PRA Muziektheater: Bestuurslid

PRA Muziektheater in Amsterdam zoekt een Bestuurslid voor 3 a 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-11-2022PRA Muziektheater zet inclusieve en innovatieve kunstprojecten op binnen leefwerelden waar de beleving en het maken van kunst niet vanzelfsprekend zijn. Hierbij werkt PRA samen met musici, dansers en woordkunstenaars, met instellingen voor zorg en welzijn, kunstvakopleidingen, muziek- en dansscholen, buurt- en cultuurcentra, basisscholen en ouderenclubs. PRA verbindt mensen vanuit de overtuiging dat kunst een manier is om universele verlangens naar de oppervlakte te halen, om te voorzien in de behoefte aan geborgenheid, inspiratie en (h)erkenning. PRA heeft projecten uitgevoerd in Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, Utrecht en Limburg.

Bestuur Stichting Pra Muziektheater is op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden. Het bestuur vergadert drie keer per jaar en bezoekt gemiddeld drie Pra voorstellingen per jaar. Het bestuur bestaat uit drie en maximaal vijf leden. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens vier jaar.

Bestuurslid

3 a 4 vergaderingen per jaar

Profiel

  • Leden van het bestuur zijn enthousiast en voelen zich aangesproken en verbonden met de doelstelling, filosofie en werkwijze van PRA Muziektheater.
  • Zij luisteren en denken op een open, betrokken en constructieve manier mee en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de activiteiten en toekomst van PRA.
  • Leden hebben expertise en ervaring met kunst en cultuur en/of het sociaal domeinen, zicht op relevante ontwikkelingen en kansen / financieringsmogelijkheden op deze gebieden.
  • Leden beschikken over een relevant netwerk in een van deze sectoren: kunst en cultuur, welzijn en zorg, onderwijs, wetenschap of fondsen.
  • Leden treden op als ambassadeur van Pra Muziektheater en representeren Pra Muziek in overleg met de artistiek leider.
  • Leden kunnen zich vinden in de codes die PRA. onderschrijft: de Governance Code Cultuur, Fair Practice en Diversiteit & inclusie en toeziet op de naleving ervan.
  • Pra streeft naar een diverse samenstelling van deelnemers en publiek met aandacht voor onder andere gender, culturele diversiteit en leeftijd. Dit willen we ook terugzien in de samenstelling van het bestuur. Verschillende perspectieven binnen het bestuur maken het team krachtiger.

Reactie
Belangstellenden kunnen een kort CV en motivatie sturen tot uiterlijk 15 november naar Karin van den Berg; zakelijk@pramuziektheater.nl

Voor vragen kun je terecht bij artsitiek leider Monique Masselink: monique@pramuziektheater.nl. Naar aanleiding van de reacties zullen gesprekken ingepland worden met potentiƫle kandidaten. Deze zullen plaatsvinden eind november, begin december.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.