WG Kunst: Penningmeester Bestuur

WG Kunst in Amsterdam zoekt een Penningmeester Bestuur voor 4 à 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-12-2022Stichting WG Kunst is een culturele organisatie met ANBI status in Amsterdam oud-west, die tentoonstellingen organiseert in combinatie met kunsteducatie. De doelstelling van WG Kunst is het op laagdrempelige wijze mensen van alle leeftijden in aanraking brengen met kunst en cultuur. WG Kunst heeft één medewerker in dienst en werkt intensief samen met een aantal freelance kunstenaars en vrijwilligers. De formatie zal volgend jaar mogelijk worden uitgebreid. WG Kunst beschikt over een bestuur en een adviesraad. Voor meer informatie zie www.wgkunst.nl.

Met ingang van heden zoeken wij voor het bestuur van WG Kunst een

Penningmeester

4 à 5 vergaderingen per jaar

Het bestuur van WG Kunst bestaat uit vijf leden. In verband met het op handen zijnde vertrek van de penningmeester is WG Kunst met ingang van heden op zoek naar een kandidaat die deze functie kan vervullen.

Wij zoeken iemand die een gedegen financiële achtergrond heeft, bij voorkeur ook in de kunstwereld, en die in staat is actief mee te denken over en mede vorm te geven aan langjarige financiële borging en groei van WG Kunst.

Voorts vinden wij belangrijk dat de kandidaat affiniteit heeft met kunst en cultuur, zich verbonden voelt met WG Kunst en zijn doelstelling en bijdraagt aan het algehele beleid van WG Kunst. Wij gaan er van uit dat de kandidaat bereid is tot samenwerking en tot het actief inbrengen in het bestuur van zijn/haar ideeën.

WG Kunst streeft naar diversiteit in het bestuur, niet alleen qua gender maar ook in leeftijd, achtergrond en expertise.

Het bestuur vergadert 4-5 maal per jaar; De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Sollicitaties voorzien van een CV graag uiterlijk 15 december 2022 mailen naar WG Kunst, wgkunst@wgkunst.nl onder vermelding van vacature penningmeester WG Kunst. Nadere informatie is te verkrijgen via tel. 020 6161515.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.