Stichting Samenwerking Musea Zuidwest Friesland: Projectleider / Kwartiermaker

Stichting Samenwerking Musea Zuidwest Friesland in Bolsward zoekt een Projectleider / Kwartiermaker voor 12 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 08-12-2022Bij de Stichting Samenwerking Musea Zuidwest Friesland zijn negen musea in de gemeente Súdwest-Fryslân aangesloten; het Fries Scheepvaart Museum en het Modelspoor Museum in Sneek, het Kazemattenmuseum op de Afsluitdijk, Museum It Tsiispakhûs in Wommels, Jopie Huisman Museum en Warkums Erfskip in Workum, Museum Hindeloopen, Houtstad IJlst en Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward. De stichting stelt zich ten doel de onderlinge samenwerking tussen deze musea te bevorderen en zet door het organiseren van gezamenlijke projecten actief in op een verdere professionalisering en kennisontwikkeling van de musea op het gebied van pr en marketing, vrijwilligersmanagement, collectiebeheer- en registratie en het vergroten van het publieksbereik.

Om deze doelen te realiseren is de stichting op zoek naar een ervaren projectleider/kwartiermaker voor de duur van twee jaar. Een belangrijke taak van de projectleider/kwartiermaker is om te onderzoeken welke rechtsvorm het beste bij het samenwerkingsverband past; blijft het een stichting of wordt er uiteindelijk een coöperatie gevormd.

Wij zoeken een gedreven en verbindende

Projectleider / Kwartiermaker

12 uur per week

Daarnaast is de projectleider/kwartiermaker verantwoordelijk voor:

 • het samenbinden van 9 musea van Súdwest-Fryslân op de gewenste onderdelen
 • het aanjagen en organiseren van samenwerkingsverbanden en projecten
 • het vertalen van de uitvoering in doelstellingen en randvoorwaarden in termen van kwaliteit en budget
 • het ontwikkelen en in stand houden van een netwerk van professionele en maatschappelijke organisaties, rondom Stichting Samenwerking Zuidwest Friesland
 • het op het juiste moment voor voldoende gewicht zorgen om de organisatie en ook de externe partners voldoende gecommitteerd te houden aan de gemaakte afspraken
 • de afstemming van het bestuur met subsidiegevers als de gemeente Súdwest-Fryslân en stakeholders.

Wij zoeken een kwartiermaker:

 • met ruime aantoonbare ervaring in de culturele sector; ervaring met en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • deskundigheid in positionering en ontwikkeling van culturele organisaties
 • die in staat is de door het bestuur vastgestelde visie om te vormen tot een nieuw concept naar inhoud
 • de organisatie daadwerkelijk vorm kan geven en een programma van Eisen (PvE) kan opstellen
 • met financiële deskundigheid; kennis en ervaring op gebied van financiering, fondsenwerving en bedrijfsvoering
 • die integer is met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • beschikt over een relevant netwerk in Friesland en daarbuiten
 • die zich verbonden voelt met de Friese taal en cultuur
 • in staat is projecten enthousiast en breed uit te dragen en de economische en toeristische relevantie te stimuleren bij overheden, bedrijven, fondsen
 • met een sterk gevoel voor marketing en publiciteit

Wij bieden:
Een contract op zzp-basis van 12 uur per week en voor de duur van twee jaar en op basis van een nader overeen te komen uurloon. Daarnaast reiskosten, telefoon vergoeding en verblijfkosten op basis van declaratie.

Standplaats: Cultuur Historisch Centrum De Tiid Bolsward
Indiensttreding: januari/februari 2023.

Informatie en solliciteren?
Wil je meer informatie over deze functie kun je bellen met Pascal Arts (voorzitter), telefoon 06 1506 4113 of Jelle Brouwer (penningmeester), telefoon 06 2223 6689.

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan vóór 8 december 2022 je motivatie en cv naar: secretariaat@samenwerkendemusea-swf.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.