Creatieve Coalitie: Voorzitter

De Creatieve Coalitie in Amsterdam zoekt een Voorzitter voor 8 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 09-01-2023Heb je een hart voor kunst en cultuur? Wil jij bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector? Ben je een ervaren bestuurder? Weet een vereniging op te bouwen door de kracht van diversiteit in te zetten? Ben je een effectieve belangenbehartiger?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Voorzitter

8 uur per week

Wie zijn wij?
Wij zijn de Creatieve Coalitie. Wij verenigen ongeveer 45 Nederlandse belangenorganisaties die in totaal meer dan 40.000 leden vertegenwoordigen. Samen maken we ons hard voor de positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector. We strijden voor een goede, veilige en eerlijke arbeidsmarkt in onze sector. Fair Practice, waaronder Fair Pay, Fair Share en Fair Chain, zijn de prioriteiten van de Creatieve Coalitie voor de komende periode.

De voorzitter geeft samen met het bestuur leiding aan de vereniging. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden, waarbij de verschillende verantwoordelijkheden zijn verdeeld. De voorzitter is het enige onafhankelijke bestuurslid, de overige bestuursleden zijn gekozen vanuit de lidorganisaties van de Creatieve Coalitie.

De vereniging bevindt zich na een oprichtingsfase, in een transitie naar stabilisering, waarbij er veel nadruk komt te liggen op de verbinding in de vereniging, inrichting van goed werkgeverschap naar eigen medewerkers en werven van fondsen voor duurzame financiering. Afgelopen jaren heeft de Creatieve Coalitie een steeds stevigere positie in de politiek van Den Haag verworven om de stem van de werkenden te vertegenwoordigen. Het is mede aan de nieuwe voorzitter om deze ontwikkelingen voort te zetten.

Wat zoeken we?
In de nieuwe voorzitter zoeken we een ervaren bestuurder die invulling kan geven drie hoofdverantwoordelijkheden:

 1. Opbouwen van de vereniging: de voorzitter is een verbindende factor in de vereniging die de kracht van de verschillende lid-organisaties en hun vertegenwoordigers op de juiste manier weet te betrekken en in te zetten in de ontwikkeling van de vereniging. Deze inzet kan variëren van deelname aan lobbygesprekken tot organisatorische bijdrages bij netwerkbijeenkomsten; van inhoudelijke verdieping ter versterking van de verenigingen tot het opstellen van goede beleidsvoorstellen.
 2. Aansturing van de werkorganisatie: de voorzitter vervult samen met de penningmeester en secretaris (of werkgeverscommissie) de rol van werkgever naar de medewerkers in dienst van de vereniging en opdrachtgever voor freelancers die projecten uitvoeren of leiden.
 3. Lobby en beleidsbeïnvloeding: de voorzitter weet door netwerk, ervaring en persoonlijke capaciteiten een effectieve bijdrage te leveren in de lobby en beleidsbeïnvloeding van de Creatieve Coalitie. Waar nodig of wenselijk voert de voorzitter zelf gesprekken, waar mogelijk begeleidt de voorzitter de leden van de vereniging in het voeren van gesprekken en opent deuren voor de belangenbehartiging.

Wat worden je taken?

 • Helpen inrichten van goede besluitvormingsprocessen in de vereniging en het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen met het bestuur en met de leden.
 • Met de overige leden van de werkgeverscommissie de werknemers en opdrachtnemers van de Creatieve Coalitie aansturen.
 • Helpen opstellen van strategische kaders voor de ontwikkeling van de vereniging, de organisatie en de lobbyagenda.
 • Het (mee)voeren van lobbygesprekken en het begeleiden van vertegenwoordigers van leden daarin, vanuit de gezamenlijk gedragen lobbyagenda.
 • Bewaken van de voortgang en strategische doorvertaling van de missie van de Creatieve Coalitie in fondsenwerving en in projecten.
 • Met de medewerkers inrichten en bewaken van een goede planning & control cyclus.
 • De vereniging, in overleg met de medewerkers, vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen bij spreekbeurten of in de media.
 • Externe contacten onderhouden en daarin de activiteiten van de vereniging promoten.

Welke capaciteiten breng je mee?

 • Leidinggevende capaciteiten om op een participatieve manier met leden tot besluiten te komen, die uit te voeren en de mensen die daarin meewerken aan te sturen en begeleiden.
 • Ervaring in de culturele en creatieve sector en een visie over een eerlijke en productieve werkomgeving voor werkenden in deze sector.
 • Kan in samenspraak met het bestuur en de leden deze visie omzetten naar strategieën voor het behalen van de doelen van de vereniging.
 • Ervaring in de belangenbehartiging vanuit het belang van de werkenden gericht op de verbetering van hun arbeidsmarktpositie.
 • Bestuurservaring gericht op de opbouw van een vereniging en verbinding tussen leden.
 • Uitgebreid (politiek) netwerk dat relevant is voor de missie van de Creatieve Coalitie.
 • Gedegen ervaring met lobby, onderhandelen en conflicthantering.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • die gelegenheid en bereidheid heeft om (extra) tijd te steken in onderzoek, contacten en (internationale) overleggen.
 • Vriendelijkheid, sociale vaardigheden en goed gevoel voor humor.

Wat bieden we je?

 • Een uitdagende functie in een jonge vereniging met ambitieuze doelen in een complex maatschappelijk veld.
 • De functie maakt onderdeel uit van het bestuur van de Creatieve Coalitie. De benoemingsperiode is 4 jaar met de mogelijkheid om aansluitend herbenoemd te worden voor één periode van 4 jaar.
 • Het betreft een onbezoldigde functie voor een gemiddelde inzet van ongeveer acht uur per week, waarbij een onkostenvergoeding van 12.000 euro per jaar beschikbaar is.

Als je interesse hebt, mail dan je motivatie en cv voor 9 januari 2023 naar neeltjeholland@decreatievecoalitie.nl, ter attentie van Neeltje Holland. Kennismakingsgesprekken worden in de tweede week van januari gepland.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.