden hebben expertise en ervaring met kunst en cultuur, zicht op relevante ontwikkelingen en kansen en financieringsmogelijkheden op deze gebieden.
  • Leden beschikken over een relevant netwerk in een van deze sectoren; kunst en cultuur, onderwijs, wetenschap of fondsen.

Profiel activiteiten en voorwaarden

  • Leden representeren Stichting Boost Producties.
  • Leden kunnen zich vinden in de codes die Boost onderschrijft: de Governance code, code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice code en letten op de naleving ervan.
  • Leden vergaderen drie keer per jaar.
  • Leden bezoeken gemiddeld drie Boost voorstellingen per jaar.

Het bestuur bestaat uit drie tot maximaal vijf leden. Verschillende perspectieven binnen het bestuur maken het team krachtiger. Het bestuur is onbezoldigd. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens vier jaar.

Belangstellenden kunnen tot en met 19 februari 2023 een korte CV en motivatie sturen naar Lennie Visser lennie@boostproducties.nl. Ook voor vragen kun je terecht bij Lennie. Naar aanleiding van de reacties zullen gesprekken ingepland worden met potentiële kandidaten. Deze zullen plaatsvinden in februari 2023.

Boost vindt een representatie van de samenleving belangrijk en streeft naar representatie in publiek, podium, gezelschap, programma, productionele organisatie, directie en bestuur. Aandacht voor gender, opleidingsniveau, culturele diversiteit, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en leeftijd wil Boost terugzien, ook in de samenstelling van het bestuur.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.