De Lawei: Directeur-Bestuurder

De Lawei in Drachten zoekt via Boer&Croon een Directeur-Bestuurder voor 40 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 04-12-2022Schouwburg De Lawei is een gastvrij huis waar podiumkunsten, (cultuur) educatie, film en beeldende kunst worden aangeboden aan een divers publiek. Een huis waar makers en liefhebbers van deze kunsten elkaar treffen in de meest optimale omstandigheden in een prachtig gebouw en waar zowel passief als actief van al dat moois kan worden genoten.

De Lawei is dé huiskamer van Drachten en wijde omgeving en staat als organisatie midden in de samenleving. De Lawei heeft een eigen onderscheidende programmering van ruim 270 voorstellingen per jaar, stelt daarnaast haar podia beschikbaar aan derden, zoekt verbindingen en gaat die aan vanuit een integrale benadering van programma, educatie en productie (PEP). De Lawei heeft zowel een gemeentelijke, regionale als landelijke functie en vervult een facilitaire functie voor het (regionale) bedrijfs- en verenigingsleven.

De Lawei werd in 1960 geopend als cultureel centrum voor Drachten en omgeving en is sindsdien diverse keren uitgebreid en verbouwd, ook ten behoeve van de nieuwe functies die geleidelijk werden toegevoegd. Sinds 2015, toen een laatste grote vernieuwbouw werd voltooid, beschikt De Lawei over een prachtig complex dat met een geheel nieuwe binnenkant en een nieuw kunstencentrum, een vlakkevloerzaal én een filmzaal klaar is voor de komende jaren. Daarnaast biedt het gebouw onderdak aan een gezellig restaurant en bar en zijn de ruimtes uitstekend geschikt voor zakelijk gebruik. Behalve in het eigen pand ontwikkelt De Lawei ook producties op andere locaties. Spraakmakende voorbeelden daarvan zijn Lost in the Greenhouse (2018) en Het verdriet van de Zuiderzee (2022), beide in samenwerking met Orkater. Bovendien is De Lawei nauw betrokken bij de organisatie van ‘Simmerdeis’, het grootste culturele festival van Smallingerland.

De Lawei heeft de ambitie om ook in de toekomst het kloppend hart en dé culturele ontmoetingsplaats van Smallingerland en de omliggende regio te zijn. De cultuur van de Lawei is betrokken, persoonlijk en ondernemend. Onder het motto ‘altijd applaus’ wil De Lawei verder werken aan haar profilering en positie als beste schouwburg en culturele ontmoetingsplaats van het noorden en als een van de meest gastvrije theaters van het land voor íedereen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: lawei.nl.

Wij zoeken een directeur-bestuurder voor Schouwburg de Lawei.

Directeur-Bestuurder

40 uur per week

Functie
Stichting De Lawei kent een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting en is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid en beheer. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide organen zijn vastgelegd in de statuten. De huidige directeur-bestuurder is ook directeur bestuurder van Stichting Simmerdeis.

Stichting De Lawei past de Governance Code Cultuur, de code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice code toe.

De huidige directeur-bestuurder, de heer Stef Avezaat, zal per juni 2023 Schouwburg De Lawei verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De Raad van Toezicht gaat daarom op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie.

De directeur-bestuurder van De Lawei is statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, voor het bepalen van de koers en de vertaling en realisatie hiervan, samen met de organisatie. Hij/zij fungeert als boegbeeld van de organisatie, die bestaat uit ca. 100 medewerkers (52 fte). De omvang van de organisatie en de grote variëteit aan functies bieden uitdagende complexiteit. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk, maar leidt de organisatie nadrukkelijk in samenwerking met het Management Team (MT). Het MT bestaat uit het hoofd bedrijfsvoering, het hoofd programmering/educatie/producties (PEP) & marketing en het hoofd HRM.

De cultuur in de organisatie is informeel en open. Daarnaast is een ‘can do-mentaliteit’ kenmerkend voor De Lawei.

De directeur-bestuurder zal zich, samen met de organisatie en het MT, in het bijzonder richten op:

 • Doorontwikkelen en waar nodig aanpassen van de reeds ingezette strategische koers van de organisatie, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en worden uitgevoerd;
 • Zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering/exploitatie en het realiseren van hoogwaardige, vernieuwende dienstverlening (‘schouwburg 2.0’);
 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waarin het nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd, waarin afspraken worden nagekomen en inhoud en bedrijfsvoering hand in hand gaan;
 • Bijdragen aan een goed functionerend leiderschapsteam binnen de organisatie;
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met externe stakeholders;
 • Het zorgdragen voor een correcte toepassing en naleving van de drietal Codes waaraan De Lawei zich gecommitteerd heeft;
 • Zorgen voor heldere interne en externe communicatie en constructief overleg.

In lijn met de huidige situatie zal de gezochte directeur-bestuurder ook directeur-bestuurder van de Stichting Simmerdeis worden. Simmerdeis een jaarlijks festival voor Podiumkunsten & Muziek met ruim 40.000 bezoekers. Sinds 2007 organiseert De Lawei producties samen met ruim 100 vrijwilligers dit vierdaagse festival. Een inspirerend en goed bezocht evenement met veel theater en muziek.

Profiel
Van belang is dat de nieuwe directeur-bestuurder verder vorm gaat geven aan De Lawei. Hierbij is uiteraard ruimte voor vernieuwing en aanpassingen van de huidige koers. De kandidaat, die wij zoeken, is daarin een overtuigende en inspirerende gesprekspartner met visie. Hij/zij bouwt door op wat in de afgelopen jaren tot stand is gebracht en brengt daarnaast nieuwe inzichten en ideeën mee. Daarbij zijn goede connecties en verbinding met organisaties en instellingen in de regio van toenemend belang. Samenwerking is een cruciaal begrip in de te volgen strategie.

Andere uitdagingen zijn de huidige personeelskrapte en meer aandacht voor inclusiviteit. Eén van de belangrijkste speerpunten van het beleid is diversiteit & inclusie. Dat geldt voor de eigen organisatie en nadrukkelijk ook voor de programmering en samenwerking met haar omgeving. Specifiek van belang hierin is de aantrekkingskracht van De Lawei voor jeugd en jongeren. Een breed publieksbereik is een belangrijke levensader voor de schouwburg van de toekomst. In dit licht past hier een bevlogen directeur-bestuurder die, samen met de mensen in de organisatie en vanuit een grote passie voor kunst en cultuur, de unieke positie van De Lawei in het culturele landschap van Nederland verder ontwikkelt.

Een en ander leidt aanvullend tot de volgende functie-eisen en competenties:

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring als directeur-bestuurder of in staat een stap te maken;
 • Een groot hart voor kunst en cultuur, bijvoorbeeld door aantoonbare kennis van en/of ervaring in de podiumkunsten, vrijwillig of professioneel;
 • Financieel goed onderlegd, bedrijfsmatig sterk en kostenbewust;
 • Ervaring en affiniteit met stakeholdermanagement en externe vertegenwoordiging;
 • Bekendheid met de principes van good governance.

Persoonskenmerken:

 • Inspirerend, sympathiek boegbeeld en cultureel ondernemer met grote, maar reële ambities;
 • In staat om een strategische koers uit te zetten en vast te houden;
 • Resultaatgericht, consistent en stabiel, probleemoplossend en besluitvaardig. Kan goed out of the box denken;
 • Verbindend leider en teamworker, die binnen de organisatie het ‘1 Lawei-gevoel’ versterkt;
 • Omarmt diversiteit en inclusie en in staat hier richting en uitvoering aan te geven;
 • Kan goed delegeren en hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden;
 • Organisatiesensitief, een mensenmens met oog voor het individu binnen de organisatie en voor de ontwikkeling van de medewerkers;
 • Beschikt over politieke sensitiviteit en een goed gevoel voor verhoudingen;
 • Zichtbare en laagdrempelige gastheer/-vrouw voor alle bezoekers;
 • In staat De Lawei te vertegenwoordigen binnen de gemeente Smallingerland en daarbuiten en op natuurlijke wijze in uiteenlopende netwerken te opereren.

Inzet en vergoeding
De nieuwe directeur-bestuurder van De Lawei komt te werken in een bruisende organisatie in een prachtig deel van Noord-Nederland. De positie bij De Lawei biedt ruimte voor creativiteit, ondernemerschap en maatschappelijke impact. Het is daarmee een belangrijke, maar ook aantrekkelijke en uitdagende positie. De functie is in beginsel fulltime. Er wordt een marktconform salaris geboden, gebaseerd op de Richtlijn bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen (WNP/VSCD).

Selectietraject
Namens Boer & Croon zijn Willemijn Broerse en Seerp Leistra verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Zij voeren de eerste gesprekken met kandidaten en dragen vervolgens kandidaten voor aan De Lawei. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in januari.

Week 47-48: Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 4 december)
Week 49-50: Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon

Voordracht van kandidaten

Week 51: Eerste gespreksronde bij De Lawei (21 december)
Week 2-3: Tweede gespreksronde bij De Lawei (9 januari)

Arbeidsvoorwaardengesprek
Inwinnen referenties en benoeming

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 december uw CV en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw W. Broerse. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020- 3014004).

November 2022

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.