Naturalis Biodiversity Center: Hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving

Naturalis Biodiversity Center in Leiden zoekt een Hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving voor 36 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 04-12-2022De leefbaarheid van onze planeet wordt ernstig bedreigd. Daarom werkt Naturalis Biodiversity Center aan een duurzaam perspectief voor mens en natuur. We doen daarvoor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. We onderhouden en ontwikkelen één van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld. We dagen mensen uit om zich te verdiepen in natuur en bieden nieuwe perspectieven op hun omgeving.

Naturalis behoort tot de internationale top van natuurhistorische musea. Met een omvangrijke en hoogwaardige collectie, wetenschappelijke expertise en hoogtechnologische laboratoria spelen we een betekenisvolle rol in het wereldwijd onderzoek naar biodiversiteit. We verrijken daarbij het brede academische landschap. Dat doen we met leerstoelen, lectoraten, begeleiding van promovendi en BSc / MSc-onderwijs, alsmede door een nationale onderzoeksagenda en impactrijke subsidieprogramma’s. Het bijeenbrengen en ontsluiten van digitale data verbindt en versnelt internationale kennisontwikkeling rondom biodiversiteit, en we nemen daarin onze verantwoordelijkheid door intensief samen te werken met de internationale gemeenschap.

Naturalis is altijd in beweging. Ons prijswinnende museum is het vertrekpunt van onze publieke missie. Met onze educatieve en publieksactiviteiten binnen en buiten dat museum bieden we doorlopend bijzondere en leerzame ervaringen. Onze gebouwen en faciliteiten zijn modern en weerspiegelen onze ambities. En onze organisatie vormt een gevarieerde gemeenschap met veel internationale inbreng. Van hoogleraar tot suppoost, van softwareontwikkelaar tot collectiebeheerder, van buitenlandse promovendus tot Leidse vrijwilliger; allemaal leveren zij een wezenlijke bijdrage aan de leefbare wereld die wij nastreven.

Ben jij de ambitieuze, getalenteerde en betrokken communicatiemanager die hieraan ook wil bijdragen?

Ben jij in staat om brede doelgroepen te betrekken, inspireren en activeren om bij te dragen aan een duurzame toekomst?

Hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving (m/v/x)

36 uur per week

Wat ga je doen?
Naturalis beweegt zich op verschillende terreinen. We zijn een serieuze speler in de wetenschappelijke wereld, een grote familieattractie en willen een actieve stem zijn in het maatschappelijke debat rondom biodiversiteit. Naturalis streeft naar maximale impact, en betrekt, inspireert en activeert daarom brede doelgroepen om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Dat doen we door biodiversiteit betekenis te geven, het bewustzijn hierover te vergroten, de dialoog hierover aan te gaan en handelingsperspectief te bieden. In deze ambitie speel jij met je afdeling een sleutelrol.

Op corporate niveau breng je de benodigde creativiteit en expertise in en borg je een integrale aanpak. Het is aan jou om Naturalis verrassend, helder en effectief te positioneren langs de lijnen van de gekozen strategie en intern medewerkers te activeren de strategische doelstellingen in al hun werkzaamheden te laten resoneren.

Strategisch leiderschap

 • Je ontwikkelt op basis van de overall strategie de communicatie, marketing en fondsenwerving strategie, zorgt voor draagvlak en organiseert de implementatie ervan.
 • Je vormt en bewaakt de positionering en reputatie van Naturalis, waarbij je belanghebbenden uit de hele organisatie actief betrekt.
 • Aan de hand van doordacht en inspirerend intern communicatiebeleid zorg je ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij elkaar en de organisatie, en stimuleer je dat ze het beste van zichzelf aan Naturalis en haar ambities geven.
 • Je ontwikkelt en voert effectief regie op de verwerving van financiële ondersteuning door nationale en internationale fondsen, particulieren en partnerships met het bedrijfsleven. Je ontwikkelt en bestendigt een stevig fundament van relaties.
 • Als lid van het managementteam lever je een verbindende bijdrage aan de realisatie van strategisch beleid voor het gehele instituut. Je rapporteert aan de algemeen directeur.

Operationeel leiderschap

 • Je motiveert en geeft op basis van agile werken leiding aan een team van junior tot senior medewerkers. Met hen vertaal je de strategie naar plannen en uitvoering.
 • Je werkt actief samen met de volle breedte van het instituut om in- en externe communicatie te coördineren en stemt de inzet van je afdeling af met sectoren en afdelingen, programma’s en projecten.
 • Je draagt zorg voor de marketingcommunicatie met het oog op werving van museumbezoekers, en vergroot marketing inzichten aan de hand van dataverzameling en -analyse, in afstemming met de publieksafdeling.
 • Je vertegenwoordigt Naturalis en treedt in voorkomende gevallen op als woordvoerder.
 • Je zorgt ervoor dat wetenschappers en andere inhoudelijk deskundigen zich op een adequate manier kunnen presenteren en uitdrukken in de media en ondersteunt hen in wetenschapscommunicatie.

Profiel en functie-eisen

 • Als communicatieprofessional acteer je op academisch werk- en denkniveau en heb je minimaal vijf jaar relevante leidinggevende ervaring.
 • Je voelt je verbonden met de missie van Naturalis. Kennis van natuurhistorie en biodiversiteit is geen vereiste maar helpt wel om te begrijpen waar Naturalis om draait.
 • Je hebt aantoonbare capaciteit om diverse thematieken -zoals die vaak spelen bij grote en complexe organisaties- te vertalen in geïntegreerde communicatie- en marketingstrategieën en een samenhangende en pakkende positionering en branding. Je kent de huidige trends en kansen, ook de kracht van digitale en social media, en weet deze effectief in te zetten.
 • Je hebt het vermogen om effectieve en waardevolle relaties te ontwikkelen en te onderhouden die samenwerking mogelijk maken. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, ook in het Engels.
 • Je schakelt makkelijk met verschillende spelers op diverse niveaus, kunt conceptueel denken en beschikt over inschattings- en aanpassingsvermogen, ook op bestuurlijk niveau. Je bent organisatiesensitief en weet mensen te verbinden, ook in complexe situaties.
 • Je bent ondernemend, ziet commerciële kansen en benut ze op creatieve en innovatieve wijze.
 • Met natuurlijk gemak inspireer je de professionals om je heen, je geeft voldoende richting en biedt daarbinnen ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. Je weet hoe je een team met verschillende expertises laat excelleren.

De afdeling
De afdeling bestaat uit tien medewerkers met een verschillende focus en achtergrond – (online) marketing, (wetenschaps)communicatie, evenementen, en fondsenwerving en partnerships. Daarnaast wordt een wisselend aantal externe medewerkers op projectbasis ingehuurd.

Ons aanbod
Naturalis is gevestigd in het Bio Science Park in Leiden, vlakbij de A44 en het NS-station, goed bereikbaar vanuit andere plaatsen in de Randstad.

Het salaris bedraagt maximaal € 6.855,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 14 Museum CAO), vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 3,4%. De aanstelling geschiedt voor de periode van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Maaike van de Kamp, plaatsvervangend algemeen directeur (071-751 9622) en voor procedurele informatie met de afdeling Personeel & Organisatie (071-751 9191). Laat ons zo snel mogelijk weten waarom jij in deze functie bij ons aan de slag wilt en waarom je denkt dat je geschikt bent voor deze functie. We vragen je uiterlijk 4 december 2022 te reageren door gebruik te maken van het sollicitatieformulier.

Naturalis onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt. Een selectie assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Bij indiensttreding dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.