Theater Sonnevanck: Lid Raad van Toezicht

Theater Sonnevanck in Enschede zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenTheater Sonnevanck is een landelijk jeugdtheatergezelschap, met Enschede als thuisbasis. Sonnevanck maakt onderdeel uit van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) en richt zich op nieuw, maatschappelijk relevant muziektheater. We spelen voorstellingen in de landelijke theaters, in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen van scholen voor voortgezet onderwijs in onze vrachtwagentrailer. Het gezelschap wil met actueel muziektheater bijdragen aan de groei van kinderen en jongeren uit alle lagen van de samenleving tot ruimdenkende volwassenen, die in staat zijn met tegenstrijdigheden en meervoudige waarheden om te gaan. Naast het maken van voorstellingen werkt Sonnevanck aan ambitieuze doelen op het gebied van cultuureducatie en van talentontwikkeling van jonge makers, acteurs, schrijvers en componisten.

In de komende jaren wil Sonnevanck:

 • de diversiteit van de mensen op het podium, in de zaal en in de organisatie vergroten
 • de artistieke identiteit als muziektheatergezelschap bestendigen en versterken
 • de rol als aanjager van cultuureducatie met kwaliteit op stedelijk en regionaal niveau verder uitbouwen
 • de huidige samenwerkingen met artistieke partners versterken en verdiepen
 • invulling geven aan een actieve rol van het gezelschap in de cultuurregio Twente en landsdeel Oost

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat op dit moment uit vijf onafhankelijke leden, die in gezamenlijkheid en op basis van uiteenlopende individuele kennis, ervaring en achtergrond het toezicht op de activiteiten van het gezelschap uitvoeren. De RvT is kritisch en adviseert gevraagd en ongevraagd de tweehoofdige directie/bestuurders (artistiek en zakelijk). Jaarlijks wordt vier tot vijf keer vergaderd. De Raad van Toezicht vervult haar rol vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Deze doelstelling wordt zorgvuldig bewaakt, evenals de continuïteit van de organisatie. De RvT waarborgt onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in haar samenstelling.

Lid Raad van Toezicht

Het lid dat wij zoeken:

 • heeft een brede culturele en maatschappelijke achtergrond en interesse
 • heeft affiniteit met de missie en visie van theater Sonnevanck
 • is in staat om met de directie de komende jaren vanuit een positief-kritische houding te reflecteren op haar bepaling van de maatschappelijke koers
 • draagt bij aan de diversiteit en inclusie in de Raad
 • heeft relevante bestuurlijke ervaring
 • kan vanuit de rol van RvT-lid verbindingen leggen of toegang verschaffen tot relevante netwerken in stad, regio en landelijk
 • is in staat tot zelfreflectie en heeft een positief-kritische houding

Wij bieden:

 • betrokkenheid bij een gedreven gezelschap, dat toonaangevend is in het maken van muziektheater voor kinderen en jongeren. Met de ambitie om de plek en betekenis midden in de samenleving te behouden en verder uit te bouwen
 • een betrokken en samenwerkende RvT met een goede en open vergadersfeer
 • uitnodigingen voor premières en alle voorstellingen in eigen huis

Procedure
Meer informatie over de functie kan worden verkregen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht Hajé Nordbeck, telefoon 06–542 600 20.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden kandidaten met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Heb je belangstelling? Laat dat ons weten via kantoor@sonnevanck.nl
We horen heel graag van je!

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.