Paradiso Melkweg Productiehuis: Lid Raad van Toezicht

Paradiso Melkweg Productiehuis in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht met inhoudelijk profiel voor 3-4 uur per kwartaal | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 19-12-2022Paradiso Melkweg Productiehuis (PMP), een samenwerking tussen de twee bekendste popzalen van Nederland, is een huis voor muzikale makers die werken op het snijvlak van popmuziek, theater, dans, visual-art en beeldende kunst. Het is onze missie de popsector bestendig en duurzaam te maken door te werken met diverse, gewaagde en sterk inhoudelijke makers. Kennis delen, samenwerken en risico’s durven nemen staat hierbij centraal.

PMP doet dit door ruimte te creëren voor experiment en artistieke en zakelijke begeleiding op maat. Met onze makers en binnen onze projecten werken we aan urgente en inhoudelijke thema’s, zowel op maatschappelijk als op artistiek niveau. Van identiteit, gender en bi-culturalisme tot beleving en (technische) innovatie. PMP werkt momenteel onder andere met LIONSTORM, rosetta., Kay Slice en Chagall.

Wij zoeken voor Paradiso Melkweg Productiehuis een vicevoorzitter en lid RvT met inhoudelijk profiel

Lid Raad van Toezicht met inhoudelijk profiel

3-4 uur per kwartaal

Functieomschrijving
Een lid van de Raad van Toezicht heeft affiniteit met de producties van PMP en is in staat de visie van het productiehuis uit te dragen. Je bent betrokken bij de doelstellingen en voelt je verbonden met de aard van de stichting. Je kan toezichthouden op de uitvoering van het beleid en bent in staat met de andere leden als een team te werken. Je kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen en houdt toezicht op hoofdlijnen. Je weet afstand te bewaren tot de organisatie en het operationeel beleid, maar denkt vanuit je eigen ambitie en ervaring mee over kansen en ontwikkelingen. Daarbij bewaak je de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken. Je bent in staat strategische uitgangspunten te beoordelen en weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden en aan het denken te zetten. Je kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Inhoudelijk profiel
Als lid met een inhoudelijk profiel heb je aantoonbare affiniteit of ervaring met de doelstellingen van Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis. Je hebt een visie op het artistieke beleid van de stichting. Je zet je actief in bij het stimuleren van en het reflecteren op het artistieke beleid binnen de door de overheid gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen. Je hebt een (aanvullend) netwerk van inhoudelijke organisaties, partners en individuen en weet dit op de juiste momenten te mobiliseren en in te zetten. Je bent betrokken bij het opstellen van aanvragen, waar het gaat over het kiezen van de strategie en de juiste formulering.

Naast het lid met een inhoudelijk profiel is er een lid met een politiek/bestuurlijk profiel en een lid met een financieel profiel. Als lid met inhoudelijk profiel ben je ook vicevoorzitter van de stichting.

Samenstelling
In de samenstelling van de Raad van Toezicht streven we naar een goede balans tussen diverse achtergronden. Denk aan leeftijd, sekse, gender, ervaring en culturele achtergrond. In dit kader worden jonge(re) kandidaten, vrouwen en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond van harte uitgenodigd te reageren. Uiteraard kan het één met het ander verbonden zijn.

Arbeidsvoorwaarden
De benoeming is voor een periode van vier jaar met gebruikelijk één herbenoeming van vier jaar. De werkzaamheden zijn onbezoldigd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeek ten Velden, 020-7960077. Stuur je motivatie en CV vóór 19 december 2022 aan de Raad van Toezicht Paradiso Melkweg Productiehuis, t.a.v. Jeek ten Velden, via jeek@pmproductiehuis.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.