Museum Rembrandthuis: Lid Raad van Toezicht

Museum Rembrandthuis in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht met inhoudelijk kunstprofiel | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 08-01-2023Museum Rembrandthuis is de enige plek ter wereld waar je even leeft zoals Rembrandt ooit leefde. In de huiselijke setting van het museum aan de Jodenbreestraat leer je de mens achter de kunst kennen en raak je geïnspireerd door zijn werk en de verhalen van zijn leven. In Museum Rembrandthuis kom je dichter bij Rembrandt.

De huidige* Raad van Toezicht zoekt met ingang van 2023 een nieuw

Lid Raad van Toezicht (m/v/x)

met inhoudelijk kunstprofiel

minimaal vier avondvergaderingen per jaar, exclusief voorbereidingstijd

Algemeen profiel
Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een toezichthouder die beschikt over kunstinhoudelijke kennis. De beoogde kandidaat is een afgestudeerd (niet noodzakelijk gepromoveerd) kunsthistoricus, met het liefst een specialisatie in beeldende kunst van de zeventiende eeuw. Aantoonbare binding met Amsterdam is ook een pre.

*Rembrandthuis bestaat uit Maarten Feilzer (voorzitter), Jan van der Grinten, Jan van Adrichem (vertrekkend lid), Udo Kock, Karin van Gilst, Marcia Sookha, Michaela van Wassenaer.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging wat betreft geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid, ervaring en relevantie van het lokaal en landelijk netwerk.

De kandidaat heeft een

 • Aantoonbare affiniteit met de kunst- en/of cultuursector.
 • Ervaring met het (inter)nationale bruikleenverkeer, publicaties en tentoonstellingen.
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol.
 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de kunstsector in relatie tot Museum Rembrandthuis te duiden.
 • Het vermogen om de positie van Museum Rembrandthuis binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren.
 • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in Museum Rembrandthuis of zijn partners.
 • De kandidaat is integer, toegankelijk en communicatief vaardig.

Specifieke expertise

 • De kandidaat is goed op de hoogte van wat er speelt in de internationale en nationale museumwereld, met een accent op de oude kunst.
 • Ervaring met en kennis van de werkzaamheden in een kunstmuseum wat betreft zorg voor de collecties, uitbreiding van die collecties, het maken van inhoudelijk gedegen tentoonstellingen op het terrein waarin Museum Rembrandthuis zich specialiseert. Deze tentoonstellingen kunnen allerlei eeuwen, kunstvormen en thema’s beslaan maar moeten altijd op een of andere manier met Rembrandt en zijn tijd te maken hebben.
 • Een goed netwerk in de oude kunst is van belang, zodat de directie daar zo nodig gebruik van kan maken.
 • Kennis van moderne en hedendaagse kunst is zo mogelijk een pre, gezien de programmering soms ook de huidige tijd belicht.

Raad van Toezicht
Museum Rembrandthuis werkt conform de Governance Code Cultuur en volgt de Code Culturele Diversiteit. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en is werkgever van de directie van Museum Rembrandthuis. De RvT houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van de organisatie. Belangrijk is dat leden van de RvT elkaar aanvullen. De leden zijn in staat om met de directie mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de RvT op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de leden een bepaalde achtergrond, specifieke vaardigheden en kennis. De vakinhoudelijke kennis op deelgebieden is van belang voor het functioneren van de RvT als geheel.

Tijdsbesteding en kostenvergoeding
De functie vraagt een tijdsbesteding van minimaal vier avondvergaderingen per jaar, exclusief voorbereidingstijd. Hiervoor geldt een reiskostenvergoeding.

Procedure
Graag ontvangen wij vóór 9 januari 2023 uw motivatiebrief en cv per e-mail aan rvt@rembrandthuis.nl. Voorzitter Maarten Feilzer is beschikbaar voor meer informatie via dit mailadres. Het streven is de benoemingen in januari 2023 te hebben afgerond.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.