Gemeente Aalsmeer: Commissielid

De Gemeente Aalsmeer in Aalsmeer zoekt drie Commissieleden | Vacature voor een betaalde functie | Sluitingsdatum: 06-12-2022Het Dagelijks Bestuur van Aalsmeer beschikt over een onafhankelijk adviesorgaan voor beeldende kunst in de openbare ruimte: de Adviescommissie Beeldende Kunst. Deze brengt op verzoek van het college advies uit over de realisatie van (nieuwe) kunstwerken in de openbare ruimte en over andere vragen op het gebied van beeldende kunst. De commissie bestaat uit ten minste 3 leden, en wordt ambtelijk ondersteund.

De Gemeente Aalsmeer zoekt voor de Adviescommissie Beeldende Kunst drie

Commissieleden

Taken
De commissieleden beoordelen en bewaken de kwaliteit bij kunstprojecten en kunstprogrammeringen. Ze brengen advies uit over de realisatie van kunstwerken in de openbare ruimte, gemeentelijke kunstaankopen, herplaatsingen, onderhoud en desgevraagd over beleidsvragen op het gebied van kunst inde openbare ruimte. De adviezen van de commissie zijn niet bindend.

Aan de basis van kunst in de openbare ruimte staan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven en de kansen die hieruit voortkomen.

De gemeente wil de komende jaren met nieuwe kunstopdrachten aansluiten op initiatieven en ontwikkelingen binnen de verschillende domeinen (sociaal, economisch en ruimtelijk). Hierbij wil zij stakeholders en bewoners betrekken in de verkenning en uitwerking van de thema’s voor kunstopdrachten. Daarnaast wil de gemeente de percentageregeling voor kunst in de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Kwalificaties
De leden van de commissie beschikken over deskundigheid op het gebied van de beeldende kunst en hebben ervaring met opdrachtgeverschap en participatietrajecten bij kunst in de openbare ruimte. Daarnaast hebben zij over een lokaal of regionaal netwerk in de kunstwereld, zijn ze op de hoogte van recente ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en beschikken ze over een brede visie op kunst en cultuur. De leden hebben affiniteit met de regio en zijn daar woonachtig.

Van de leden verwachten we betrokkenheid bij wat er speelt in de gemeente, dat ze hebben oog voor de belangen van bewoners, en in staat zijn hun oordelen constructief te beargumenteren binnen artistiek inhoudelijke discussies. De leden hebben goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, financieel inzicht in begrotingen en projectplannen. Verder kunnen zij in teamverband werken en onafhankelijk van andere belangen adviseren over nieuwe kunstopdrachten. De leden zijn professioneel werkzaam binnen de verschillende culturele werkvelden.

Procedure
Wilt u meer informatie over de vacature, neem dan contact op met Theo Tegelaers via t.tegelaers@amstelveen.nl.

Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u iemand voordragen, stuur dan voor 6 december 2022 een motivatiebrief met cv naar Gemeente Aalsmeer, t.a.v. Theo Tegelaers, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of mail naar t.tegelaers@amstelveen.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.