Amsterdams Andalusisch Orkest: Algemeen Bestuurslid

Het Amsterdams Andalusisch Orkest in Amsterdam zoekt een Algemeen Bestuurslid voor minimaal 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenHet Amsterdams Andalusisch Orkest staat voor het muzikaal erfgoed van Andalusië. Tussen de 9e en 15e eeuw maakte dit deel van Europa furore op gebied van muziek, literatuur en wetenschap. Destijds heette dit gebied Al Andalus en leefden diverse bevolkingsgroepen en religies samen. Anno nu vertelt het Amsterdams Andalusisch Orkest het verhaal van Al Andalus en de betekenis voor onze samenleving via muziek, theater, literatuur en educatie. Sinds de oprichting in 2011 maakt het Amsterdams Andalusisch Orkest een stormachtige ontwikkeling door. Door samenwerking met artiesten en podia in binnen- en buitenland (met name Marokko) en dankzij vrijwilligers, een trouwe achterban en creatieve vrienden kwamen reeds veel producties en programma’s tot stand.

Wil jij als algemeen bestuurslid / penningmeester een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering en groei van de Stichting Amsterdams Andalusisch Orkest dan zoeken wij jou!

Algemeen Bestuurslid

minimaal 4 vergaderingen per jaar

De rol van het bestuur
Het bestuur van de stichting draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het artistieke en zakelijke beleid, de financiering, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en andere voorkomende zaken. Het bestuur telt statutair minimaal drie leden. Leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar. Het bestuur delegeert de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid aan een managementteam bestaande uit twee personen. Conform de statuten vergadert het bestuur minimaal elk kwartaal.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat er voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling van de stichting en een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt. Ieder bestuurslid draagt met zijn of haar eigen specifieke deskundigheid bij aan de gezamenlijke kennis en expertise.

Wat vragen wij van jou als algemeen bestuurslid?

 • Je bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, en je hebt bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie en/of multiculturele organisatie.
 • Je voelt je verbonden met het doel en de identiteit van de stichting.
 • Je bent een teamspeler en in staat om het bestuursbeleid zowel intern als extern uit te dragen.
 • Je kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie en bent niet gericht op het operationeel beleid.
 • Je weet de balans te bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
 • Je bent in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden.

Wat vraagt de rol van penningmeester?
Naast de genoemde functie-eisen voor algemeen bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken.

Functie-eisen

 • Heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit-organisaties (ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre).
 • Heeft kennis van en inzicht in financiële processen en weet de andere bestuurders te adviseren over de jaarrekening en begroting en dergelijke, weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.

Taken

 • Is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting en dergelijke.
 • Is betrokken bij het overleg met de boekhouder en accountant over de verklaring bij de jaarrekening.
 • Is betrokken bij het presenteren van de jaarrekening en de begroting aan het stichtingsbestuur.

Laten we kennismaken
Ben jij hem/haar? Onze nieuwe collega bestuurder die samen met ons Het Amsterdams Andalusisch Orkest richting geeft in de ambitie tot verdere groei en professionalisering. We ontvangen graag jouw sollicitatie op deze vacature, gericht aan Kiki van den Berg.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.