Noorderlicht: Bestuurslid

Noorderlicht in Groningen zoekt een Bestuurslid voor 2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 12-12-2022Noorderlicht is een platform voor hedendaagse waarneming en een inclusief podium voor kunstenaars uit de hele wereld. Zij vinden er hun weg naar de dialoog met het publiek. We stimuleren inzicht en betrokkenheid met artistieke maatschappelijke verhalen over wat mensen raakt en beroert en faciliteren de ontwikkeling ervan. Het fotografische kijken is ons vertrekpunt, de beeldcultuur ons werkveld.

In Noorderlicht Studio is plaats voor talent- en carrièreontwikkeling. Noorderlicht On Tour is het programma buitengaats voor een breed publiek. Dit alles komt bij elkaar in Noorderlicht Festival dat tweejaarlijks, in de oneven jaren, plaatsvindt.

Wij zoeken voor ons bestuur per 1 januari 2023:

Bestuurslid

2 uur per week

De taken zijn

  • Voorbereiden en maken van agenda bestuursvergaderingen.
  • Verslaglegging vergaderingen.
  • Bewaken opvolging acties.
  • Ontwikkelen en bewaken tweejarige cyclische bestuursagenda.
  • Statuten en bestuurlijke reglementen op orde houden.
  • Zogen voor inzichtelijke communicatie, informatie.
  • Archivering over bestuurlijke zaken bewaken.

Omdat Noordericht in de komende jaren extra accent gaat leggen op onderwijs, educatie en talentontwikkeling, zoeken we iemand bij voorkeur met een achtergrond in het onderwijs.

Het bestuur van Noorderlicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken en fungeert als sparringpartner van de directeur. Er wordt minimaal vijf keer per jaar vergaderd.

De leden van het bestuur werken onbezoldigd. Bijkomende onkosten worden vergoed.

Profiel
Van de bestuursleden worden een academisch werk- en denkniveau verwacht, bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en affiniteit met de doelstelling van Noorderlicht. Noorderlicht hanteert de principes van van ‘good governance’.

Onze bestuurselden hebben het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de kwesties die Noorderlicht aangaan en kunnen het functioneren van de directeur beoordelen. De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig en treden aan voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn.

Samenstelling huidige bestuur
Het bestuur van Noorderlicht telt vijf leden. De samenstelling is zodanig dat behalve algemene kennis en ervaring ook specifieke aandachtsgebieden vertegenwoordigd zijn.

Noorderlicht streeft naar een diversiteit in deskundigheid, maatschappelijke / culturele achtergrond en gender.

Reacties, voorzien van motivatiebrief en cv, zien we graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor maandag 12 december 2022 tegemoet. Deze kunnen worden gericht aan de voorzitter, Nicolette Bartelink, p/a info@noorderlicht.com.

Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met directeur Kees van der Meiden, kees@noorderlicht.com, telefoon 0653324387.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.