Provincie Drenthe: Beleidsadviseur Archeologie

De Provincie Drenthe in Assen zoekt een Beleidsadviseur Archeologie voor 24 tot 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 07-12-2022De provincie doet belangrijk werk voor de inwoners van Drenthe, op veel verschillende terreinen. Zo zorgt de provincie voor de inrichting van natuurgebieden en onderhoudt provinciale wegen en vaarwegen. Hiernaast steunt de provincie allerlei organisaties. Theaters, musea, bibliotheken en organisaties op het gebied van de Drentse taal, maar ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, innovatie, natuur en sport.

“Wil jij een rol spelen in het beschermen van het archeologisch erfgoed van de Provincie Drenthe? Het team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie is op zoek naar jou!”

Ervaren Beleidsadviseur Archeologie

24 tot 32 uur per week

Wat doe je als Ervaren Beleidsadviseur Archeologie
De provincie Drenthe is trots op haar rijkdom aan archeologisch erfgoed. Vanuit de Cultuurnota 2021-2024: Cultuur om te delen richt je je samen met de Drentse gemeenten en andere partners op het beschermen, beleven en benutten van dit erfgoed. Archeologie is een provinciale kernkwaliteit en als zodanig een belangrijke bouwsteen voor de identiteit en de kwaliteit van de Drentse leefomgeving.

Van jou wordt een proactieve inbreng en stevige houding verwacht bij de (door)ontwikkeling en uitvoering van het Drentse cultuurbeleid en in het bijzonder het provinciale archeologiebeleid. Je doet dit in nauwe samenwerking met twee collega-archeologen en de andere erfgoedcollega’s.

Je legt verbinding vanuit het beleidsthema archeologie naar andere beleidsterreinen en maatschappelijke opgaven of vraagstukken zoals energie- en landbouwtransitie, vrijetijdseconomie, infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling en natuur- en landschap.

De functie richt zich (mede) op uitvoering van de wettelijke taken die zijn toebedeeld aan de provincie. Dit betekent dat je:

 • Archeologische rapporten, PvE’s evaluatierapporten / selectie adviezen voor conservering / deponering beoordeelt en daarover adviseert.
 • Beleidsvoorstellen formuleert en zorg draagt voor een operationele vertaling van geformuleerde beleidsdoelstellingen.
 • Het aspect archeologie beoordeelt in interne en externe (beleids)documenten en plannen van andere beleidsvelden, daar een advies over uitbrengt en invloed uitoefent op het proces van de totstandkoming van de documenten.
 • Netwerkcontacten onderhoudt; binnen Drenthe, het noorden en ook op landelijke schaal.
 • Belangrijke ontwikkelingen volgt en het college en/of Provinciale Staten daarover informeert.
 • Als kennismakelaar optreedt en onderzoeksvoorstellen doet.
 • Projecten en processen coördineert en organiseert met interne en externe partijen en van verschillend schaalniveau.
 • Een bijdrage levert aan het inhoudelijke beleid van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.

Wie zoeken wij
Jij bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk), resultaat- en doelgericht, een integrale en coöperatieve teamwerker, een netwerker en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Verder beschik je over:

 • Een Doctoraal of Master Archeologie, bij voorkeur in de Pre- en Protohistorie van Noordwest-Europa en minimaal vijf jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij een overheidsorganisatie.
 • Ervaring met advisering in een politiek-bestuurlijke organisatie, waarbij je uitstekend in staat bent om heldere beleidsnotities en bestuurlijke adviezen op te stellen.
 • Kennis van wet- en regelgeving aangaande archeologische monumentenzorg.
 • Kennis en ervaring met (Arc)GlS.
 • Je hebt de vaardigheid en de wens om integraal en in een team met collega’s samen te werken, met vertegenwoordigers van andere overheden, overige maatschappelijke geledingen dan wel stakeholders op het terrein van het cultureel ruimtelijk erfgoed.

Wat krijg je ervoor terug
Werken bij de Provincie Drenthe betekent werken voor de Drentse samenleving. Een open en transparante werkomgeving midden in de natuur en toch op fiets- en loopafstand van het centrum en station. Met de kans om een groot netwerk op te bouwen door het werken met verschillende partners en collega’s. Je werk is afwisselend, uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Daarnaast bieden wij:

 • Een werkweek van 24 tot 32 uur per week (0,6 tot 0,8 fte).
 • Salaris dat afhankelijk van je kennis en ervaring maximaal € 5.350,54 bruto per maand bedraagt (functieschaal 11) bij een 36-urige werkweek.
 • Individueel Keuze Budget van ruim 22% boven op je salaris die je naar eigen behoefte mag inzetten, bijvoorbeeld voor een opleiding, het aanschaffen van een fiets of verlof.
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget.
 • De mogelijkheid tot thuiswerken met daarbij horende faciliteiten.

Ben je enthousiast?
Vertel het ons! Solliciteren kan via het digitale sollicitatieformulier tot en met woensdag 7 december 2022. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 13 december 2022. Heb je inhoudelijke vragen? Neem gerust contact op met Alma Burema, manager Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Geertje Woldring, medewerker P&O te bereiken via 0592-36 55 55.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.