Strijbos & Van Rijswijk: Leden Raad van Toezicht

Strijbos & Van Rijswijk in Tilburg zoekt Leden Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-12-2022Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk zijn geluidskunstenaars uit Tilburg. Met hun concepten reizen ze al jaren de hele wereld over. De basis van hun werk ligt in de combinatie tussen ruimte, geluid en publiek. Werken zoals Walk With Me en Signal hebben hedendaagse muziek actief uit de concertzalen getrokken en in de openbare ruimte gelanceerd: het strand van Terschelling, De Dachstein gletsjer in Oostenrijk of landgoed Oranjewoud. Met deze stap zijn zij een onderzoek gestart naar onze relatie met muziek en de wereld. Hoe verhouden wij ons als mensen tot onze omgeving? Hoe hebben wij invloed op deze omgeving en hoe kijken we naar de wereld die we soms dagelijks zien?

S&VR ontvangt meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Tilburg voor de periode 2021-2024. Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk zijn artistiek leiders samen met Joris Bedaux als zakelijk leider. S&VR werkt met een grote pool van medewerkers op basis van opdrachtovereenkomsten.

Leden Raad van Toezicht

1 uur per week

Wij zijn op zoek naar twee leden die ten minste beschikken over één – en het liefst meerdere – van de volgende punten:

  • juridische/financiële expertise;
  • een relevant netwerk in culturele sector;
  • een relevant netwerk in de lokale of landelijke politiek.

Gezien de huidige samenstelling van de raad zijn we uitdrukkelijk op zoek naar leden die een ander geluid kunnen laten horen. Vanwege de ontwikkeling waarin de stichting momenteel zit, zijn we op zoek naar een enthousiaste en voortvarende toezichthouder die zin heeft om de toekomst van onze organisatie mede vorm te geven.

De Raad

  • Strijbos en Van Rijswijk is op zoek naar een divers bestuur waarin alle leeftijden, genders en culturele achtergronden gerepresenteerd zijn.
  • De bestuursleden volgen de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie alsmede de Code voor Fair Practice.
  • De leden kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming zonder tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling.

Raad van Toezicht S&VR
De Raad bewaakt de doelstellingen van de organisatie en is belast met toezicht op de algemene gang van zaken en het door de directie gevoerde beleid. Gezien de groei van de organisatie, de ambities van het gezelschap en de continuiteït van de Rvt wil S&VR de Raad uitbreiden tot 4 of 5 leden.

De Raad heeft een proactieve en constructieve houding en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Stichting Ambiance Tracks.

In de regel wordt vier keer per jaar vergaderd. Er is een rooster van aftreden met een benoemingstermijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Kandidaten voor de Raad van Toezicht beschikken over bestuurlijke ervaring, hebben affiniteit met culturele sector, een relevant netwerk en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de kunst- en cultuurwereld.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht nodigen we nadrukkelijk kandidaatleden in de leeftijdsgroep 25-35 en 35-45 jaar en geïnteresseerden met een meervoudige culturele achtergrond uit om zich aan te melden.

Het betreft een onbezoldigde functie. Leden van de RvT kunnen hun onkosten declareren en krijgen in ieder geval gratis toegang tot de voorstellingen.

Meer informatie of de volledige profielschets van de Raad van Toezicht is op te vragen bij Joris Bedaux (zakelijk leider) via zakelijk@strijbosvanrijswijk.com of 06-146 356 48.

Uw reactie en cv ontvangen wij graag vóór 15 december 2022 via info@strijbosvanrijswijk.com. Meer info op: www.strijbosvanrijswijk.com.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.