Nederlands Film Festival: Zakelijk Leider

Het Nederlands Film Festival in Utrecht zoekt een Zakelijk Leider voor 0.9 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime, Parttime | Sluitingsdatum: 04-12-2022Het Nederlands Film Festival (NFF) is hét toonaangevende festival voor de beste films, documentaires, series en digitale cultuurproducties van eigen bodem. Elk festival en gedurende het jaar kunnen publiek en filmprofessionals bij het NFF terecht voor een uitgebreid programma met vertoningen, masterclasses, exposities en als afsluiter het Gouden Kalveren Gala. Het festival vindt plaats in Utrecht, online en presenteert premières door het hele land. Het NFF brengt Nederlandse professionals in contact met de internationale filmindustrie via de Holland Film Meeting. Tevens heeft het NFF een uitgebreid educatie- en talentontwikkelingsprogramma.

Het NFF houdt kantoor in het bruisende hart van Utrecht met een kern van circa 20 vaste medewerkers. De organisatie groeit als een harmonica uit naar ruim 200 tijdelijke medewerkers en 300 vrijwilligers naarmate het festival nadert en krimpt na afloop weer in. Het festival vindt jaarlijks eind september plaats.

Het NFF zet zich in voor een inclusieve samenleving en gelooft dat diversiteit, in programma en organisatie, ruimte geeft aan creativiteit en innovatie.

De organisatie onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code en beschouwt de toepassing ervan als onlosmakelijk onderdeel van de activiteiten en bedrijfsvoering.

Het Nederlands Film Festival zoekt een

Zakelijk Leider

0.9 fte

Doel van de functie
De Zakelijk Leider heeft een spilfunctie binnen de organisatie en ondersteunt de Directeur / Bestuurder bij de realisatie van de missie en afgesproken doelen en de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de organisatie. De Zakelijk Leider draagt verantwoordelijkheid voor de financiën, financiering, bedrijfsvoering en development, zoals sponsor- en fondsenwerving. De Zakelijk Leider heeft aandacht en zorg voor de organisatieontwikkeling, human resources en organisatiecultuur.

Plaats in organisatie
De Zakelijk Leider legt direct verantwoording af aan de Directeur/Bestuurder, is lid van de directie en het Management Team (MT) en is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht en auditcommissie. Onder de directe aansturing vallen de hoofden van de afdelingen Productie & ICT en Bedrijfsvoering en de medewerkers van de afdeling Development.

Taken en verantwoordelijkheden

Financiën

 • Ontwerpt, in nauw overleg met de Directeur / Bestuurder, het financieel beleid binnen het kader van de met de Raad van Toezicht gemaakte afspraken. Draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde financiële beleid, de bewaking en verdere ontwikkeling ervan.
 • Werkt vanuit inhoudelijke betrokkenheid met de Directeur / Bestuurder en het MT aan de opzet van het festival en aan de vertaling van de inhoud naar een zakelijke realisering.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor financiële rapportages, waaronder jaarrekening en begroting, ten behoeve van de directie en Raad van Toezicht.
 • Is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van contracten en verplichtingen aan derden.

Financiering

 • Draagt verantwoordelijkheid voor de werving van fondsen en subsidies in samenwerking met de Directeur / Bestuurder.
 • Is verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van de partnershipstrategie, de coördinatie van werving van partners en (facilitaire) sponsors, het creëren, implementeren en evalueren van partnerships.
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van private inkomsten van donateurs.
 • Is verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten / initiëren van salesactiviteiten.
 • Onderscheidt kansen en bedreigingen voor het NFF in de lokale, regionale en (inter)nationale markt voor partnerships.
 • Het (re)presenteren van het NFF.

Bedrijfsvoering

 • Ondersteunt de Directeur / Bestuurder bij zakelijke beslissingen (contracten, investeringen) en bij organisatorische, logistieke en financiële vraagstukken die zich binnen de organisatie voordoen.
 • Draagt zorg voor een adequate aansturing van de algehele werk- en productieprocessen teneinde de festivalorganisatie optimaal te laten presteren.
 • Stelt in overleg met de Directeur/Bestuurder het personeelsbeleid op.
 • Is verantwoordelijk voor adequate huisvesting van de organisatie jaarrond en tijdens het festival.

Functie-eisen

 • Kennis van cultureel ondernemerschap.
 • Ruime ervaring met financiering (overheden, subsidiënten, fondsen, sponsors).
 • Bedreven in de zakelijke organisatie van grote culturele ordernemingen, festivals of evenementen.
 • Kennis van en ervaring met het ontwikkelen en monitoren van financieel beleid en toezien op een zorgvuldige uitvoering.
 • Affiniteit met, maar liever nog kennis van, de Nederlandse filmsector.

Competenties

 • Teamplayer met een open en betrokken houding.
 • Inspirerend en verbindend.
 • Zeer goede onderhandelaar.
 • Uitstekend netwerker.
 • Gedreven, betrouwbaar en flexibel.
 • Accuraat, pragmatisch, besluitvaardig en sociaal vaardig.
 • Stressbestendig.
 • Uitstekende mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

De selectierondes worden gepland in de tweede en derde week van december 2022.
De begeleiding van de procedure wordt verzorgd door Elisabeth Dielesen, zij is bereikbaar voor vragen op nummer 06-29000231.

We verwelkomen mensen van verschillende achtergrond en leeftijd en nodigen iedereen die zich in het profiel herkent uit om te solliciteren. Kandidaten kunnen tot 5 december solliciteren via de solliciteerbutton.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.